Välkommen höst!
 
Nu börjar höstens arbete ute i våra församlingar och pastorat. Budgetarbete och verksamhetsplanering upptar en stor del av förtroendevaldas tid.

Arbetet med ny guide för församlingsinstruktioner är på gång. Den nya manualen är ett resultat dels av en omfattande enkät, dels de synpunkter som inhämtats från besök i församlingar och pastorat. Det är viktigt att församlingsinstruktionen blir ett bra verktyg för verksamhetsplanering, men också ett levande dokument som är känt av anställda och förtroendevalda och helst av några till.
En del i arbetet med församlingsinstruktionen är omvärldsanalysen. Nu finns möjligheten att göra en riktigt bra analys med hjälp av en heldagskurs med Jonas Bromander. Läs mer om det i kurskalendern nedan. 

Katarina Byström kommer på konsultbasis att fortsätta sitt strategiarbete ute i pastorat och församlingar. Det är en möjlighet för pastoratet/församlingen att få hjälp med sitt strategiska upplägg, som man sedan kan ta med sig in i arbetet med församlingsinstruktionen.Läs mer om stiftets erbjudande.

Klicka här för att komma till intranätet.
Kurser för dig som är förtroendevald
 


29 augusti i Linköping
Ekonomi för förtroendevalda
Kursen vänder sig till dig som är ersättare eller ledamot i kyrkoråd eller kyrkofullmäktige och som vill lära dig mer för att kunna fatta kloka beslut om församlingens ekonomi.22 september i Kisa
Kursdag för förtroendevalda
Att vara arbetsgivare, För barnets bästa och Att ta hand om Guds skapelse
Läs mer

17 november på Vårdnäs stiftsgård
Omvärldsanalys i teori och praktik
Kursdag med Jonas Bromander
Läs mer

 
Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs
 
Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare.
Kursen ges i Stockholm och Uppsala, vid tre olika tillfällen.
Läs mer
Bokmässan 2018
 
Årets bokmässa äger rum i Göteborg 27-30 september och precis som tidigare år finns Svenska kyrkan på plats under rubriken Se människan.

I höst utökar Svenska kyrkan sitt program på Bokmässan med Teologiska hörnan, en ny öppen mötesplats för dig som är intresserad av samtal och reflektion om tro, Gud existens och mening. Som tidigare år arrangeras också närmare 10 seminarier och ett stort antal scenprogram med aktuella författare på Se människan-scenen.

Läs mer om Svenska kyrkans deltagande i bokmässan!
Ideellt forums idédagar 5-7 oktober i Helsingborg
 
Idédagarna ger dig som är ideell, förtroendevald eller anställd inspiration och fördjupning för ditt engagemang i Svenska kyrkan. I år medverkar Johan Von Essen, Kent Wisti, Johan Wester, Bev Piro, Ann-Katrin Persson, JanOlof Nordström och Gävle pastorat. Utöver de större samlingarna innehåller Idédagarna alltid möjligheter till mindre sammanhang där man får ta del av andras erfarenheter och tid att stöta och blöta dem mot sina egna. Det sker både i organiserad form (valbara seminarier eller liknande) och vid spontana möten i kaffekön, vid lunchbordet, under eftermiddagspromenaden eller kanske vid ett kvällscafé.
Läs mer
Vart är vi på väg? Nationellt pilgrimsmöte i Göteborg i oktober
 
Vart tredje år anordnas ett Nationellt pilgrimsmöte någonstans i Sverige och nu är det Göteborgs tur. Vi möts kring frågan: Vart är vi på väg? Och tänker tillsammans på vilka vägar vi behöver vandra för att möta längtan hos morgondagens pilgrimer. Välkommen till en mötesplats med verktyg och färdkost för ditt fortsatta pilgrimskap och en chans att dela erfarenheter! 19-21 oktober 2018, Göteborg

Läs mer
När gränser överskrids
 
5 – 6 december 2018 uppmärksammar Svenska kyrkan arbete med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp genom 20 år (1998-2018) med en nationell konferens i Uppsala.

Läs mer
Lokalförsörjningsplanering: ny intranätssida och broschyr
 
Nu har projektet kring lokalförsörjningsplanering fått en egen plats på intranätet. Där kommer nyheter och information om projektet samt nedladdningsbart material att publiceras löpande. Redan nu finns en introducerande broschyr som på ett enkelt sätt beskriver vad lokalförsörjningsplanering handlar om.
Läs mer