Nuläget: 52 case, varav 25 avslutade och 3 implementerade!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Just nu har vi fått in 54 case varav 23 är avslutade och 3 är implementerade.
 
LUPP + MIUN = Sant?
 
Idébärare Pia Fjällmo är demokratisamordnare i Sundsvalls kommun och arbetar med ungdomars inflytande och hälsa. LUPP är ungdomsstyrelsens enkät som används som ett viktigt underlag för politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomar. Pia ser behov av att stärka ungas hälsa och att LUPP skulle kunna få en större effekt om det på ett smart sätt återkopplas till de unga.

Idéslussen har vänt sig till SIMS-studenter på Miun för att ta reda på vad de ser för nyttor och värden i det data som LUPP ger. Vad säger de unga själva? Hur kan ungas hälsa och inflytande stärkas genom att använda digitala verktyg?

SIMS-studenter är ett team av olika ingenjörsstudenter som sista läsåret avsätter två månader för att ta fram lösningar till ett uppdrag som beställts av ett företag eller organisation.
 
 
Arbetsgruppen består av socialsekreterare från samtliga tre enheter som arbetar med ekonomiskt bistånd. På bilden fr v: Lena Larsson, Pernilla Gripenfeldt och Lina Wie
Processkartläggning i socialtjänsten
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom Socialtjänsten lyfter på flera stenar för att möta brukarnas behov och skapa en effektivare process för ekonomiskt bistånd. Idéslussen stöttar med en kartläggning av nuvarande arbetsprocess och en önskad ny process. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med en omvärldsanalys och brukarintervjuer, ska ge förslag på ett antal förbättringar som kan genomföras både i närtid och på längre sikt.

-  Processkartläggningen är inte helt klar, men jag upplever redan att den bidragit till att vi lyfter blicken och har mer fokus på dem vi är till för och att det skapar mervärde på flera plan, säger idébäraren Frida Nordell, enhetschef och IFOs processledare för uppdraget.
 
 
Chefsseminarium 20 juni
 
Sista anmälningsdag är 13 juni!

Föreläsare är Johan Fredriksson och Orren Shalit, Amplify Innovation AB, som bjuder på nya insikter om innovation och verksamhetsutveckling. De har mer än 20 års erfarenhet som förändrings- och innovationskonsulter inom både privat och offentlig verksamhet.

Inbjudan riktar sig till dig som är chef, politiker eller har en verksamhetsutvecklande roll.Seminariet ges vid två tillfällen (för- och eftermiddag) onsdag den 20 juni i kommunfullmäktigesalen, Sundsvalls kommun.

Läs programmet och anmäl dig, senast den 13 juni sundsvall.se/innovativchef
 
Internet of Things
ökar tillgängligheten
 
Sundsvall ska bli världsledande i att använda Internet of Things (IoT) för att öka tillgängligheten. Vinnova anslår 12 milj kr till Mittuniversitetet, Bron Innovation och Sundsvalls kommun för att bidra till bättre framkomlighet för funktionsnedsatta.

Sensorer kommer att sättas upp på ramper, hissar och fordon som samlar in data om tillgänglighet och framkomlighet. Den som behöver, får veta hur framkomligheten ser ut för att planera sin dag.

IoT innebär att fordon, saker, apparater, kläder mm förses med sensorer och processorer som kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med dem och på så sätt anpassa sig och medverka till att skapa smarta och attraktiva miljöer, varor och tjänster. Idéslussen stödjer projektet med kundresor mm.
 
Glöm inte att anmäla dig till nyhetsbrevet! Det kan du göra här.