Tips från vår Support
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nova Software | Utskick 2018


 
SCHEMACAFÉ
Varför inte prova ett nytt koncept inför nästa läsårs schemaläggning? Boka en lokal, ladda kaffebryggaren och bjud in kommunens/koncernens schemaläggare till ett gemensamt schemacafé. Där kan schemaläggarna hjälpa varandra när de stöter på problem samt bolla tankar och idéer.
Sätt en systemkunnig person som koordinator för schemacafét.
Självklart erbjuder vi vår expertis om så önskas,
kontakta oss på bokning@novasoftware.se.


VÅR + SOL = SCHEMALÄGGNING 
Våren är snart här och många skolor planerar för fullt inför nästa läsår. En del schemaläggare har kommit en bit på väg, andra ligger i startgropen. Oavsett var du befinner dig i din schemaprocess finns hjälp att få på vår webbplats . Vi vill trycka lite extra på dokumentet Nytt läsår, som hjälper dig att återanvända innevarande läsårsschema och på det sättet bli mer effektiv i din schemaläggning. 
Alla tipsdokument och manualer hittar du här


 
NYTT SCHEMA FÖR KOMMANDE LÄSÅR (Skola24 Schema)
Kom ihåg att ge dina schemaläggarkollegor rättighet till det nya schema du skapat för nästa läsår. Med rollen Skoladministratör går du till Administration-Schemarättigheter.
Där väljer du Ny schemarättighet och fyller i formuläret som öppnas.
TIDSAMMANSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT
När tjänstefördelningen är registrerad i schemat och läraren tilldelats sina klasser/grupper kan schemaläggaren enkelt skriva ut en rapport över lärarens tidsammanställning och dela ut.


> Börja med att infoga sidbrytning under Format – Tidsammanställning
> Ta sedan fram tidsammanställningen under Rapport – Tidsammanställning – Tjänstefördelning och lektioner
> Markera alla lärare i Tabell – Lärare och ”dra och släpp” alla signaturerna i formuläret
> Markera hela innehållet i rapporten (Ctrl-A) och kopiera (Ctrl-C)
> Ö
ppna ett Word-dokument och klistra in (Ctrl-V) den urklippta texten, då kommer det att bli en sida per lärare
 
 
MÅNADENS FILM | GDPR PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL (PuB)
Vår verksamhetsspecialist Ingrid, kvalitetsledare Jimmy och
försäljnings -och marknadschef Magnus, diskuterar centrala begrepp samt hur vi tänkt med vårt PuB-avtal.
Vi har ett PuB-avtal som ligger redo att rullas ut under majmånad.

 
 
SKOLA24 SCHEMA | KURSER MED EGET ARBETE
Perioden april till juni är det många som vill gå kurs och samtidigt ha möjlighet att arbeta med sitt eget schema. Dag 2 hos oss, arbetar ni med ert eget schema med våra duktiga konsulter som handledare. Har du inget underlag för nästa läsår kan du arbeta mer självständigt med kursmaterialet.

Skola24 Schema Grund steg 1 med eget arbete | Kursen går
15-16 maj i Malmö
15-16 maj i Stockholm
17-18 maj i Falköping
 

Skola24 Schema Grund Steg 1| F-6 med eget arbete 
15-16 maj i Falköping
31maj -1 juni i Stockholm