Över 800 deltagare från kommuner, landsting, företag och myndigheter kommer - kommer du?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Till dig som ännu inte anmält dig - anmäl dig nu!
 
Nu är det hög tid att anmäla sig till Offentliga Rummet! Över 800 deltagare från kommuner, landsting, företag och myndigheter har redan anmält att de kommer - kommer du? 

Välkommen med din anmälan senast 9 maj!

Hälsningar
Projektgruppen för Offentliga Rummet
 
Göran Lindsjö talar om artificiell intelligens (AI)
 

På Offentliga Rummet delar Göran Lindsjö med sig av den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och vilka möjligheter som finns för offentlig verksamhet. Göran har medverkat till en färsk rapport om AI tillsammans med Vinnova:

Ny rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Läs mer om Göran Lindsjö
 
Nyfiken på nya Myndigheten för digital förvaltning?
 
I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete.

I två seminarier möter vi Bengt och hans medarbetare. Dels berättar de om kommitténs arbete, och om verksamhetens inriktning och prioriteringar, dels har du själv möjlighet att bidra till arbetet med att skapa den nya myndigheten!

Seminarier:
B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram
 
Storbritannien effektiviserar den offentliga sektorn
 

På Offentliga Rummet berättar Kit Collingwood-Richardson om arbetet med att effektivera den offentliga sektorn i Storbritannien.

År 2017 var hon med och startade rörelsen One Team Government, som arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna i organisationen. Syftet är att förbättra hur den offentliga sektorn fungerar genom att bryta gränserna mellan avdelningarna och att förändra sättet vi leder.

Läs mer om Kit Collingwood-Richardson
 
Hon ska leda digitaliseringen av Sverige
 
Åsa Zetterberg utsågs nyligen till Sveriges första Chief Digital Officer. Hennes uppdrag blir att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi.

Hon kommer till Offentliga Rummet för att berätta om sitt unika uppdrag och vad som krävs för att ta Sverige in i framtiden.Läs mer om Åsa Zetterberg
 
 
Robert Steen talar om Oslos digitala transformation

 
Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas till invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga. Robert Steen är finansbyråd för Arbeiderpartiet i Oslo och kommer till Offentliga Rummet för att berätta om deras arbete.

Läs mer om Robert Steen
 
Har du idéer hur blockchain kan förbättra offentlig sektor?
 
Om så, varmt välkommen till Blockchain Hack 2018!
 
Blockchain Hack är öppet för konsulter, studenter, experter, kodare, designers, och alla som är intresserade av möjligheterna med blockchain och framtidens offentliga sektor. Syftet är att skapa en tidig prototyp eller idé som kan stötta något av de temaspår som Offentliga Rummet 2018 handlar om.
 
Hackathonet sker på distans. Det är öppet för alla, men idéerna kommer
att bedömas efter om de är relevanta för konferensens teman. Det vinnande laget utses under Offentliga Rummet.Vinnaren får genom ett samarbete med Vinnova finansiering och stöd för att förverkliga sitt projekt!

Läs mer om Blockchain Hackahon och anmäl dig
 
 
Temaspåren på Offentliga Rummet 2018
 
Seminarierna på Offentliga rummet är uppdelade i sju temaspår med olika inriktning. Här hittar du vitt skilda ämnen, med det gemensamt att de är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från ledarskap till praktiska övningar:

A. Ledarskap och förändring

B. Spridning och samverkan

C. Smakprov på framtiden

D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

E. Det offentliga rummet

F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

G. Testa och utforska!


Här hittar du mer information om innehållet i de olika spåren.
 
 
Det här är Offentliga rummet
 
Offentliga Rummet är en mötesplats för flera hundra verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, webbredaktörer, it-specialister, förtroendevalda och chefer. Genom Offentliga Rummet finns stora möjligheter att både nätverka, hämta hem nya kunskaper och metoder och inte minst att själv bidra till en nödvändig utveckling av välfärden.

Följ oss på sociala medier:

Facebook

Twitter