Ansvarsprövning 2018
 
Nu på våren är tid för avslutning av revisionsåret och ansvarsprövning. SKL samlar in och sparar samtliga fall där det förekommer anmärkning eller avstyrkt/nekad ansvarsfrihet i databasen Ansvarsprövningsbanken. Hör av er till oss om ni haft ett fall i er organisation. Även kommunalförbund och kommunala företag är intressanta! Maila till Anna Eklöf, anna.eklof@skl.se

Läs mer om tidigare fall i Ansvarsprövningsbanken, gå in på länken nedan!
Ansvarsprövningsbanken
 
 
GDPR - Vad gäller för den kommunala revisionen?
 
Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen att gälla. Den ersätter tidigare PUL (Personuppgiftslagen), men har mer detaljerade regler och vassare sanktionsmöjligheter.
Revisorerna är som myndighet personuppgiftsansvariga. Det innebär bl. a att de ska ha förteckningar över vilka personuppgifter man behandlar och ändamålet med detta. Revisorerna ska också utse ett dataskyddsombud. Vi rekommenderar att revisorerna utser samma dataskyddsombud som kommunen, landstinget/regionen. På många håll samverkar flera kommuner om ett gemensamt dataskyddsombud.

Revisorerna kan i vissa fall behöva sluta ett personuppgiftsbiträdesavtal med de sakkunniga, som ett tillägg till det befintliga avtalet. Det gäller om de sakkunniga har access till och behandlar personuppgifter inne i kommunens, landstingets/regionens system. Vår bedömning är att så inte är fallet i flertalet fall när de sakkunniga utför granskningar. Det kan vara aktuellt när de sakkunniga också fungerar som revisorernas förvaltning och då är inne i ekonomisystem, ärendehanteringssystem, e-postsystem m fl. SKL arbetar vidare med frågan tillsammans med revisionsföretagen för att ta fram stöd till ett sådant avtal.

Om ni vill lära er mer om den nya lagstiftningen så finns information på SKL:s hemsida. Via länken nedan kommer ni till SKL:s grundutbildning om GDPR.
Grundutbildning GDPR
 
 
Kommunal revision på Kommek 22-23 augusti
 
I augusti är det åter dags för Kommek i Malmö. SKL arrangerar tre olika seminarier om kommunal revision:
- Revision i samverkansorgan - snårigt! Kommuner, landsting och regioner har många gemensamma organ som kommunalförbund och gemensamma nämnder, där också revisionen sker i samverkan.  Vad behöver göras för att revisionen i samverkan ska bli så bra som möjligt? Medverkar gör Richard Norberg, Västerbottens läns landsting och Anders Haglund, revisor Vaxholms kommun.

- Riskanalysen – grunden för all revision.  Revisorerna ska göra en riskanalys för att ringa in vad som är mest väsentligt att granska. Ta del av exempel från olika delar av landet och lär mer om det arbetssätt för riskanalys som SKL presenterat i en skrift tidigare i år. Medverkande: Gunnar Hellström, kommunfullmäktiges ordförande Krokom, Britt Karlsson, revisor Krokom samt Caroline Nyman, stadsrevisor i Norrköping.

- Hur skapas förtroende för revisionen? För att revisionen ska få genomslag måste den ha legitimitet och förtroende från de som den är till för. En aktuell undersökning visar att  förtroendet är högt, men att det finns områden som behöver utmanas, främst dialog och kompetens. Just nu pågår ett arbete med att lägga fast standard för granskning av kommunala räkenskaper. Kan en sådan bidra till att stärka legitimitet och kvalitet? Finns det även behov av en tydlig standard för verksamhetsrevisionen? Medverkande: Annika Wallenskog, chefekonom SKL,  Harald Jagner auktoriserad revisor Deloitte, Jan Rönngren, Revisionsdelegationen SKL och
Lotta Ricklander, SKL.
Kommeks hemsida
 
 
Önskemål om innehåll på våra kommande kurser?
 
Just nu ser vi över utbudet i våra kommande utbildningar och kurser. Har ni önskemål? Kontakta oss! Maila till Lotta Ricklander lotta.ricklander@skl.se
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.