Om ja: på vilket sätt?
Om nej: varför inte?
2. Har din organisation en egen utarbetad policy mot korruption?
 
3. Är Näringslivskodens bestämmelser i enlighet med din organisations policy? 
 
Om nej eller delvis: vilken del av Näringslivskoden är inte i enlighet med er policy?
4. Tycker du att Näringslivskoden ger tillräcklig ledning kring hantering av förmåner?
 
Kommentar:
5. Uppfattar du någon del av Näringslivskoden som svår att tillämpa?
 
Om ja: vilken del och varför?
6. Finns det något du saknar och som du anser borde finnas med i Näringslivskoden?
 
Om ja: vad saknas?
7. Hur ofta uppstår frågor kring hur förmåner ska hanteras i din verksamhet?
 
Kommentar:
8. Har du några förslag på hur vi kan förbättra Näringslivskoden? Skriv gärna dina idéer nedan:
 
 
Några avslutande frågor:
 
Jag arbetar:
 
Min arbetsroll är:
 
Kan du tänka dig att bli kontaktad av IMM för att svara på några ytterligare frågor om Näringslivskoden? Om så, ange gärna kontaktuppgifter nedan:
 
 (Vill du vara anonym: lämna fältet tomt)
Skicka in
Tack för din medverkan!