Tips från vår Support
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nova Software | Utskick 2018


 
OANMÄLD FRÅNVARO TILL BETYG
Nu stundar snart skolavslutningen och eleverna skall få sina betyg. Du vet väl om att på vår webbplats finns det hjälpdokument som beskriver hur du tar ut oanmäld frånvaro från Skola24 till betyget.
Vilket dokument beror på skolform och leverantör av betygshantering.
Länk till flera dokument
HITTA LÄTTARE DET DU SÖKER MED FILTER
En del tabeller i schemat består av väldigt många rader, för att snabbare hitta det du söker använd funktionen filter: tex om du i tabell-lektion söker ett visst ämne:
● klicka på rubriken ämne
 mata in ämnets ID
 tryck sedan på OK
Nu kommer du enbart se raderna med det specifika ämnet du har valt.

Töm filtret genom att klicka på den lilla symbolen högt upp till vänster, se bild. Självklart går det att filtrera i alla våra tabeller. 
 
SCHEMARÄTTIGHETER
Kom ihåg att ge dina schemaläggarkollegor rättighet till det nya schema du skapat för nästa läsår. Med rollen Skoladministratör går du till Administration-Schemarättigheter.
Där väljer du Ny schemarättighet och fyller i formuläret som öppnas.

 
FÅ KOLL PÅ DEN GARANTERADE UNDERVISNINGSTIDEN
Garanterad undervisningstid är något som Skolverkets senaste rapport handlar om. Undervisningstiden är central för elever som har svårt att nå målen.
Framgångsfaktorerna:
planera, fördela, schemalägga och följa upp undervisningstiden

 
Önskar ni hjälp med er schemaläggning?
Kontakta oss på bokning@novasoftware.se
 
SKOLA24 SCHEMA | WORKSHOP
Tillsammans med andra schemaläggare får du möjlighet att lägga delar av ditt schema på plats med en erfaren schemaläggare hos oss i Falköping eller i Stockholm. Workshop bidrar till att snabbt komma igång, finslipa och utveckla arbetet med verksamheten.

Workshop:
11 juni i Falköping |Boka
25 juni i Stockholm | Boka