Betygsutredning på gång!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
För dig som arbetar i gymnasiet/vux
Gymnasiebrevet
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
9 maj

Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. Det menar gymnasieminister Anna Ekström. Många håller med, om än långt från alla. Nu har regeringen tillsatt en utredning med tydligt uppgift att ta fram ett förslag på att återinföra ämnesbetygen. Den 30 november ska förslagen presenteras.

Under regeringens lupp har även SFI hamnat. Också här har utredningen ett tydligt syfte - att snabba på genomströmningen i SFI. Ett steg i den riktningen syns i vårbudgeten. Där  satsas 60 miljoner kronor mer på hur man ska kunna läsa SFI samtidigt med en yrkesutbildning.

God läsning!
Susanne Sawander, Redaktör
Alla lediga tjänster
 

Regeringen: Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg
 
Regeringen vill införa ämnesbetyg på gymnasiet istället för dagens kritiserade betygssystem.
Sveriges Television
Regeringen tillsätter nu en utredning som bland annat ska föreslå en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Utbildningsdepartementet
En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. (pdf)
regeringen.se
Kan Förintelsen hända igen?
 
Annons
Ladda ner film och lärarhandledning här

Hur kan Raoul Wallenbergs liv och gärning inspirera unga att stå upp för mänskliga rättigheter och civilkurage? Följ hur Raoul formades till den person som stod upp för medmänsklighet under andra världskriget och låt eleverna hitta sin egen inre Raoul idag.

Ladda ner film och lärarhandledning här!
Regeringen tillsätter utredning om SFI
 
Flyktingvågen har skapat stora påfrestningar för många kommuners SFI-utbildningar.
Sveriges Television
Flera skandaler skakar just nu landets SFI-verksamheter.
Sveriges Television
Efter Skolinspektionens kritiska rapport tillsätter nu regeringen en statlig utredning för att försöka stärka kvaliteten inom SFI, svenska för invandrare. 
Dagens Nyheter
SFI-undervisningen brister i hänsyn till elevernas olika bakgrund, och elever hoppar av – på grund av leda.
Skolvärlden
Skolinspektionen kritiserar undervisningen på SFI, svenska för invandrare.
Dagens Nyheter
De är många som läser på SFI i Mölndal – hela 50 procent fler elever än för två år sedan.
Sveriges Television
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad kritiserar Astar AB för en undermålig utbildning.
Sveriges Television
I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. (pdf)
Skolinspektionen
Politiska krav på att invandrare ska lära sig svenska bättre och snabbare dyker upp i debatten med jämna mellanrum. Maria Rydell ställer sig frågande till detta och pekar på komplexiteten i vuxnas språkinlärning.
Skola och samhälle
Få utvisningshotade får ja till studier
 
Över tusen utvisningshotade har ansökt o m uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men hittills har bara cirka 130 fått ja. Lagen är lätt att både missuppfatta – och missbruka.
Svenska Dagbladet
Vuxenutbildning i fokus, 23 okt i Stockholm
Skolportens konferens vuxenutbildning 23 okt
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana.
Läs mer och boka plats!
Psykisk ohälsa ökar - så kan skolan jobba
 
Psykisk ohälsa bland unga har ökat mellan 1985–2014. Brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden kan vara två av orsakerna.
Folkhälsomyndigheten
Bristerna i skolan pekas i en ny rapport ut som en viktig orsak till att fler tonåringar uppger att de är stressade och mår psykiskt dåligt. Oroande, anser experter – och skoldebattören Per Kornhall är kritisk till politikernas experimenterande med skolan.
Svenska Dagbladet
Brister i skolan kan vara en förklaring till att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Hör Petra Löfstedt, utredare Folkhälsomyndigheten och Bodil Westergren, skolkurator på Rydebäcksskolan i Helsingborg. (webb-radio)
Sveriges Radio
Ungas psykiska ohälsa beror enligt Folkhälsomyndigheten till stor del på skolan. ”Lärare hinner inte bygga relationer med sina elever”, säger specialläraren Birgitta Kimber.
Skolvärlden
Under perioden 1985–2014 ökade andelen 13- och 15-åringar som rapporterade psykisk ohälsa i form av återkommande psykosomatiska symtom. I den här rapporten undersöker vi vad den utvecklingen kan bero på. (pdf)
Folkhälsomyndigheten
"Stärk yrkesutbildningarna"
 
Den svenska gymnasieskolan står inför en stor utmaning: att höja statusen och kvaliteten på yrkesutbildningen, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund.
Upsala Nya Tidning
Gymnasieleverna på industritekinska programmet på Akademi Båstad är först i Skåne med att vara avlönade lärlingsanställda under sin studietid.
SVT Helsingborg
Låt grundläggande högskolebehörighet finnas med i yrkesprogrammen men den ska kunna väljas bort för de elever som har andra intressen och mål med sin utbildning, skriver företrädare för yrkesföretagen.
Svenska Dagbladet
Nästan alla vet att gymnasiets yrkesprogram leder till jobb. Ändå vill de flesta föräldrar att deras barn väljer ett annat program.
Svenskt Näringsliv
"Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever"
 
Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen.
Skola och samhälle
Niklas Karlsson är lärare i samhällskunskap och psykologi i Borlänge. Han märker att många kommer till gymnasieskolan utan att vara tillräckligt förberedda språkligt.
SVT Dalarna
Kommuner missgynnar gymnasieskolor
 
Få kommuner styr sina resurser till gymnasieskolan på ett tillräckligt aktivt sätt. Det kan bidra till att alla elever inte ges möjlighet att nå målen.
Skolinspektionen
Skolinspektionen har granskat hur kommunala huvudmän för gymnasieskolan styr gymnasieskolan så att elever når de nationella målen. (pdf)
Skolinspektionen
Denna uppföljning utgör 2018 års redovisning av Skolverkets uppföljning av utvecklingen i gymnasieskolan. (pdf)
Skolverket
Matematik inom vuxenutbildningen, 24 okt 2018
Skolportens konferens matematik inom vuxenutbildning 24 okt
Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!
Läs mer och boka plats!
Kartlägg yrkeskunskaper inom gymnasiet och komvux
 
Här hittar du verktyg som ger stöd i kartläggning av yrkeskunskaper samt planering av examen på gymnasial nivå inom komvux. Du som har bäst nytta av verktygen är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.
Skolverket
Skolor saknar riktlinjer vid sexuella övergrepp
 
Hur ska skolpersonalen egentligen göra om förövare och offer går på samma skola? Det finns generella handlingsplaner om kränkningar – men det saknas specifika riktlinjer om just det här.
SVT Öst
Fyrvallagymnasiet i Östersund har gjort ett framgångsrikt arbete med att förändra machokultur och har blivit en förebild i länet.
Sveriges Television
Efter hösten och vinters Metoo-raseri har många frågor väckts. Hur kunde det bli så här? Varför har vi inte sett? Än mindre agerat? Skolporten har intervjuat Lotta Björkman, lärarutbildare vid Södertörns högskola och mångårig utbildare i normkritik, om hur skolan kan arbeta vidare med jämställdhet och genusfrågor.
Skolporten
Vårbudget och beskrivande data 2017
 
Vinnare är bland annat vuxenutbildningen och SFI, men fortbildning av vissa lärare får ge vika i regeringens vårändringsbudget.
Altinget
Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning. (pdf)
Skolverket
Ny forskning
 
Flickor väljer gymnasieskola utifrån känsla av tillhörighet, snarare än program eller betyg. Skolvalet både speglar och förstärker segregation, menar Johanna Sixtensson som forskat om unga tjejers vardagsliv.
Skolporten
Unga som skadar sig själva saknar ofta trygga vuxenrelationer. Inger Ekman har utforskat ungdomars egna berättelser om självskadande handlingar.
Skolporten
Svenska tonåringar läser och delar i första hand trovärdiga nyheter. Och det är mest nyheter om politik, samhälle och brott som läses.
Vetenskap & Allmänhet
Här hittar du de 10 mest lästa avhandlingarna 2017. Sammanställningen är gjord av Skolportens redaktion.
Skolporten