Glad sommar önskar SKL
 
Såhär i midsommartid vill vi passa på att delge resultatet av en färsk undersökning om förtroendet för den kommunala revisionen, se nedan. Vi hoppas också få se er på Kommek i augusti, då vi genomför tre seminarier med fokus på revision. Efter sommaren väntar en spännande höst med kommunal- och landstingval samt en ny version av God revisionssed i kommunal verksamhet som kommer i november.

Ha en härlig sommar!
 
 
Undersökning om förtroendet för den kommunala revisionen
 
SKL undersöker återkommande förtroendet för revisionen i kommuner, landsting och regioner. Det ger ett kunskapsunderlag om hur revisionen uppfattas och vilket förtroende den har inåt, om den håller tillräcklig kvalitet och om de som granskas upplever att man har nytta av revisionen. Undersökningen ger underlag i SKL:s fortsatta medlemsdialog och i arbetet med utvecklingsinsatser.

Årets undersökning är en telefonundersökning besvarad av 557 ledande politiker och tjänstepersoner. Resultatet visar att revisionen har ett gott och högt förtroende. Svar och omdömen är generellt positiva men är samtidigt genomgående något sämre än i undersökningen 2013. Orsakerna till detta behöver analyseras nationellt och lokalt.
Bättre kunskap och medvetenhet om revisionen, högre närvaro från revisionen och utvecklad dialog kan leda till att krav och förväntningar på revisionen ökar. Signaler om sviktande kvalitet och kompetens hos såväl revisorer som sakkunniga är väsentliga att ta fasta på. De svarande önskar mer dialog med revisionen.

Läs mer om undersökningen på vår webbplats.
 
 
Såhär hanterar SKL dina personuppgifter
 
Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev. 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.