Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson VD
Ibland blir man påmind om sin egen dödlighet och brist på framförhållning. En av våra kunder råkade ut för det som vi alla kan drabbas av. Bakgrunden är denna. Han hade flyttat med fru och två små barn till Hongkong där han under ett par år arbetat med en större affär. Parets övriga familj bor kvar i Sverige. Försommaren tillbringar hans fru och barn i Sverige. Då går affären i in i ett kritiskt skede som kräver många övertidstimmar. Det handlar om stora pengar med flera parter involverade. Till slut går affären i lås och det firas. Då går något snett och han snubblar, blir medvetslös och intagen på sjukhus. Han piggnar så småningom på sig men är inte riktigt sig själv. Av denna historia kan tre slutsatser dras. A, skriv en framtidsfullmakt där du (och din partner) beskriver vem som ska sköta dina affärer om du blir okontaktbar. B, när vi dör ska ett genomtänkt testamente finnas så det kan bli som vi tänkt oss. C, skriv det trista brevet ”Efter min död” där mina önskemål beskrivs och goda råd kan ges. Brevet utgör ett utmärkt komplement till framtidsfullmakten om det skulle hända något oförutsett.
 
Vi kan hjälpa dig med Framtidsfullmakten som beskriver vem som ska sköta dina angelägenheter när du själv inte kan
 
En framtidsfullmakt börjar gälla när du blir fysiskt sjuk eller får en psykisk störning. Den är ett alternativ till god man eller förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina ekonomiska och personliga angelägenheter. De formella kraven på fullmakten är omfattande och tydliga och ska följas. Vi erbjuder rådgivning och affärsjuridiska tjänster och vi hjälper dig att skapa en fullmakt samt deponerar densamma hos oss.
 
Testamentet reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter att man avlidit     
 
Sund Affärsbyrå bistår med juridisk kompetens till kunder som avlidit, drabbats av stroke och liknande livshotande tillstånd. Vi ger råd och upprättar ett testamente och deponerar det åt dig. Testamentet är en persons yttersta vilja, vilket är uttryck för att ett testamente inte är förpliktande för den som upprättar ett sådant utan denne har alltid rätt att ändra detta. Ändring av testamente sker enligt samma förfarande som inrättande av sådant. Det är alltid det senast skrivna testamentet som gäller, enligt lagen.
 
Brevet "Efter min död" är en förlängning av testamentet
 
Detta brev ska deponeras av en bank, en advokat eller av oss i vår egenskap av juridiskt ombud. I brevet beskrivs den avlidnes önskemål som man har angående framtiden för de efterlevande. Här ges också tillfälle för oss att ge goda råd och tips utifrån de givna förutsättningarna. Vi bistår dig när brevet ska författas och förklarar dess innehåll för berörda parter.