Rapporter automatisering, stöd för välfärdsteknik, förenklad avtalssamverkan och ny mall PuB-avtal
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Möjligheter och utmaningar med automatisering i välfärden
 
Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommun- och landstingssektorn.

Det är därför nödvändigt att hitta nya och effektivare arbetssätt. SKL:s nya rapporter belyser möjligheter och utmaningar med automatisering i välfärden.

Om automatisering, robotar och AI i välfärden
 
Rapporter om automatisering av arbete och ärendehantering
 
SKL:s rapport "Automatisering av arbete - möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner" tar upp det  huvudsakliga innehållet i ett antal internationella rapporter, vilken teknik det handlar om och vad tekniken ska uppnå. 
Automatisering av arbete, rapport SKL

Rapporten "Automatiserad ärendehantering - att frigöra tid för värdeskapande arbete" vänder sig i första hand till dig i en ledande ställning i kommuner, landsting och regioner.
Automatiserad ärendehantering, rapport SKL
 
 
 
Krönika
Automatisering som möjliggörare
 
 
Nu drar det ihop sig till Almedalen. Jag är själv inbjuden att delta i ett antal seminarier och jag tänker lyfta behovet av att hitta nya och effektiva arbetssätt inom offentlig sektor. 

Läs hela krönikan här
 
 
Stöd för välfärdsteknik i äldre- och funktionshinderomsorgen
 
SKL har tagit fram förslag till hur regeringens stimulansmedel för välfärdsteknik kan användas. Regeringen aviserade i sin vårbudget att 350 miljoner kronor som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik.
Pengarna kan användas under 2018, för bl.a. teknikinköp och investeringar i förutsättningar för implementering av välfärdsteknik.  

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018
 
 
Förenklad avtalssamverkan
 
Den 1 juli träder beslutet om förenklad avtalssamverkan i kraft. SKL analyserar nu på vilket sätt kommuner, landsting och regioner kommer att kunna samarbeta med stöd av lagändringen.

Inom vissa områden kommer ett fördjupat samarbete med Upphandlingsmyndigheten att vara nödvändigt.

Förenklad avtalssamverkan
 
 
Mittköpingsrådet söker fler medlemmar!
 
Mittköpingsrådet består av deltagare från LEDA-programmet och behöver nu utökas med personer som inte deltog i programmet, men som jobbar med digitaliseringen i sin kommun eller region.

Under hösten 2018 kommer arbetet med att ta hand om och sprida Mittköping  – resultatet av förändringsprogrammet LEDA för smartare välfärd – ta ny fart. Arbetet drivs av en projektledare på SKL som har ett Mittköpingsråd till sin hjälp.

Är du intresserad? Kontakta projektledare Nike Hansen, nike.hansen@skl.se, senast 20 augusti.
Mittköping
 
 
Digitalisering tema på SKL:s seminarier i Almedalen
 
SKL medverkar även i år med tre seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna handlar om rekryteringsutmaningen och om digitalisering inom skolan, och i alla tre seminarierna finns digitalisering med som en röd tråd. Digitalisering är också ett flitigt förekommande ämne för många andra seminarier under veckan.

SKL:s seminarier i Almedalen
 
 
Ny PuB-avtalsmall version 3
 
Den nya versionen ersätter alla gamla versioner. SKL:s PuB-avtalsmall är utformad för att kunna fungera som standardavtal i samtliga fall där personuppgiftbiträdesavtal behöver slutas med leverantör.

De ändringar som gjorts ändrar inte avtalet i sak, men kommer med förtydliganden på en rad områden. Följande punkter (1.1, 1.3, 5.1, 7.4, 10,2, 11.1, 11.3, 12.1, 13.1,13,2 13.4, 15.2, 15,4, 15.5, 15.6 ) har blivit justerade för att avtalet ska bli tydligare.

Även en versionshantering finns nu på plats i mallen för att lättare ge en överblick av vad som har förändrats. Eventuella frågor om det nya avtalet kan ni ställa till Pål Resare, pal.resare@skl.se. Avtalet är även skickat till översättare och kommer att publiceras så fort vi fått tillbaka det från översättning.

Allmän information om personuppgiftsbiträden och PuB-avtal

Version 3 av PuB-avtalsmallen
 
 
Sommartider i samarbetsrummet GDPR
 
Från och med måndag 25 juni och fram till och med mitten av augusti är det sommartid som gäller i Samarbetsrummet för GDPR.

Under denna period kommer verksamheten från administratörerna vara på ett minimum, och det kan dröja innan ni får respons på eventuella frågor.

Under denna period kommer vi inte heller att lägga in några nya användare. Vid frågor kontakta johan.nilsson@skl.se
 
Samarbetsrummet GDPR
 
 
Ny stödfunktion för strukturerad vårdinformation
 
Under 2018 etablerade SKL en stödfunktion för strukturerad vårdinformation.

Syftet med stödfunktionen är ge stöd och arbeta tillsammans med landsting/regioner för att få struktur på dokumentationen i det kliniska arbetet. Med det kan vi skapa en tryggare och effektivare vårdmiljö.
Läs mer om strukturerad vårdinformation
 
 
Konferenser och utbildningar
 
Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet? 28 augusti
Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten. 
Läs mer och anmäl dig här