Gudstjänster, valborg, fundraiser - välkommen till Svenska kyrkan i maj!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev från Svenska kyrkan Los Angeles, maj 2018
 
Kyrkoherdens rader
 

Hej på dig käre läsare,

Hoppas du har haft en fin påsk med härliga gudstjänster. Det har vi haft här i San Pedro och vi är tacksam för varje läsare, deltagare och stöttare; alla som är en del av oss här i Svenska kyrkan Los Angeles är vi tacksamma för.

Några av de kommande teman för gudstjänsterna är vägen till livet, att växa i tro och bön. Att vara en bedjare är det största uppdraget vi kan ha som en deltagare i den världsvida kyrkan. Jag tänker att bönen är något djupt personligt i en människas liv, även om vi i kyrkan har strukturerat och organiserat vår bön för att den skall vara ett tillgängligt verktyg för den gemensamma bönen.

Den bön som Jesus lär oss är Fader vår eller Vår fader om man skall tillämpa den nyare svenska översättningen. Fader vår består av ett tilltal i början sedan följer sju stycken korta böner för att avslutas med en lovprisning.

Nu kanske denna förklaring blev lite teologisk och krånglig. Men om man tar en av dessa sju böner och gör den till sin egen så är min favorit ”utsätt oss inte för frestelse eller prövning som det står i den nya översättningen. För min del blir den bönen låt mig slippa problem som jag själv och andra kan tillfoga min livsstig. Om jag skall vara lite krass så vill jag ha en så smidig livsväg som möjligt och kommer svårigheter så vet jag att de inte är mig övermäktiga. Jag vet att hittills har Gud alltid gett mig en utväg, eller kraft att ta mig igenom svårigheter i livet.

Ibland kan livet te sig så svårt att man inte ens orkar be, för att smärtan är för stor för att sätta ord på och Gud kan kännas väldigt frånvarande. Då kan det vara en tröst att kyrkans fasta böneliv får bära ens bördor.

Bön kan vara något väldigt främmande eller svårt för människor. Dels för att man aldrig har praktiserat bön eller att man upplever sig obesvarad, eller till och med om man ber och inte får erfara bönesvar, så kan dessa saker bli till ett hinder för ett liv i  bön. Om man blir lyckligare av att be eller inte be det låter jag vara obesvarat. Men en sak vet jag och det är att praktisera ett böneliv ger en tillfredställelse, glädje och ett rikt själsliv under ens livsvandring och det kan många vittna om och har vittnat om under historiens gång.

Om jag får dela upp den bön som Jesus lärt oss, så vill jag ge dig en möjlighet att pröva detta med att ta en stund i bön och att kanske välja en bön i Fadervårbönen. Jag skall här dela upp den så att du lätt kan förstå vad jag menar.
  1. Låt ditt namn bli helgat (man ber över Gudsnamnet) finns flera olika tilltal i bibeln som går bra att använda
  2.  Låt ditt rike komma (Guds rike består av mycket) Finns också toppen exempel i bibeln om detta.
  3. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen (Guds vilja i himlen är oändlig nåd, kärlek,kraft för att nämna en pytteliten del om Guds vilja) Kolla bibeln så hittar du massor på detta ämne som kan vara till nytta.
  4. Ge oss idag det bröd vi behöver (Bröd kan vara något mer än föda) Se bibeln!
  5. Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. (Att Gud hjälper oss att förstå att han vill bära våra bördor. Våra bördor kan ofta hänga ihop med hjälp till förlåtelse) Även här kan skriften vara till STOR hjälp
  6. Utsätt oss inte för prövning/inled oss icke i Frestelse. (Här kan man välja den gamla eller nya översättningen). Bläddra gärna i bibeln och sök att finna vilken översättning som gagnar dig.
  7. Rädda oss från det onda.
Man kan naturligtvis be hela bönen i ett svep, men det kan vara värt att pröva något nytt, eller om man aldrig ber eller har bett så kan detta bli något som man kan göra på prov ett tag. Fungerar inte orden så kan jag rekommendera en liten stund i stillhet med Jesus varje morgon, utan krav eller prestation.

För övrigt så vill jag bjuda in dig till ett av mina bönesvar och det är att vi får fira Gudstjänst och Valborg i Angelica Lutheran Church i Downtown LA. Denna kyrka är byggd av den svenska församlingen som grundades i Los Angeles för 130 år sedan och nu får vi möjlighet att komma tillbaks till dessa våra rötter i LA. Min bön har varit att vi ska kunna få tillgång till attt fira mer än en gudstjänst i månaden, samt att vi kan få en till mötesplats för den svenska gemenskapen i Los Angeles, förutom den Norska Sjömanskyrkan i San Pedro.
 
