SKL positiv till ny lag om koordineringsinsatser i hälso- och sjukvården
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet
 
Heléne Lundkvist Nymansson
Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landstingen. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer, det visar SKL:s sammanställning av landstingens uppdrag med att vidareutveckla funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.
– Det är positivt att landstingen har satsat på att både vidga koordinatorns uppdrag och att införa fler koordinatorer i vården. Det innebär att fler patienter kan få ett bra och effektivt stöd i sin sjukskrivning och rehabilitering, säger Heléne Lundkvist Nymansson, SKL.
Till nyheten
 
Arbetsgivare skyldig att upprätta rehabiliteringsplan från 1 juli
 
Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Rehabiliteringsplanen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar. Skyldigheten gäller även för arbetstagare som är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft. Planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet.
Om lagändringen
SKL positiv till lag om koordineringsinsatser
 
Regeringen har utrett möjligheten att ta fram en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. SKL är i sitt remissvar positiv till förslaget att införa en ny lag om koordineringsinsatser och håller med utredningen i stora delar av förslaget. Däremot anser SKL att uppdraget är för snävt tolkat och att koordineringen då inte kommer att ge önskad effekt, exempelvis för den externa samverkan. Den ekonomiska kalkylen täcker inte heller landstingens kostnad för funktionen, vilket innebär att landstinget inte kan utföra koordineringsuppdraget i sin helhet.
SKL:s remissvar
 
Vad händer med sjukfrånvaron i Sverige?
 
Örjan Lutz
Med rapporten ”Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?” vill Sveriges kommuner och landsting nyansera debatten om sjukfrånvaron.
– Vi vill problematisera frågan om sjukfrånvaron och få med nyanser som vi tycker saknas när man talar om sjukfrånvaron idag. Vi vill även lyfta fram en del av den forskning som finns, men som inte kommer fram i debatten, säger Örjan Lutz, utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL.
Till nyheten
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
 
Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev.
Dina rättigheter som registrerad
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivningar och rehabilitering.