Ny undersökning om digitalisering, NIS-förberedelser, Almedalen, SSBTEK med flera nyheter.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Allt fler nöjda med digital service enligt ny undersökning
 
Allt fler anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterade på Offentliga Rummet.
- Det är ett trendbrott, och även om vi är på god väg är det fortfarande tre av fyra som tycker att vi inte lever upp till deras förväntningar, säger Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

Allt fler nöjda med digital service
 
 
Krönika
Vi är på rätt väg!
 
 
Årets Offentliga Rummet var verkligen en höjdare! Rekordmånga besökare, ny inspiration från andra länder men framför allt är jag imponerad av allt som pågår runtom i kommuner, landsting, regioner och även i våra myndigheter.


Läs hela krönikan här
 
 
Offentliga Rummet - tack Göteborg, nästa år ses vi i Västerås!
 
Play movie
Efter ett inspirerande Offentliga Rummet 2018 i Göteborg, med rekordmånga 1100 besökare, ser vi fram emot att träffas i Västerås 21 - 23 maj, 2019


Ta del av presentationer från seminarierna och läs mer:

Offentliga Rummet
 
 
Förberedelser pågår för NIS-direktivet
 
Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet.

NS-direktivet är ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. En ny lag utifrån direktivet väntas beslutas inom ett par veckor för att sedan träda i kraft den 1 augusti.

Direktivet och lagen berör både kommuner och landsting inom sektorerna energi, transport, hälso- och sjukvård och dricksvatten. Just nu pågår förberedelsearbetet, framför allt hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som bl.a. tagit fram ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. I förberedelserna kan även SKL:s verktyg för informationsklassning (KLASSA) vara till god nytta. (Foto: Johan Eklund/MSB)

MSB:s metodstöd
KLASSA
 
 
Digitalisering tema på SKL:s seminarier i Almedalen
 
SKL medverkar även i år med tre seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna handlar om rekryteringsutmaningen och om digitalisering inom skolan, och i alla tre seminarierna finns digitalisering med som en röd tråd. Digitalisering är också ett flitigt förekommande ämne för många andra seminarier under veckan.

SKL:s seminarier i Almedalen
 
 
Sänkt avgift för biståndstjänsten SSBTEK
 
Play movie
Nu sänks kostnaderna ytterligare för den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt ett beslut i SKL:s styrelse.
Nu har också Transportstyrelsen anslutits till tjänsten, vilket innebär att det blir enklare för biståndshandläggaren att se uppgifter om fordonsinnehav. 

Det finns även en ny film som på ett enkelt sätt förklarar tjänsten.
Kommunernas kostnad för SSBTEK sänks ytterligare
 
 
Play movie
Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka
Kungsbacka gillar Dela Digitalt
 
Kungsbackas kommundirektör berättar om hur hur kommun och kommunledning drar nytta av Dela Digitalt.

Här kan man återanvända det andra gjort och dela med sig till andra vad man själv gör.Dela Digitalt, SKL
 
 
Ny webbplats förklarar e-legitimation
 
E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att ta fram en webbplats som ska samla all information om e-legitimering för privatpersoner. Tanken är att alla som erbjuder e-tjänster som kräver e-legitimation ska kunna hänvisa till webbplatsen istället för att själv behöva förklara vad e-legitimation är och fungerar och hur en skaffar e-leg.

Nu finns webbplatsen i en första version, www.elegitimation.se eller www.e-legitimation.se (båda adresserna fungerar).
Nu gäller GDPR
 
Den 25 maj började den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det har varit ett mycket hektiskt arbete i de flesta organisationer att få så mycket som möjligt på plats inför detta.

SKL:s arbetsgrupp för GDPR genomförde en webbstuga där medlemmar fick möjlighet att komma med frågor till våra jurister om allt som rör den nya förordningen.Webbsändning: GDPR i vardagen
 
 
Konferenser och utbildningar
 
På väg mot en digital översiktsplan 11 juni
Välkommen till en heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner. Kursen innefattar bland annat organisatoriska frågor kring hur man praktiskt ansluter användare i olika förvaltningar och avdelningar.
Läs mer och anmäl dig här

Innovation i offentlig sektor - Vinnova och Museum of failiure 14 juni
Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden? Ja, om vi lär av dem! Välkommen att diskutera det den 14 juni!
Läs mer och anmäl dig här

Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet? 28 augusti
Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten. 
Läs mer och anmäl dig här
 
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
 
Sedan den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
 
Längst ned på sidan avregistrerar du dig för utskick från detta nyhetsbrev.
 
Dina rättigheter som registrerad