Tillsammans får vi växa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Herdens tankar...
 
Med allvarliga miner står de där. Tittar ut över gräsmattan. Pekar. Petar lite i jorden vid fötterna. Runtomkring dem springer barnen med glada skratt. Njuter av vårsolens svagt värmande strålar. I rabatterna börjar det gråa och svarta, det som såg nästan dött ut, sprudla av liv. Färgglada blommor sträcker sig mot ljuset.
En del människor kan få en öken att blomma. Jag måste erkänna att mina trädgårdsmästartalanger inskränker sig till förmågan att skilja en maskros från en björk, klara dagar och med solen i ryggen. Men de som står där, och diskuterar vad som skall planteras var och vad som är bästa sättet för att framgångsrikt byta ut mossan i gräsmattan mot livaktigt gräs, de har både kunskapen och intresset. Själv gläder jag mig åt att se hur trädgården sakta men säkert vaknar till liv. Hur det som såg dött ut nu sprakar av färg. Hur det under alla döda fjolårslöv fanns en frodig gräsmatta.
Det är som en bild för livet självt. I perioder i livet känns allt dött, grått och svart. Det är risigt och rufsigt. Ibland behöver man också hjälp av någon annan för att röja. Ansa bort det som kväver och hindrar. Men under livets fjolårslöv finns det friska. Det starka och livskraftiga. I vårsolens värme, i vänskapens värme, får jag veckla ut mina blad, sträcka mig mot solen och känna att även jag är full av liv.
Ibland talar vi om Gud som den store trädgårdsmästaren. Oftast då i bilder av hur han går omkring och tittar på de stora träden och beskär en gren här och där. Min bild av Gud som trädgårdsmästare är hur han tar hand om den lilla krokusen som så kaxigt sträcker upp sin blomsterkalk som nästan den första av vårens blommor. Hur Gud försiktigt flyttar på några torra löv så att de nickande scillorna kan måla marken blå. Hur han varsamt stryker fingret över mossan och fascineras över dess mjukhet.
Vi har olika roller i livet. Olika uppdrag. Ibland förstår vi inte riktigt vad de andra gör. Men vi kan ändå stötta och hjälpa varandra. Vi kan tillsammans glädja oss åt resultatet.
Tillsammans får vi växa i Guds färgrika, sprudlande trädgård.

Maria Scharffenberg, kyrkoherde
 
8.4 Familjegudstjänst
 
I söndagens familjegudstjänst klo 11:00 gästas vi av en ungdomskör från Kalmar. 
Kyrkkaffet kan vi förhoppningsvis dricka i ett soligt v
årväder i kyrkparken.

Det är Andra söndagen i påsktiden och söndagens texter finner du här!
11.4 Veckomässa 18:00
18.4 Veckomässa 18:00
 
Klockan 18:00 varje onsdag firar vi gudstjänst med nattvard tillsammans. 
Våra gudstjänster är öppna för alla och onsdagens mässa är för många en välkommen stund till eftertanke och delad gemenskap mitt i veckan.
 
18.4 Victorias Unga Röster bjuder in till Musikcafé!
 
Onsdagen den 18 april bjuder Victorias Unga Röster in till musikcafé.
Ni kommer att bjudas på svensk folkmusik, svensk schlager och mycket mer. Allsång utlovas.
I caféet kan du köpa tunnbrödsrullar med olika fyllningar samt dryck.
Välkomna!
Var? Svenska kyrkans café, Landhausstrasse 26-28
När? Onsdagen den 18 april kl. 19.00
 
22.4 Högmässa (kommenterad*)
 
Fjärde söndagen i påsktiden

*kommenterad högmässa betyder att vi under gudstjänsten kommer att förklara varför vi t ex står upp under vissa delar av gudstjänsten, vad Kyrie och Agnus Dei betyder eller vad en Gradualpsalm är?

Söndagens texter finner du här!
Psaltaren kapitel 147, vers 1 - 7
Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,I direkt anslutning till gudstjänsten följer Svenska Victoriaförsamlingens Kyrkostämma.
22.4 Kyrkostämma
 
Kallelse till kyrkostämma i
Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin
Kyrkostämma med Victoriaförsamlingens röstberättigade medlemmar hålls söndagen den 22 april 2018 i kyrksalen i direkt anslutning till gudstjänsten klockan 11:00.
Ärenden:
1.                  Mötets öppnande
2.                  Val av justeringspersoner
3.                  Verksamhetsberättelse för 2017
4.                  Bokslut och revisionsberättelse för 2017
5.                  Frågan om ansvarsfrihet för kyrkorådet
6.                  Tre fyllnadsval till kyrkorådet för perioderna:
2018 – 2019 (2 år)
2018 – 2019 (2 år)

2018 (1 år)
7.                  Övriga frågor
I stämman har varje medlem som fyllt 16 år och som vid kallelsen inte är i dröjsmål med medlemsavgiften, en röst. Skulle färre än 20 röstberättigade infinna sig, utlyses redan nu ny stämma med samma dagordning till den 2 maj 2018, i direkt anslutning till gudstjänsten. Denna stämma är beslutsmässig oberoende av antalet närvarande röstberättigade.
Berlin den 26 mars 2018
Emma Wiesensee
Kyrkostämmans ordförande
 
26.4 19:00 Vårkörsövning
 
Våren är på gång och som traditionen bjuder sjunger vi in våren här i parken på Svenska kyrkan.
Måndagen den 30 april kl. 19.00 brister Vårkören ut i de traditionella vårsångerna .
Vill du vara med och sjunga? Kom på torsdagen den 26 april kl. 19.00 så övar vi sångerna.
Vi träffas i kyrkan på Landhausstrasse. Välkomna!
Har du frågor kontakta kyrkomusiker Claes Sandström 
claes.sandstrom@svenskakyrkan.se
030-86495912
3.5 17:00 Kurs i HLR,
Hjärt-lungräddning
 
Torsdagen den 3 maj kl. 17:00
i Victoriaförsamlingens lokaler under ledning av Röda Korset Berlin.
Röda korset kommer med övningsdockor och vi får lära oss hur man utför HLR.
Kostnader per person: EUR 10,00
som oavkortade går till Röda Korset.
Detta är ett samarbete mellan
Berlin Swea Care och Svenska kyrkan i Berlin
Bindande anmälan senast 23.04.2018 till Swea Care på epostadressen:
scb-stickler@harkort.com.
Max antal deltagare 20 personer.