God bless you all,

Kyrkoherden
 
 
Söndag 29 april, kl. 12
GUDSTJÄNST OCH VALBORGSFIRANDE
I ANGELICA LUTHERAN CHURCH, DOWNTOWN LOS ANGELES
 
Vi är så glada över att vi nu ska få fira gudstjänst i ytterligare en kyrka i södra Kalifornien!
Söndagen den 29 april kl. 12 samlas vi för första gången till gudstjänst i Angelica Lutheran Church i downtown Los Angeles. Det blir också valborgsfirande, med körsång, allsång och fika, från ca kl. 14 och framåt.

Varmt välkommen alla, till en fantastisk kyrka som en gång byggdes av svenskar. Många svenska präster har kommit och gått under årens lopp och nu är det alltså återigen dags att fira svensk gudstjänst i Angelica.

Adressen till Angelica Lutheran Church är: 1345 S Burlington Ave, Los Angeles, CA 90006. 
Inhägnad parkering finns i direkt anslutning till kyrkan.
 
Fredag 11 maj
SPRING FUNDRAISER

to benefit the diaconal work of Church of Sweden

Fredagen den 11 maj är det dags för Svenska kyrkans stora fundraiser, till förmån för församlingens diakonala arbete.

I samarbete med Pixi Beauty på Abbot Kinney Rd, bjuder vi in till en härlig kväll med mingel, musik av MiLO (Mikael Sandgren och Lola Gayle) och två exklusiva master classes. 

Läs mer och anmäl dig på vår hemsida, www.svenskakyrkan.se/losangeles/fundraiser
 
Söndag 6 maj, kl. 11
GUDSTJÄNST I SAN PEDRO
 


Välkommen till svensk gudstjänst i San Pedro, söndagen den 6 maj kl. 11.

Denna dagen är bönsöndagen och kyrkoherde Hans Bratt Hernberg predikar på temat "bönen. 

Kyrkokören sjunger och efter gudstjänsten dukar vi upp till kyrklunch.

Varmt välkomna alla!
 
Lördag 19 maj, k. 11.30
GUDSTJÄNST I BALBOA PARK, HOUSE OF SWEDEN, SAN DIEGO
 
Kyrkan kommer till San Diego igen. Välkommen att fira svensk gudsjänst i House of Sweden, Balboa Park. Kyrkoherde Hans Bratt Hernberg predikar.  

Vi ses lördagen den 26 maj, kl. 11.30. 
 
Svenskafton - alltid på tisdagskvällar kl. 18.30
 
Tisdagskvällar i kyrkan i maj ser ut på följande sätt:

Den 1 maj är det filmkväll igen. Håll utkik på facebook efter aktuell film.

Den 8 maj är det dags för lärjungaskola. Är du nyfiken på den kristna tron? Vill du lära dig mer om Jesus, dig själv och vem du är i Guds ögon? Då ska du komma på svenskafton ikväll!

Den 15 maj sjunger vi tillsammans! Ta med din bästa sångröst och stäm in i välbekanta svenska sånger, vid dragspelet hittar vi Leroy Anderson.
 
Den 22 och 29 maj samlas vi till en enkel kväll med gemenskap, prat och sällskapsspel. 

Vi börjar alltid kl. 18.30, lokalen är kyrkan i San Pedro, 1035 South Beacon Street och kaffe och enkel förtäring står uppdukat. Välkommen!
 
Fredagarna i kyrkan - morgonandakt och mötesplats
 
Du vet väl att vi numera inleder fredagarna i Svenska kyrkan med en morgonandakt, som leds av kyrkoherde Hans Bratt Hernberg.

Andakten börjar kl. 9.30. Därefter är kyrkan öppen mellan kl. 10 och 15, alltid med svensk personal på plats.

Du är varmt välkommen!
 
INFORMATION FOR OUR ENGLISH SPEAKING READERS
 

Sunday, April 29 at 12noon: Swedish service and "valborgs-celebration" at Angelica Lutheran Church in Downtown Los Angeles.

Sunday, May 6 at 11am: Swedish service in San Pedro. Pastor Hans Bratt Hernberg leads the service, the choir sings and lunch is served. 

Friday May 11: Spring Fundraiser, in collaboration with Pixi Beauty on Abbot Kinney Rd. More information and invitation on our websiste. 

Saturday May 19 at 11:30am: Swedish service in House of Sweden, Balboa Park, San Diego. 

Tuesdays in May at 6:30pm: Swedish evening. Movies, song and music, coffee, chat and community at the Church in San Pedro.

Fridays at 9:30am: Morning service at Church of Sweden. 

Fridays 10am-3pm: The church is open, with Swedish staff present. Welcome!