KI rapport: Fler läkare upplever problem i arbetet med sjukskrivningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tidigt möte med arbetsgivare kan ge kortare sjukskrivning
 
Viktoria Andersson, Gävleborg
Genom tidig samverkan med arbetsgivare hoppas Region Gävleborg att sjukskrivningar ska kunna kortas och sjuktal minskas. Nu utvecklas nya rutiner på två hälsocentraler i Gävle.
– I flera sjukskrivningsärenden har vi upptäckt att arbetsplatsen på olika sätt beskrivs som ett hinder vid återgång i arbete. Vi inom primärvården ser ett behov av att kontakta arbetsgivaren, men har hittills saknat bra rutiner för samverkan, säger Viktoria Andersson, rehabiliteringskoordinator.
Till nyheten
 
Cecilia Björkelund
Snabbare frisk med vårdsamordnare
 
Att ha en regelbunden kontakt med vården och uppleva att någon bryr sig, har visat sig vara viktigt för tillfrisknandet vid psykisk ohälsa. Nu har mer än hälften av alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen etablerat en vårdsamordnarfunktion.
– Vårdsamordnaren stödjer patienten och kan också kontakta läkaren om depressionen inte blir bättre eller om den försämras, säger Cecilia Björkelund, senior professor vid Göteborgs universitet.
Till nyheten
 
Nytt namn för Ineras Intygsstatistik
 
Ineras tjänst Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning har bytt namn till Intygsstatistik. I samband med namnbytet kommer ny statistik att visas i tjänsten, bland annat för fler intygstyper och över ärendekommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Det gör det möjligt att kunna följa upp hur stor del av intygen som får kompletteringar. Även tjänsterna Rehabstöd och Webcert har utvecklats med nya funktioner för att stödja rehabiliteringskoordinatorer och läkare i sitt arbete. 
Läs mer hos Inera
Förslag till ny lag om koordineringsinsatser
 
Socialdepartementet har nu skickat ut sitt förslag till en ny lag för koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet. Förslaget är att insatserna ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde patientens återgång till arbetslivet. SKL är en av remissinstanserna och kommer under våren att lämna sitt svar på regeringens förslag.
Socialdepartementets förslag
 
Lägre sjukskrivning med rehabiliteringskoordinator
 
Anne-Marie Norén
Rehabiliteringskoordinatorn har en positiv effekt på sjukskrivning för vissa patientgrupper. Vårdkonsumtionen påverkas dock inte, visar en slutrapport från Stockholms läns landsting.
– Det är inte så förvånande att vårdkonsumtionen är oförändrad. Även om koordinatorn kan bidra till en mer effektiv vårdkedja kan funktionen också bidra till att patienten blir mer medveten om de vårdmöjligheter som finns, och därigenom kan vårdkonsumtionen öka, säger Anne-Marie Norén, processledare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Till nyheten
 
Fler läkare upplever problem i arbetet med sjukskrivningar
 
Fler läkare upplevde sjukskrivningsärenden som problematiska 2017, jämfört med 2004, 2008 och 2012. Samtidigt säger många att försäkringsmedicinskt beslutsstöd och elektroniska läkarintyg är en god hjälp i arbetet med sjukskrivningar, visar en ny rapport från KI.
Det som störst andel läkare upplever som mest problematiskt är att bedöma arbetsförmåga, alltså om en patients funktionsnedsättning även påverkar arbetsförmågan i relation till kraven i arbetet, samt till vilken grad och hur länge.
Till nyheten
 
Konferens: Nationellt försäkringsmedicinsk forum, 13 november 2018
 
Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, består av Försäkringskassan, SKL, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och försäkringsmedicinsk forskning (KI). NFF verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. Den 13 november håller NFF en nationell konferens i Stockholm med fokus på samverkan.
Håll utkik efter program och anmälningsinformation på skl.se/sjukskrivningar
 
I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella nyheter, forskning, metoder och arbetssätt inom sjukskrivning och rehabilitering inom landsting och regioner. SKL:s kontaktpersoner inom området är Anna Östbom och Cecilia Alfvén. Läs mer om SKL:s arbete inom sjukskrivningar och rehabilitering.