Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kollektivtrafik i Almedalen
 
På Partnersamverkans seminarium i Almedalen presenteras en ny rapport om hur kollektivtraifken kan bidra till att klimatmålet för transportsektorn uppnås.

Seminariet är på tisdagen den 3 juli kl 13-14 i Krukmakarens hus på Mellangatan 21 i Visby. Medverkar gör bland andra Teres Lindberg från Trafikutskottet och Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. SKL är en av parterna i branschsamarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Partnersamverkans seminarium
 
 
Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas
 
SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.

Läs mer här
 
 
Skärpta krav på information om att använda bilbälte i buss
 
Från den 1 oktober gäller nya regler om bältesanvändning i buss.

De nya bestämmelserna innebär att det blir obligatoriskt att informera om skyldigheten att använda bälte i buss. Informationen ska inte ges hela tiden, utan det är möjligt att göra lokala anpassningar.

Transportstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss. Syftet är att få fler att använda bälte i buss.

Föreskriftsändringen är den första delen i regeringsuppdraget. I den andra delen utreder Transportstyrelsen ytterligare åtgärder för att höja säkerheten, men fortfarande med fokus på ökad bältesanvändning.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn

Transportstyrelsens remissammanställning

Kontakt: Sara Rhudin, tfn 08-452 75 44, e-post sara.rhudin@skl.se
 
 
Nationell plan för infrastruktur presenterad
 
Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.

Läs mer här
 
 
Upphandling av kollektivtrafik bygger på medvetna val
 
SKL ingår i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Inom ramen för samarbetet tas stöd för upphandling fram, och i en nyligen utgiven rapport av Sveriges Bussföretag, en annan av parterna i samarbetet, kritiseras följsamheten av stödet. SKL håller inte med om kritiken.

Läs mer här
 
 
Låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!
 
Under vintern 2019 kommer enkäten ”Kritik på teknik” att genomföras för tionde gången sedan 1992.

Sveriges Kommuner och Landsting kommer innan sommaren skicka ut en inbjudan till alla kommuner att delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Är ni redan nu intresserade att anmäla er eller har frågor, så hör av er till Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skl.se, tfn 08-452 71 42.
 
 
 
Kurser och konferenser
 
Trafik- och gatudagarna 2018
 
Nu går det att anmäla sig till SKL:s Trafik- och gatudagar 2018 – Årets viktigaste mötesplats för infrastruktur och transporter. Trafik- och gatudagarna går av stapeln den 1-2 oktober på Clarion Hotel i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här
 
Persontrafik 2018 – skolskjuts och färdtjänst
 
Välkommen till Persontrafik 2018 och skolskjuts- och färdtjänstdagar den 23-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Läs mer och anmäl dig här