Kompetenssatsning för att främja digital utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kompetenssatsning för att främja digital utveckling
 
SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.

SKL:s styrelse behandlar överenskommelsen på sitt styrelsemöte i september.

Läs mer här
 
 
Förslag om digital lösning för att bekräfta föräldraskap
 
Nu har utredningen om enklare föräldraskap överlämnats till biträdande justitieminister Heléne Fritzon. Det nya förslaget innebär att nyblivna ogifta föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en digital lösning, istället för ett fysiskt möte. SKL kommer inom en snar framtid att svara på remissen från regeringen.
 
Läs mer om utredningen på regeringen.se
Läs mer om SKL:s arbete om enklare föräldraskap
 
 
 
Samarbetsrum för automatisering
 
Vill du ställa frågor, diskutera eller dela med dig av erfarenheter kring automatisering? Välkommen till SKL:s digitala samarbetsrum. Sidan är öppen för medarbetare i SKL:s medlemsorganisationer och administreras av SKL.

Läs mer om samarbetsrummet här
Läs mer om SKL:s arbete med automatisering, robotar och AI
 
 
Krönika
Det är jag som är Lotta!
 
 
Lotta Nordström, sektionschef för Informationshantering och digital arbetsmiljö (iDA), på Avdelningen för Digitalisering. Det är så jag brukar presentera mig i formella sammanhang. Jag har förmånen att jobba med Sveriges viktigaste och roligaste frågor och ser fram emot att bidra till en smartare välfärd.

Läs hela krönikan här
 
 
Ny version av LIKA 
 
Det digitala verktyget LIKA - it-tempen för skola och förskola, har uppdaterats med nya funktioner. Den nya versionen har bland annat en anpassning för Vuxenutbildningen.

LIKA är ett skattningsverktyg för rektorer och förskolechefer, ett konkret stöd i arbetet med digitaliseringen. Verktyget används idag av över 270 kommuner.

Läs mer om LIKA 4.0 
Logga in på LIKA 4.0


 
 
 
Säker digital kommunikation
 
Nu kan du se status i projektet "Säker digital kommunikation",
som skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig
hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor till exempel vård, socialtjänst och skola.

Läs mer om säker digital kommunikation 
 
 
Ansök om projektmedel för ökad digital delaktighet
 
Internetstiftelsen i Sverige, har fått medel från regeringen för att stötta kommuner i att etablera DigidelCenter. Projektets syfte är att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och att få hjälp med digitala tjänster.
Ansök om medel till DigidelCenter senast den 30 september 2018.

Läs mer och ansök här 
 
 
Konferenser och utbildningar
 
eMedborgarveckan 8-14 oktober
eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus.
Det är Digidelnätverket som samordnar kampanjveckan och årets tema är digital delaktighet.

Läs mer här