Vi samlar nu våra återförsäljare på vår hemsida för att kunderna lättare ska hitta rätt hos er!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
    VAR MED PÅ VÅR ÅTERFÖRSÄLJAR-LISTA!    
 
Just nu håller vi på att sammanställa en uppdaterad återförsäljar-lista på vår hemsida. En flik med återförsäljare kommer att vara tydlig bland huvudrubrikerna och vi kommer att sortera våra återförsäljare efter ort & land för att göra det enklast möjligt för slutkonsument.

Maila oss gärna din logo & en länkadress så lägger vi in dig i vår återförsäljarlista.
 
Linfalk Trading AB
Fågelögatan 2 
582 78 Linköping
Sverige
info@linfalk.se
order@linfalk.se
Tel: 013-314020
Fax: 013-314025