Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
VÄGRA PLASTA NER PLANETEN I SOMMAR!  
 
 
Hej!
Tillhör du dom som hatar att se allt skräp som svämmar över soptunnorna överallt? Och alla plastflaskor, sugrör, matkartonger och engångsmuggar som flyter i sjöarna och åarna, som ligger på stränderna, och som vi får klampa igenom i tid och otid. Sätt igång och plogga, och vägra engångsplasten. Plogga d v s plocka upp skiten efter andra. Den nya joggingtrenden!

Och vägra sen engångsplasten! Vägra bidra till till ännu mer produktion och nedskräpning. Välj bort engångs. Skaffa bestick och tallrikar och muggar som du använder om och om igen. Och metallflaskor eller glasflaskor för dryckerna.
Välj bort plastförpackningarna. Gör ett medvetet val att vägra plasta ner planeten ännu mer. 

Det är du och jag med med våra matkassar och köpvanor som fortsatt gynnar nedplastningen av planeten. Vi, och flera andra, miljarder människor. 

Nu lagom till semestrarna börjar också många få upp ögonen för flygets påverkan. Det tog sin tid, tycker de flesta insatta.

Nedan får du lite jämförelsetal som kan vara bra att känna till. För flyget kommer inte att subventioneras för alltid. Det är en sak som är säker.

För när vi äntligen börjar förstå att Parisavtalets utfästelser står för dörren, blir det bråttom att dra i bromsen. Då ryker flygets subventioner helt säkert. Och har inget radikalt hänt i den branschen vad gäller minskning av de klimatpåverkande utsläppen, så blir det kännbara konsekvenser. Som omedelbart kommer att avspegla sig på biljettpriserna.

Om du har möjlighet, försök redan nu ändra dina och dina kollegors resvanor. Så blir chocken inte så stor sedan.Till sist ha en skön semester. Njut av sommaren. Lev hållbarare!
Vi ses i augusti!Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon. nästa vecka...
 

10% rabatt på licenspriset fram till sista juni! Välkommen!

OM VÅR NYA POLICY:
Du som får detta nyhetsbrev, så här ser vår integritetspolicy ut.
Preducto ABs Integritetspolicy

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 
Kolla in våra nya uppdaterade kurser www.miljoutbildning.se, med flera filmer och nya övningar ex.vis En hållbar livsstil. Och vägen dit.  Eller Bygga en hållbar värld.
Grundkursen EoEducate Basics kommer i uppdaterad version direkt efter sommaren.

Välkommen!
Äntligen semester! Men hur då?

Vi reser allt mer, av flera skäl. Och just semestern är det ofta en resa som ska göras. Utanför landet. Och med flyg.

Att vi reser beror på många faktorer anser forskarna. Vi har ett ökat behov av avkoppling och av att komma bort, vår ekonomi är god, i kombination med låga priser på flyg, marknadsföring av flyg är stor, och även att vi enkelt kan boka flyg själva på nätet vidare bidrar.

Vår självbild och vårt identitetsbyggande är också beroende av resor och bilder av våra resor i ex vis sociala medier.

Men visste du att av alla transportslag i Sverige står flyget för den största utsläppsökningen? Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande motsvarande ungefär elva miljoner ton koldioxid, dvs flygutsläppen från en genomsnittlig svensk är sju gånger större än för en genomsnittlig världsmedborgare.

För vi vet ju nu att av alla transportslag i Sverige står flyget för den största utsläppsökningen. Vill man resa mer miljömedvetet bör man hålla sig på marken.

Semester med tåg i Norden är i stort sett alltid ett bra tips och oftast också i Europa. Buss är ett annat bra alternativ liksom bil om du fyller bilen med passagerare och särskilt om bränslet inte är fossilt. Färjor orsakar dock höga utsläpp ­– allra högst utsläpp har snabbfärjor som faktiskt kan orsaka högre utsläpp än flyg visar det sig.

För att stötta besöksnäringens hållbarhets-arbete och öka medvetenhet hos medbor-garna lanseras nu verktyget för dig som vill veta hur man kan färdas, bo och turista med låg klimatpåverkan.

Nu lanseras en webbplats, och en semesterkalkylator som räknar ut hur stor påverkan ens semester har på klimatet.

På klimatsmartsemester.se ska man förmedla klimatsmarta semestertips, nyheter och forskning inom hållbar turism.

Ja, inte är det lätt. Men nu kan du själv kolla vad din semester kostar. Använd verktyget Klimatsmart Semester.

Kolla in:


http://www.klimatsmartsemester.se
Cagnes sur Mer i Frankrike
Vackra kuster finns i Costa Rica
 
If you cant reuse it - refuse it! Rädda våra hav och djuren i havet.

Eller skippa det som inte kan återanvändas eller återdesignas till något nytt.

Nu är den spikad - EU:s avfallslagstiftning -som är ett led i den övergripande strategin för en cirkulär ekonomi.

Syftet är att förebygga avfall, och när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar.

Den nya lagstiftningen stärker avfalls-hierarkin genom att länderna måste prioritera förebyggande åtgärder, åter-användning och återvinning framför depo-nering och förbränning, och därmed bidra till en cirkulär ekonomi. Även ekonomiska instrument som utökat producentansvar ska främjas.

