Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
Hållbar turism. Finns det? 
 

Turista på hemmaplan. Hur många pekpinnar kan det finnas för att man ska vara en medveten konsument. Man bara undrar. Se detta t ex, en liten sammanställning om man ska leva på rätt sätt på semstern:

Skippa flyget. Ta tåget. Åk kollektivt. Cykla. Tillåt inget matsvinn. Inga vattenflaskor i plast. Ta hem soporna. Sortera dem och återvinn. Inga engångsgrejor. Inga lastkassar. Plogga. Gynna miljömärkt. Inget kött. Konsumera tjänster. Köp begagnat på loppis. Tvätta mindre ofta. Spar på vattnet. Återvinn. Återanvänd. Återbruka. 


 
Turismen- miljöboven eller inte? Vad tycker du själv?

Nu ska man ta tåget eller åtminstone åka många i en miljöbil om man ska på semester. För de flesta i det här landet planerar eller har redan planerat fly från hembygden under sin semester. Men en turist är en riktig miljöbov, om man ska tro en del forskare.

För att beräkna turismens effekter krävs att man beräknar hela resan – från hemmet till destinationen, produkterna som köpts, mat och dryck, lokala färdmedel och resan hem igen.

Konsumtionsvanorna ser annorlunda ut när vi reser jämfört med när vi stannar hemma. Turister bidrar till ökat matsvinn och väljer att äta kött i högre utsträckning och turister väljer att åka taxi oftare än att ta kollektivtrafik.

Hur brukar du göra?
Kolla nedan för lit mer info. 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/turismens-koldioxidutslapp-ar-fyra-ganger-storre-an-tidigare-berakningar

Tillhör du dom som vill sluta flyga? Lyssna här:

https://www.svt.se/special/sa-reser-du-klimatsmartast/
 
Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon. nästa vecka...


10% rabatt på licenspriset fram till sista juni! Välkommen!
Kolla in våra nya uppdaterade kurser www.miljoutbildning.se, med flera filmer och nya övningar ex.vis En hållbar livsstil. Och vägen dit.  Eller Bygga en hållbar värld. Välkommen!

Konsumtionen är den roten till
det onda. Och det goda?.


Hållbar konsumtion, vad är det? Floskler,
drömmar eller mardrömmar? Ja, välj själva.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion lyfter privatkonsumtionens och dess påverkan globalt:

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår privata konsumtion. För att konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och vad vi konsumerar. Hållbar konsumtion omfattar inte endast miljöfrågor, utan också sociala och ekonomiska aspekter och xempelvis är den genomsnittliga konsumtionen i Sverige långt ifrån miljömässigt hållbar, inte minst när det gäller utsläppen från svensk konsumtion som sker i andra länder.


https://www.forummiljosmart.se/globalassets/
metoder/
rapport-2018-9-inventering-beteendeinsatser-tillganglig-kov_ny.pdf


https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-
ater-svenskarna-allt-mindre-kott/


http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/


https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/
nyheter---arkiv/2018-04-17-atta-framgangsfaktorer-for-att-lyckas-med-en-beteendeforandring.html


 
Nudging. Hur då? Vad är det? 

Hur då då? Hjälp till självhjälp ska vi få nu. 

Naturvårdsverkets rapport om Nudging som verktyg för hållbara beteenden lyfter fram fyra typer av styrmedel som nudging:

1. Förenkling och inramning av information;
2. Förändringar i den fysiska miljön;
3. Förändringar i standardalternativ;
4. Bruk av sociala normer.

Nudging verktygen är avsedda att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i situationer med komplex information.

De mer önskvärda alternativen görs mer tillgängliga genom att erbjuda dem som standardalternativ.

Med hjälp av nudging skapar man valsituationer som hjälper konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Det ska vara lättast att göra rätt. Metoden har visat sig effektiv för att bryta gamla mönster.


Exempelvis så på en buffe ställer man fram alla vegetariska rätter först så att man inte får plats med så mycket kött på tallriken. Eller i butiken föreslår man bönor i stället för köttfärs till pastasåsen. 

Kolla mer här:


http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6642-0/
 
Parisavtalet - är det blott en dröm?
 

Regeringens nya Klimatstrategi säger att ambitionen i EU:s nuvarande klimatmål är för låg.

Regeringen vill att Sverige driver på för att EU:s klimatmål till år 2030 skärps från i dag 40 procent minskning till ca 55 procent.

Regeringen vill även verka för att relevant EU-lagstiftning och -processer ska bidra till att nå Parisavtalets långsiktiga klimatmål, bland annat genom ambitiösa krav på koldioxidutsläpp från både lätta och tunga fordon.

För faktum är att av 27 undersökta  EU-länder var det bara sju av dem som hade minskat sina utsläpp medan resten hade ökat sina utsläpp med mellan en och tolv procent.

Av de länder som hade minskat mest återfinns Finland (-5,9 procent) tätt följt av Danmark (-5,8 procent) och Storbritannien (-3,2 procent). Malta, Estland och Bulgarien tillhör de länder som har ökat sina utsläpp mest (12,8 , 11,3 och 8,3 procent respektive).

På grund av otillräcklig data ? från Sverige har Eurostat inte tagit med de svenska utsläppen i beräkningarna. Det är främst datan som gäller olja, oljeprodukter och kol som anses vara tveksamma.


Men tidigare fakta visar inte på någon avsevärd minskning i utsläpp. Sveriges klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) var 52,9 miljoner ton år 2016. Jämfört med 2015 är det en minskning med 1,6 procent. Och det räcker inte lågt om vi ska nå Parisavtalets mål. 

Kolla mer här:
Plasten, plasten och återigen plasten...men vart tar den vägen...
 

Jo, men plastsoporna eldar vi ju upp.

Återvinningen av plast funkar inte riktigt som man vill..

Såväl konsumenter som återvinnarna kliar sina huvuden. Konsumenterna som inte förstår att plast är olika slags plast och därmed kan inte plast sorteras som plast.
I alla fall inte allt. 

Och återvinnarna som endast kan återvinna en liten del av totalen vilket resulterar i enorma sopberg av plast som konsu-menterna traskat iväg med till  sina anläggningar. Förtroendet tryter. 

Eller så hamnar plasten i naturen, eller haven på grund av att nedskräpningen och att hålla efter soporna inte prioriteras i städerna.

Eller också så hamnar den direkt i soppåsen, att eldas upp. Det är det vanligaste trots alla kampanjer. 

Och så kommer plastpåsens livscykel återigen på tapeten. Vad ska man satsa på som konsument, plast eller tygpåse? 

Kolla själva och känn efter vad som känns bäst: 

Life Cycle Assessment of grocery carrier bags.


https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/
2018/02/978-87-93614-73-4.pdf


 
 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur lång är Din väg?

Testa dig!


Hör av dej för mer info! 

 
 
 
 
HUR HÅLLBAR ÄR DIN LIVSSTIL? VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT DEN SKA BLI MER HÅLLBAR?

Kika på:

En hållbar livsstil. Och vägen dit.
Kurs om en hållbarare livsstil. Och vägen dit.Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.


I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.


Vår kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Nu grönskar det!

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras i stort sett alla våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!

Grundkurser

EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1

EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Environmental training on the internet 


Livsstilskurser - kom igång på allvar med din hållbara livsstil

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Fortsättningskurser - för dej som redan har grunderna

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan.

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga.

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Bygga en hållbar värld - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning. Uppdaterad och förändrat innehåll.