Spiltans substansvärde 16 318 kr/aktie (-2 331 kr/aktie)
 
Nytt substansvärdet för Spiltanaktien inför augustihandeln på Pepins.com uppgår nu till 16 318 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 12 juni fastställdes substansvärdet till 18 649 kr/aktie och kursen sattes då till 13 500 kr/aktie. Nedgången i substansvärde härrörs framför allt till en nedgång i Paradoxkursen. Läs mer nedan.

Se hela portföljen här
• Följ gärna handeln på Pepins.com/Alternativa Listan

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan på onsdag den 15 augusti och pågår till och med måndag den 20 augusti 16.00. Priset fastställs torsdagen den 16 augusti.
Paradoxrapport idag
 
Ni kan läsa hela rapporten på Paradox Interactives hemsida. Under första halvåret har omsättningen ökat till 566 miljoner kronor och vinsten ökat till 239 miljoner kronor vilket är 38 % respektive 20 % bättre än förra året. Däremot är sifforna för andra kvartalet sämre än förra årets andra kvartal då en större del av försäljningen utgjordes av spel utvecklade av externa spelstudios (där Paradox får en lägre intäkt) och att man gjorde nedskrivningar av spel som inte kommer att lanseras.

Marknaden verkar fokusera på andra kvartalets siffror och aktiekursen är just nu ned ca 30 kronor sedan substansberäkningen i juni månad som gjordes till en kurs på 194.40 kr/aktie. Varje krona i Paradoxkursen påverkar Spiltans substans med 78 kronor. Under juni månad sålde Spiltan ungefär 1 % av aktierna i Paradox vilket ökade vår likviditet med ca 180 miljoner kronor.
Nytt portföljbolag - mjukvarubolaget Captario
 
Den 4 juli kunde man i Dagens Industri läsa att ”Spiltan går in i forskningsbolag”. Captario utvecklar algoritmer som kan hjälpa till vid strategisk planering av läkemedelsutveckling. Bolaget har redan avtal med schweiziska Novartis och har många piloter på andra läkemedelsbolag. Bolaget tog in 50 miljoner kronor där Spiltan står för den största delen av kapitalet. Läs mer på www.captario.com .
Berkshire Hathaway redovisar kanonkvartal
 
Om ni vill läsa på mer om bolaget och den bra rapporen kan ni studera Kase Learnings inlägg på facebook. Spiltan har drygt 1 % av substansen i Berkshire Hathaway.
Vi passar också på att önska alla våra aktieägare och prenumeranter välkomna tillbaka efter semestern som vi hoppas har varit riktigt skön. Vi hoppas också på en spännande och givande höst!

Med vänlig hälsning
Per H Börjesson

VD, Investment AB Spiltan