Spiltans substansvärde 18 649 kr/aktie (+2 788 kr)
 
Nytt substansvärdet för Spiltanaktien inför junihandeln på Pepins.com uppgår nu till 18 649  kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 18 maj fastställdes substansvärdet till 15 861 kr/aktie och kursen sattes då till 12 500 kr/aktie.

Ökningen i substansvärde beror framför allt på en ökad kurs i Paradox Interactive.

Se hela portföljen här
• Följ gärna handeln på Pepins.com/Alternativa Listan

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan på onsdag den 13 juni och pågår till och med måndag den 18 juni kl 16.00. Priset fastställs torsdagen den 14 juni.
 
Spiltan bäst avkastning av investmentbolag i Börsveckan
 
Veckans nummer av Börsveckan går igenom svenska investmentbolag och Spiltan har historiskt haft den bästa avkastningen med en totalavkastning på 1673 % de senaste fem åren (näst bäst är Bure med 392 %). Man kan också notera att de bolag som har de mest fokuserade portföljerna har haft den bästa avkastningen. Börsveckan konstaterar också att investmentbolag med onoterade bolag har en stor potential när bolagen säljs eller börsnoteras och tar Spiltans notering av Paradox som ett exempel.
 
Spiltans tankar om Paradoxinnehavet
 
Vi har kommunicerat hur Spiltan ser på Paradox i ”Vd har ordet” i årsredovisningen och på frågestunden från stämman - se länkar ovan. Sammanfattningsvis har vi följande inställning:

Huvudägarskap Paradox:

JA. Spiltan har tillsammans med VD Fredrik Wester varit med och utvecklat Paradox sedan år 2010 och bolaget har haft stora framgångar. Spiltan planerar att kvarstå som huvudägare tillsammans med Fredrik och har därför inga planer på att sälja hela innehavet. Spiltanaktien kommer därför även i fortsättningen att ha en stor exponering mot Paradox.

Sälja delar av aktierna i Paradox:

JA. Ovanstående innebär dock att vi kan sälja mindre delar av vårt innehav. Efter att Paradox Q1 rapport släpptes den 18 maj blev vi till exempel kontaktade av en institution som ville öka exponeringen mot Paradox och då sålde vi aktier för ca 100 miljoner kronor. Men för att öka likviditeten måste Spiltan ha attraktiva placeringsalternativ. Spiltan har idag ca 400 miljoner kronor i kassa och likvida noterade bolag. Under första halvåret har vi investerat ca 80 miljoner kronor i nya onoterade bolag vilket ger en indikation på Spiltans framtida investeringstakt men vi har målet att gradvis öka denna investeringstakt.

Utdelning av Paradoxaktierna:

NEJ. Det är skattemässigt ogynnsamt då hela beloppet blir skattepliktigt hos Spiltans aktieägare. Dessutom skulle Spiltan då släppa huvudägaransvaret i Paradox. Det är inte heller aktuellt att betala ut Spiltans ordinarie utdelning i Paradoxaktier till aktieägarna för då skulle Paradox få många nya småaktieägare och dessutom ge ett säljtryck i Paradoxaktien då Spiltans aktieägare redan har stor exponering mot Paradox.

Sammanfattning:

Sedan 2012 har Spiltan varje år i årsredovisningen skrivit att ”Paradox fortsatta utveckling kommer att ha stor betydelse för Spiltans framtida utveckling”. Det gäller fortfarande.

Notera också att år 2012 hade övriga innehav i Spiltans portfölj ett värde på ca 200 miljoner kronor. Portföljen exklusive Paradox är idag ca 1 miljard kronor så Spiltan har en spännande portfölj av noterade och onoterade bolag.
 
Play movie
Filmen om Spiltan nu och då...
 
I samband med Spiltans årsstämma visades en film som försöker fånga något av Spiltans historia och filosofi. Med både humor och allvar får du också en sammanfattning av vad Spiltan är idag.
Trevlig filmstund!

På Spiltans hemsida kan du även se inspelningar från årsstämman där John & Johan på Börspodden intervjuar Christian Omander, CoolStuff, Patrik Arnesson, Forza Football och Erik Brändström, Spiltan Fonder. Missa inte det om du vill höra hur några av våra portföljbolagsVDar tänker om framtiden.   

https://www.spiltan.se/spiltan-pa-youtube
Vänliga hälsningar

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan