Det senaste på yttrandefrihetsområdet – inbjudan till seminarium och JO-anmälan mot UD
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Journalistförbundet logo
Yttrandefrihetsgruppen
31 maj 2018
 
Nyhetsbrev från Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Stephen Lindholm, LO Mediehus, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Ulrika Hyllert, SR, ledamot i förbundsstyrelsen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Seminarium: "Därför är det värt det – om uppoffringar och segrar i journalistikens värld"
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bjuder in till ett samtal om journalistikens konsekvenser. Varje dag publiceras granskande journalistik som bidrar till att förändra och förbättra samhället. Men det finns ett pris. Ofta är det enskilda journalister som får betala det priset i form av hot och hat och i vissa fall utfrysning. Hör kollegor berätta hur deras jobb som journalister påverkat dem och varför det trots allt är värt det.

Tid: Måndagen den 11 juni (AW: 17.30-18.30 och samtal: 18.30-19.30)
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

För mer information, se Facebook-eventet.
 
Journalistförbundets JO-anmälan av UD
 
UD. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det är nu över fem månader sen Journalistförbundet begärde att regeringen skulle pröva förbundets begäran om att ta del av utrikesminister Margit Wallströms e-post logg. Men forfarande har inget beslut kommit från regeringen.

Det var i början av december 2017 som Journalistförbundet begärde att få ta del av Margot Wallströms e-postlogg för den senaste månaden. Svaret från Utrikesdepartement (UD) blev att hela loggen omfattas av sekretess och att den dessutom gallras efter två veckor. Den 19 december begärde Journalistförbundet att frågan skulle prövas av regeringen. När förbundet efter tre månader fortfarande inte hade fått något svar från regeringen anmälde förbundet UD till Justitieombudsmannen (JO).

Nu har JO lagt ner anmälan. I beslutet står det kort att anmälan inte ger anledning till någon åtgärd eller uttalande från JO. Enligt uppgifter som förbundet fått från JO beror detta på att tjänstemannen på UD hanterat ärendet på rätt sätt genom att överlämna det till regeringen. JO har dock inte mandat att granska regeringens agerande och därför läggs anmälan ner. Varken JO eller Justitiekanslern har möjlighet att pröva enskilda statsråds agerande. Det är bara riksdagens konstitutionsutskott som kan granska regeringens agerande och då krävs det att en riksdagsledamot gör anmälan.
 
Beslag och husrannsakan – nytt lagförslag
 
Utredningarna med förslag om att ge polisen nya verktyg i brottsbekämpningen har avlöst varandra det senaste året. I förra nyhetsbrevet berättade vi om det förslag om hemlig dataavläsning som ska göra det möjligt för polisen att gå in i misstänktas datorer. Nu har en annan utredning presenteras med ett snarlikt förslag om att polisen ska få möjlighet att göra "husrannsakan på distans". Men det handlar inte om att gå in i hus utan om att gå in i datorer.
 
EU-förslag om visselblåsarskydd
 
Grafik: Malin Nyqvist/TT
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ett nytt direktiv som ska skydda visselblåsare inom EU. Förslaget har arbetats fram efter påtryckningar från bland annat plattformen whistleblowerprotection.eu som Journliatsförbundet står bakom. Ett visselblåsardirektiv skulle kunna ge ett starkt skydd för visselblåsare över hela Europa. Så som förslaget är formulerat ger det dock inte ett tillräckligt strakt skydd för den som vill lämna uppgifter direkt till media.

Läs kommissioens förslag
 
På gång på yttrandefrihetsområdet
 
Dataskydd/GDPR och journalistik
Den nya dataskyddsförordningen (GDDR) som trädde i kraft den 25 maj väcker många frågor. Journalistförbundet har tagit fram en snabbguide som reder ut hur GDPR påverkar dig som journalist. Gå gärna i om läs och ta gärna kontakt med förbundet om du har frågor.

Enkäten om digitalt källskydd är klar
Tack till alla som bidragit med svar på enkäten om digitalt källskydd! Just nu pågår arbetet med att analysera svaren. Yttrandefrihetsgruppen planerar att presentera resultatet på ett semiarium om digitalt källskydd i höst.

Hur kan vi stötta Tor-nätverket?
Tor är ett verktyg för att surfa anonymt på nätet. Det används av journalister världen ver för att skydda källor och söka information på nätet. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp utreder möjligheterna att starta en Tor-nod för att stötta nätverket. Har du tips eller idéer om hur ett sådant projekt skulle kunna se ut? Kontakta oss! Kontaktuppgifter nedan.
 
Vill du ha mer information?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet eller innehållet i det? Eller vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Tveka inte att kontakta oss!
Stephen Lindholm, LO Mediehus, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, stephen.lindholm@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se