De nya reglerna i korthet:

Återvinningsmål för kommunalt avfall
Till 2025: 55 procent. Till 2030: 60 procent. Till 2035: 65 procent.

Skärpta regler för att beräkna återvinnings-graden ska dessutom göra det lättare att följa arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Nya återvinningsmål för förpackningar:
Till 2025: Alla förpackningar 65 procent.
Till 2030: Alla förpackningar 70 procent.

De förpackningstyper som ska ha högst återvinningsgrad är papper och metall med en återvinningsgrad på 75 respektive 70 procent år 2025 och 85 respektive 80 procent till år 2030. Lägst återvinningsgrad gäller för trä med 25 procent 2025 och 30 år 2030.

Utfasning av deponier:
Då avfallsdeponier inte har någon plats i en cirkulär ekonomi ska enligt de nya EU-reglerna högst 10 procent av det kommunala avfallet deponeras år 2035.

Kolla mer här:

EU-kommissionen
http://worldenvironmentday.global/en

Hjälp till att plocka upp plastskräpet. Rädda våra hav!
http://worldenvironmentday.global/en/get-involved/lets-clean

IF YOU CANT REUSE IT – REFUSE IT!

 
FLYGETFLYGET- det moderna samhällets frälsare?
Snart blott en dröm...
 
Är flyget nästa på agendan, bland alla frågor som har med miljö- och hållbarhet att göra?

Och hur är det med bränslet - palmoljan och markresurserna, matproduktionen, klimatet, utsläppen på lägre och högre höjd, hur har vi det med uttagen från vår fossilbank?

Vår livsstil- kan vi bevara den men ändå klara oss - utan fossila bränslen? Är det möjligt över huvud taget? Många frågor är det. Nu till flyget. 

 
Visste du t ex att det inte är så konstigt att flygresandet ökat, flygresor är undantagna koldioxidskatt, energiskatt och även moms när det gäller utrikesresor. Är priserna konstgjort billiga?
 
Enligt Naturskyddsföreningen skulle, om flyget skulle ta de kostnader som andra transportslag normalt får betala,  en resa från Stockholm till London öka i pris från 1946 kr till 3793 kr (95% dyrare), och en resa från Stockholm till Göteborg skulle landa på 1402 i stället för 735 (91% dyrare).

Så tipset är att redan nu börja ändra vanorna. Flyg nte under radarn. Kika på alternativen och gör ett försök att resa på annat sätt. 

 
Om flyget med mera kolla in och lyssna på Klimatpodden från Naturskyddsföreningen:

https://www.naturskyddsforeningen.se
/nyheter/skarpt-lage-naturskyddsforeningen-lanserar-egen-podd

 
 
Men vart barkar det hän?

Har ni koll på läget i er organisation? Hjälpen är nära.

Här nya EcoEducate Basics Grunderna i miljö- och hållbarhet
 

INNEHÅLLET I ECOEDUCATE BASICS-
ny uppdaterad grundkurs i miljö- och hållbarhet

1.Välkommen till EcoEducate Basics grunderna i miljö och hållbarhet
INTROFILM

2.Klimatet och livet på jorden
 • INTROFILM
 • Livet på jorden
 • Kretsloppen
 • Växthuseffekten
 • Global uppvärmning
 • 2-gradersmålet
 • Biologisk mångfald
 • Ekosystemtjänster
 • Vatten
3.Mänsklig påverkan
 • INTROFILM ex vis om Ekologiska fotavtryck
 • Vår energiförsörjning
 • Luftföroreningar
 • Transporter/trafik
 • Odling jordbruket
 • Försurning övergödning
 • Avskogning
4.Produkter och konsumtion
 • INTROFILM
 • Ändliga resurser
 • Hållbar konsumtion
 • Delningsekonomi
 • Handla begagnat
 • Miljö- och hållbarhetsmärkningar
 • Mat och livsmedel
 • Det vi äter
 • Matsvinn
 • Avfall och resurshushållning (resurser hushållning återbruk mm
 • Nedskräpning
 • Avfall och källsortering
5. Kemikalier och material
 • INTROFILM
 • Kemikalier
 • Metaller och miljögifter
 • Plaster
 • Textilier
 • Läkemedel
6. Verktyg och mål för framtiden
 • INTROFILM
 • Hållbarhet och hållbar utveckling
 • Agenda 2030 FNs mål
 • Sveriges Miljömål och lagstiftning
 • Miljölagar/balken
 • Miljöledningssystem
 • Egna verksamhetens miljöarbete
7. Till sist…FILM

Övning
Test – Check out
10-12 frågor


Hör av dig om du vill provköra kursen! Välkommen!

 
 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser din hållbara livsstil ut? Ta tempen!

Testa dig!


Hör av dej för mer info! 

 
 
 
 
HUR HÅLLBAR ÄR DIN LIVSSTIL? VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DEN SKA BLI MER HÅLLBAR?

Kika på:

En hållbar livsstil. Och vägen dit.
Kurs om en hållbarare livsstil. Och vägen dit.Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.


I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.


Vår kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Sommar!

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras i stort sett alla våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!

Grundkurser

EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1

EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Environmental training on the internet 

Livsstilskurser - kom igång på allvar med din hållbara livsstil

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Fortsättningskurser - för dej som redan har grunderna

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan.

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga.

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Bygga en hållbar värld - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning. Uppdaterad och förändrat innehåll.