Skapa framtidens skola, vård och omsorg
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ledarskapet i en digital värld
 
I temaspåret Smartare välfärd – ledning i en digital värld, fördjupar vi oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. För att få kraft i arbetet behövs både politiska beslut och chefer som fattar modiga beslut. På Offentliga Rummet ger politiker och tjänstemän sin syn på den digitala utvecklingen i offentlig sektor, och hur vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd.

Dessutom många konkreta tips på hur du kan göra för att skapa nya arbetssätt, använda ny teknik eller anpassa verksamheten till användarnas behov!


Välkommen med din anmälan senast 9 maj!

Hälsningar
Projektgruppen för Offentliga Rummet
 
Vill du bli bättre på att fatta rätt beslut?
 
Dave Snowden är en av världens främsta tänkare och talare kring vad som krävs för att styra organisationer i rätt riktning. Under föreläsningen berättar han om sin forskning, sina lärdomar och erfarenheter av hur organisationer och ledare kan bli bättre på att fatta rätt beslut.

Professor Dave Snowden talar 24 maj 09:45 på Stora scenen
 
Modigt politiskt ledarskap krävs för att klara digitaliseringen
 
Här berättar politiker om sin roll och hur de kan leda för en smartare välfärd. För att klara digitaliseringen i offentlig sektor krävs mod att fatta snabba och framsynta beslut, mod att ta beslut även om inte alla fakta finns och mod att våga ändra ett taget beslut när förutsättningarna ändras. Carl Heath från forskningsinstitutet RISE leder ett samtal med inbjudna politiker 24 maj 11:00 - 11:45.

F1. Det politiska ledarskapet för en smartare välfärd
 
Dags att automatisera inom offentlig sektor!
 
Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Det är hög tid att automatisera det som kan utföras bra eller ännu bättre med digital teknik. Ungefär 50 procent av dagens arbetsuppgifter kan enligt studier automatiseras de närmsta decennierna. Under seminariet 24 maj 11:55-12:40, får du veta mer om vad studierna säger, var en ska börja och vad som krävs för att lyckas med den här typen av effektivisering.

F2. Vad är automatisering och hur når jag önskad effekt?
 
Att driva digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld
 
Hur kan det som möjliggör utveckling identifieras, beskrivas och spridas? Vad kan stå i vägen? Frågorna är många och du som chef och ledare behöver kunna hantera dem.

Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hör två ledare berätta om hur de arbetar på seminariet
24 maj 14:00 - 14:45.

A3. Hur leder man för en smartare välfärd?
 
Nyfiken på den nationella kraftsamlingen?
 
Hur ser samarbetet i digitaliseringsfrågorna ut inom SKL-koncernen? Vad gör SKL, Inera och Kommentus för att stötta verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering inom kommuner, landsting och regioner? Vad behöver de lokala verksamheterna själva göra i digitaliseringsarbetet?

Och hur kan vi på bästa sätt kan använda marknadens kapacitet och innovationskraft? Om detta berättar vi på seminariet 24 maj 11.00-11:45.


B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet
 
Om den nya Myndigheten för digital förvaltning
 
I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete.

I två seminarier möter vi Bengt och hans medarbetare. Dels berättar de om kommitténs arbete, och om verksamhetens inriktning och prioriteringar, dels har du själv möjlighet att bidra till arbetet med att skapa den nya myndigheten!
 
B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
G4.
Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram
 
Påverka handlingsplanen för skolans digitalisering!
 
Det övergripande målet från regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Förra året kom Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi för skolan. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för denna strategi leds av SKL, i samarbete med regeringen och Skolverket, och i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt
 
Ansök till Forskarväggen med posters - senast 30 april
 
Välkommen att söka till en poster-plats på Offentliga Rummets posterutställning för forskning om digitalisering av offentlig sektor. 

Uppvisade arbeten ska handla om forskning kring intressanta ämnen för digitalisering av offentlig sektor och som också kan ge ökad konkurrenskraft. Du kanske har en idé om hur IoT skulle kunna förenkla kollektivtrafiken eller hur blockkedjor kan revolutionera sjukvården? Sök plats senast 30 april:
ANSÖK TILL FORSKARVÄGGEN
 
Temaspåren på Offentliga Rummet 2018
 
Seminarierna på Offentliga rummet är uppdelade i sju temaspår med olika inriktning. Här hittar du vitt skilda ämnen, med det gemensamt att de är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från ledarskap till praktiska övningar:

A. Ledarskap och förändring

B. Spridning och samverkan

C. Smakprov på framtiden

D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

E. Det offentliga rummet

F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

G. Testa och utforska!


Här hittar du mer information om innehållet i de olika spåren.
 
 
Det här är Offentliga rummet
 
Offentliga Rummet är en mötesplats för flera hundra verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, webbredaktörer, it-specialister, förtroendevalda och chefer. Genom Offentliga Rummet finns stora möjligheter att både nätverka, hämta hem nya kunskaper och metoder och inte minst att själv bidra till en nödvändig utveckling av välfärden.

Följ oss på sociala medier:

Facebook

Twitter