Läs om goda exempel på hur flera kan bli medskapare till offentlig service.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ett förändrat samhälle ställer nya krav på offentlig service
 
I temaspåret Det offentliga rummet visar vi goda exempel på hur invånare, föreningar, företag och akademi har blivit medskapare till offentlig service. Fokus för temat ligger även på modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta och gynnas av varandras olikheter när vi strävar åt samma mål.

Välkommen med din anmälan senast 9 maj!

Hälsningar
Projektgruppen för Offentliga Rummet

  
Foto: Västra Götalandsregionen
 
Göteborg föregår med gott exempel inom digitalisering
 
Städers attraktivitet, innovation och affärsverksamhet är viktiga parametrar för både framgång och livskvalitet. I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Göteborg är en av de städer som ska föregå som gott exempel, en så kallad lighthouse-stad.


Föreläsningen leds av Eva Pavic, Johanneberg Science Park, 24 maj 11:00-11:45:

E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling
 
Innovation inom offentlig sektor
 
Genom Innovationsbarometern kartlägger SKL, Göteborgs Stad m.fl, innovation i offentlig sektor. Vikten av innovation i offentliga verksamheter presenteras, likaså vilka nyckeltal som är viktiga att följa. Under seminariet, 24 maj 11:55-12:40,  ges även exempel och lärdomar från liknande kartläggningar i Danmark och Norge:

E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i offentlig sektor?

Hur innovativ är din egen organisation? Passa på att självskatta din egen arbetsplats under seminariet den 24 maj 14:00-14:45:

G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?
 
Utveckla, testa och utvärdera data för att stärka samhället
 
Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad. Under seminariet 25 maj 9:45-10:30, tipsar Petter Falk, från RISE Service Labs, om hur du kan förstå och använda dina data till tjänster och produkter som stärker samhället: 

E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare
 
Invånarna i Göteborg engagerar sig för en hållbar livsstil
 
För att skapa en hållbar livsstil erbjuder Göteborgs Stad två digitala plattformar – Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och prisbelönta Smarta Kartan möjliggör för invånarna att dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra.

Under seminariet 25 maj 11:00-11:45 presenterar föreläsarna framgångsfaktorer, fallgropar och metoder som kan vara till hjälp när det handlar om förändringsarbete:

E6. Dela med dig! – Göteborgsförslaget och Smarta kartan
 
Digital kompetens – avgörande för att delta i samhället
 
Allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras, vilket medför att digital kompetens och tillgänglighet är avgörande för att kunna delta i samhället. Hur säkerställer vi allas likvärdiga möjlighet till digital delaktighet? Under seminariet beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet. Praktiska exempel på hur digitaliseringen kan demokratiseras presenteras 25 maj 12:45-13:30:

E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken
 
Temaspåren på Offentliga Rummet 2018
 
Seminarierna på Offentliga rummet är uppdelade i sju temaspår med olika inriktning. Här hittar du vitt skilda ämnen, med det gemensamt att de är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från ledarskap till praktiska övningar:

A. Ledarskap och förändring

B. Spridning och samverkan

C. Smakprov på framtiden

D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

E. Det offentliga rummet

F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

G. Testa och utforska!


Här hittar du mer information om innehållet i de olika spåren.
 
 
Det här är Offentliga rummet
 
Offentliga Rummet är en mötesplats för flera hundra verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, webbredaktörer, it-specialister, förtroendevalda och chefer. Genom Offentliga Rummet finns stora möjligheter att både nätverka, hämta hem nya kunskaper och metoder och inte minst att själv bidra till en nödvändig utveckling av välfärden.

Följ oss på sociala medier:

Facebook

Twitter