Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension
 
Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension
 
 
Nya arbetsmiljöregler för arbetskläder
 
Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter för att förebygga smittrisker. Två tydliga nyheter:
  • Regler om tvätt av arbetskläder
  • Arbetsgivaren ska bekosta de arbetskläder som behövs enligt Socialstyrelsens regler.
Nya arbetsmiljöregler för arbetskläder
Använd kompetens rätt i vården
 
När vårdens medarbetare i större utsträckning jobbar med uppgifter de utbildats för ökar också möjligheterna för att förbättra patientsäkerheten och öka tillgängligheten, skriver Lena Micko, ordförande SKL, och Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
 
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Framtidens välfärd i fokus i Almedalen
På ett av SKL:s seminarier under Almedalsveckan i Visby berättade Birgitta Forsberg, HR-chef i Umeå kommun, om hur de jobbar med alla tänkbara metoder både för att rekrytera nya medarbetare och minska behovet av medarbetare.

Jag fastnade för hur Umeå tänker kring att rekrytera ungdomar nyfikna på arbetsuppgifter inom vård och omsorg genom att finnas där ungdomar finns – i skolan och på fritiden, skriver Agneta Jöhnk.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
Notiser
 
Boka in heltidskonferenser om arbetstidsförläggning och arbetsmiljö
Heltidsresan fortsätter och höstens konferenser inspirerar lokala parter att arbeta vidare med implementeringen av en heltidsorganisation. Anmäl dig till någon av de kostnadsfria heltidskonferenserna redan i dag:

11 oktober, Malmö, Amiralen 
24 oktober, Umeå, Umeå Folket Hus 
14 november, Stockholm, Münchenbryggeriet 
22 november, Göteborg, Brewhouse 

Anmälan heltidskonferenser om arbetstidsförläggning och arbetsmiljö
 
 
Teamarbete i fokus på konferens om nära vård
Välkommen till en konferens där vi fokuserar på teamarbete - där olika professioner, över organisationsgränser och tillsammans med patienter, arbetar för att kontinuerligt utvecklas och tillsammans bygga en god och nära vård.

Konferensen är kostnadsfri och hålls i Stockholm den 23 oktober. 

Tillsammans i team bygger vi en nära vård
 
 
Automatisering kan minska arbetskraftsbristen
Med befintlig teknik är det redan idag möjligt att automatisera enkla regelstyrda administrativa uppgifter.

– I svenska kommuner, landsting och regioner är det sannolikt arbetsuppgifter inom områden som administration, ekonomi, service, och teknik som kommer att påverkas i störst utsträckning, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.
 
 
 
Utbildning i Allmänna Bestämmelser
AB webb – utbildningen som ger grunderna i Allmänna Bestämmelser har uppdaterats utifrån AB 17. Utbildningen vänder sig till dig som är nyanställd inom HR eller chefer med personalansvar.

Du får en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Anmäl mig till utbildningen i AB