Sommarens skolnyheter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Sommarens skolnyheter
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 

9 augusti
 
En varm och solig sommar går mot sitt slut och snart är höstterminen igång. Under sommaren har Skolporten kontinuerligt bevakat en stor mängd nyhetskällor - press, myndigheter, lärosäten, organisationer och fackförbund - för att du inte ska gå miste om viktiga nyheter, debatt och forskning som rör skola och utbildning. I detta brev har redaktionen valt ut det vi anser är det mest relevanta som publicerats under sommaren som gick. 
 

God läsning önskar Skolportens redaktion!
Fler vägar in i läraryrket
 
Regeringen vill öppna fler vägar till läraryrket. Därför ska nu fler kunna få befintliga kunskaper validerade eller vidareutbildas för att bli behöriga lärare.
Skolvärlden
Gymnasielagen - regeringen avvaktar migrationsöverdomstolen
 
Regeringen avvaktar migrationsöverdomstolens besked om tillämpligheten av den nya gymnasielagen.
Dagens Nyheter
Ingen vet när Migrationsöverdomstolen kommer med ett beslut. Migrationsminister Heléne Fritzon erkänner att det kan bli en tung tid för de ungdomar som väntar på besked.
Sveriges Radio
I Karlstad blir det tydligt att den nya så kallade gymnasielagen inte alls fungerar. Unga ensamkommande män bor i tält i total ovisshet om sin framtid. Så får det inte fungera, skriver kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) och Patrick Benabou, Muf Värmland.
Svenska Dagbladet
Vi satsar på moderna språk!
Skolporten konferens - moderna språk
Under höstterminen 2018 arrangerar vi nu fortbildningsdagar för dig som undervisar i spanska, tyska eller franska! Som språklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Ta del av föreläsningar om bl.a. digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Välkommen!
Läs mer och boka plats!
Sfi ska utredas
 
En ny statlig utredning av SFI ska få fler asylsökande att etablera sig snabbare.
Skolvärlden
Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi behöver förändras.
Utbildningsdepartementet
En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning.
Utbildningsdepartementet
Sommarens skolnyheter i korthet
 
Regeringen har i dag beslutat att utse Camilo von Greiff till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Riksrevisionen.
Utbildningsdepartementet
Regeringen har skjutit till extra pengar för att öka kompetensen inom lärarkåren, så att de elever som behöver extra stöd i grundskolan snabbare ska kunna få det.
SVT Stockholm
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola.
Utbildningsdepartementet
Elever som riskerar att inte nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan har rätt till undervisning under skollov.
Regeringskansliet
Eleverna ska få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet.
Utbildningsdepartementet
Ett #metoo-paket på 50 miljoner kronor ska stimulera skolorna till bättre sex- och samlevnadsundervisning.
Lärarnas Tidning
”Vi vet hur mycket elevhälsan kan betyda, både för att möta elever som mår dåligt, stärka elevpedagogiken och hjälpa elever med specialbehov”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
SVT Stockholm
Först det år man fyller 18 år ska man kunna skriva högskoleprovet.
Sveriges Radio
Regeringen utreder statligt finansierad grundskola
 
En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen.
Skolvärlden
Nytt FoU-program: Fjärrundervisning!
 
Annons
Nytt Ifousprogram - fjärrundervisning
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.
Läs mer här!
Almedalen 2018
 
Almedalsveckan 2018 är över och precis som tidigare år har partiledarna traditionsenligt hållit tal i Visby. Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar.
Skolvärlden
Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?”
Skolvärlden
Vad bör egentligen en skicklig lärare tjäna? ”Lika mycket som jag”, sade Liberalernas skolpolitiske talesperson Christer Nylander.
Lärarnas Tidning
Personalomsättningen i förskolan ökar
 
Personalomsättningen i förskolan ökar. Det visar siffror för Stockholm, Göteborg och Malmö, som Ekot har tagit fram.
Sveriges Radio
Tre år efter flyktingkrisen- hur har det gått i skolorna?
 
Under flyktingkrisen 2015 var det många skolor som larmade om hög belastning. Men hur har det egentligen gått för skolorna?
Sveriges Radio
För de kommuner som tagit emot många nyanlända elever i skolan väntar snart en tuffare ekonomisk situation.
Sveriges Radio
Den tidigare kraftiga ökningen av nyanlända elever har stannat av.
Skolverket
Forskare: ”Reformer verkningslösa om lärare inte får tid att planera”
 
Planering av lektioner och samarbete mellan lärare är nyckeln till att påverka och förändra skolan eftersom det är här undervisningen produceras, skriver fyra forskare.
Dagens Nyheter
Debatt om lek eller läxor på fritids
 
För att vända skolresultaten måste tiden som barn tillbringar på fritids schemaläggas och användas till bland annat läxläsning.
Dagens Nyheter
Politiker besitter inte kompetensen att styra barnens tid i skola och på fritids, svarar Ulf Jonas Paulsson i debatten ”Fritidshem”.
Dagens Nyheter
Fritidshemmets fokus är barnens inre motivation och drivkraft. Den rollen skulle tappas bort om fritidspersonal ska bedriva skolundervisning.
Dagens Nyheter
Fritids är en viktig del av skoldagen, men alltför ofta är barngrupperna för stora och verksamheten ostrukturerad, skriver Anna König Jerlmyr (M).
Dagens Nyheter
Vuxenutbildning i fokus, 23 okt i Stockholm
Skolporten konferens - vuxenutbildning 23 okt
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana.
Läs mer och boka plats!
Skoldebatter i sommar
 
Skolans stora problem är inte synen på kunskap utan den resultatstyrning som är en aspekt av vad som brukar kallas new public management, skriver pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren.
Dagens Nyheter
Enligt beräkningar från SCB kommer Sverige att sakna 80.000 behöriga lärare år 2035. Det är en oerhört hög siffra. För att undvika ett katastrofscenario måste politiken agera nu, och våga ta till nya idéer, skriver Karin Pihl.
Dagens Samhälle
Om resultaten på de nationella proven tydligare ska styra slutbetygen kan det leda till urholkning av skolans bildningsuppdrag, skriver Maria Larsson, doktorand vid Högskolan Dalarna.
Dagens Nyheter
Ta bort kunskapskraven- betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov, anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin.
Skolvärlden
Vi vill att en professionsbaserad skolkommission tillsätts efter valet, skriver Academedias vd Marcus Strömberg.
Dagens industri
Uppfattningen att friskolor automatiskt bidrar till bättre skolresultat har visat sig inte stämma, skriver tre forskare.
Uppsala Nya Tidning