För chefer och ledare i skolan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
För chefer och ledare i skolan
Skolportens Veckobrev
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
Vecka 20

15 maj 2018

Lärare är den mest utsatta yrkesgruppen när det gäller hot och våld som leder till sjukfrånvaro, konstaterar Arbetsmiljöverket. "Tittar man på var det är farligast att jobba relativt sett är det inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som man löper störst risk att råka ut för det här", säger Pia Schyberg, sakkunnig på sociala– och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Läs mer om det i nyhetsbrevet nedan.

I veckans nyhetsbrev hittar du också Skolportens intervju med forskaren Mette Liljenberg som visar att rektorer har en viktig roll i skolors förbättringsarbete och är bra på att ge lärare stort utrymme och inflytande. Artikeln är hämtad ifrån kommande nummer av Skolportens magasin ute 16 maj. 

God läsning!
John Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 

Skolan vanligaste arbetsplatsen att bli utsatt för hot och våld
 
Skolan är den farligaste platsen att jobba på när det gäller hot och våld som leder till sjukfrånvaro, enligt Arbetsmiljöverket.
Dagens Nyheter
Sned könsfördelning på många skolor
 
Det finns inte flickskolor eller pojkskolor i Sverige. Men närapå. I flera hundra skolor är det ena könet i överväldigande majoritet, visar TT:s genomgång.
Svenska Dagbladet
Könsfördelningen spelar roll för skolarbetet, tycker eleverna på en skola i Stockholm med få tjejer.
Aftonbladet
Skolverket: Viktigt att öka säkerhet och krisberedskap
 
Skolverket presenterar nu ett nytt material som ger skolor och förskolor stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap. Det innehåller konkreta råd om hur skolor och förskolor bör agera i en akut situation och hur de kan arbeta förebyggande.  
Skolverket
Material som ger stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap. (pdf)
Skolverket
Nytt FoU-program: Fjärrundervisning
 
Annons
Läs mer här
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.
Läs mer här
Så ska Skolverket stoppa fusket
 
Efter vårens läckta nationella prov skärper nu Skolverket reglerna ytterligare. ”Det kommer inte bli någon större skillnad förrän proven digitaliseras”, säger läraren Sara Bruun.
Skolvärlden
Behörigheten minskar på fritidshemmen
 
Under de senaste åren har lärartätheten försämrats i fritidshemmen. Perstorp ligger sämst till i Skåne län, men nu ska kommunen vända trenden.
Lärarnas tidning
Se lärartätheten för fritidshem i din kommun.
Lärarförbundet
Forskare ifrågasätter kompensatoriska uppdraget
 
Familjebakgrund spelar allt större roll för elevers betyg. Men Henrik Jordahl på Institutet för näringslivsforskning ifrågasätter hur mycket man kan åstadkomma med kompensatoriska åtgärder.
Altinget
Moderaterna: Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn
 
Moderaterna ställer sig bakom Liberalernas förslag om att det ska vara obligatoriskt för barn till nyanlända att gå i ”språkförskola”.
Sveriges Television
Skolministeriet: De segregerade lärarna
 
Lärare i socioekonomiskt utsatta områden har generellt mindre erfarenhet och behörighet än i andra skolor. Trots att budskapet i skoldebatten är att de bästa lärarna behövs på de skolor som har tuffast utmaningar. (webb-radio) 
Utbildningsradion
Elevhälsa, 19-20 sept i Stockholm
Läs mer och boka din plats
Ledord i arbetet med en fungerande elevhälsa är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande
Läs mer och boka din plats
Debatt om skolans ledarskap
 
Det är ett misstag att tro att tidsbestämda rektorstjänster nödvändigtvis skapar större personalomsättning, skriver företrädare för alliansen i Malmö.
Sydsvenska Dagbladet
Det finns anledning att fundera över vilka befattningar som avses med begreppet skolledare, vilka kriterier som dessa befattningshavare ska uppfylla och hur skolledare ska utses, skriver debattören.
Skolvärlden
FoU: Forskning och Utveckling
 
Lena O Magnusson har utforskat vad som sker när treåringar får tillgång till kameror på förskolan. Resultaten visar att barnen kan tillföra sina perspektiv och estetiska uttryck till den dokumentation som pågår i förskolan.
Skolporten
Återkoppling mellan lärare och elev sker växelvis och lika ofta på initiativ av eleven. Anna Öhmans forskning visar också att återkoppling sker lika väl verbalt som med blickar, kroppsspråk eller artefakter.
Skolporten
Skolledare måste ständigt ställa kritiska frågor och se över om organisationen i praktiken fungerar som det är tänkt. Det säger forskaren Mette Liljenberg.
Skolporten
Det är dagens första rast på Olovslundsskolan i Bromma och rektor Henrik Kroon drar på sig jackan. I dag är han rastvakt och som gammal idrottslärare missar han aldrig en chans att få röra på sig utomhus.
Pedagog Stockholm
Statens medieråd har inför höstens val sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Inom kampanjen No Hate Speech Movement finns poddar, voddar, lektionsupplägg och informationsbroschyrer på olika språk – pedagogiskt material med syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.
Statens medieråd