Just nu har vi fått in 59 case varav 34 är avslutade och 3 är implementerade.
 
Orren Shalit från Amplify Innovation AB varvade föreläsning med övningar.
Innovativ chef?
 
Nej, man behöver inte anställa kreativa människor och ha pingisbord. Förnyelse kommer med kunskap, insikter och ett systematiskt arbete. 100-talet chefer, politiker och verksamhetsutvecklare från regionen deltog i ett seminarium som bland annat presenterade fem myter om innovation.

”Bra att se att innovation kan vara annat än tjänster och produkter" sa Sara Grape Junkka från Timrå kommun.
 
Boka in den 19 september!
Att jobba normkritiskt?
 
För att få förnyelse kan man arbeta normkritiskt istället för att göra det som känns normalt. Att arbeta normkritiskt främjar långsiktigt lika rättigheter och möjligheter.

Katarina Lindblad Gidlund, professor på Mittuniversitetets avdelning för informationssystem och teknologi håller en föreläsning på förmiddagen och de som vill kan delta i workshop på eftermiddagen för att testa att arbeta normkritiskt.

Program med anmälan kommer.
 
Malin Jonsson, Eva Rönnbäck och Anette Öhman.
Mer brukarmedverkan
 
IFOs verksamhetschef Eva Rönnbäck på Socialtjänsten har tillsammans med några medarbetare tittat på hur dialogen och återkoppling från brukarna kan bli bättre än idag. Resultat är att titta vidare på lite olika verktyg som SMS-panel, intervjuer enligt Västernorrlandsmodellen och enkäter i olika former.
 
Boka in den 18 oktober!
Innovation på Karolinska 
 
Stefan Vlachos är chef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Vill du veta hur man leder innovationsarbete på ett stort sjukhus boka in föreläsningen på torsdag den 18 oktober.

Program och anmälan kommer.
 
Katarina L Gidlund, Petter Ekman (Great Space), Barbara Crow, Eva-Marie Tyberg och Lars Skandevall (Bron innovation).
Digitalisering i Kanada
 
Professor Barbara Crow är dekan och driver digitalisering vid Queens University i Kanada. Crow höll en lunchföreläsning den 13 juni om Kanadas digitalisering ur ett brett samhällsperspektiv. Sverige och Kanada beskrivs ofta ha väldigt lika förutsättningar, men Crow menade att Sverige har bättre förutsättningar, speciellt för äldre.

Föreläsningen var ett samarbete mellan Idéslussen, Miun, Bron Innovation och Great Space.