Missa inte Nätverksdagar och praktiska seminariepass!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Testa, utforska och utbyt erfarenheter!
 
Offentliga Rummet är en mötesplats för flera hundra verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, webbredaktörer, it-specialister, förtroendevalda och chefer. Genom Offentliga Rummet finns stora möjligheter att både nätverka, hämta hem nya kunskaper och metoder och inte minst att själv bidra till en nödvändig utveckling av välfärden.

Bland årets valbara seminarier finns flera som ger dig möjlighet att prova och utforska olika arbetsmetoder, tekniker och tankesätt. I temaspåret Testa och utforska kan du dela erfarenheter med andra och få med dig handfasta tips på metodik som kan återanvändas när du kommit hem.

Även på nätverksdagen, den 23 maj, finns stora möjigheter att utbyta erfarenheter med andra, i bekanta eller nya nätverk. Många intressanta frågor kommer att diskuteras och exempel på samverkan presenteras.

Välkommen med din anmälan senast 9 maj!

Hälsningar
Projektgruppen för Offentliga Rummet

PS. Kom ihåg att sista datum för bokning av hotellrum via anmälan är 30 mars!
  
Foto: Västra Götalandsregionen
 
Hur når vi de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?
 
Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de globala hållbarhetsmålen? I ett tvådelat seminarium har du möjlighet att utveckla idéerna! Andreas Netz, Vinnova, leder seminariet i två delar: 24 maj 11:00-11:45 och 11:55-12:40.

Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (seminarierna G1-2)
 
Innovationsbarometern mäter innovation i offentlig sektor
 
För första gången ska en mätning av innovation i offentlig sektor genomföras i Sverige. Mätningen genomförs under 2018 av SKL i samarbete med Göteborgs stad, Mälardalsrådet och Vinnova, som också är finansiär. Lyssna på lärdomar från liknande kartläggningar under seminariet 24 maj 11:55-12:40 och passa på att självskatta din egen arbetsplats under seminariet den 24 maj 14:00-14:45.

E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i Offentlig sektor?

G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?
 
Utveckling med tjänstedesign och användardriven design
 
För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. Sara Tunheden och Ulrika Lundin från SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips 25 maj 09:45 -10:30.

Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare (G5)

Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar Förnyelselabbet verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen.Pia McAleenan, SVID, berättar om det nya arbetssättet 25 maj 11:00-11:45.

Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga (G6)
 
Temaspåren på Offentliga Rummet 2018
 
Seminarierna på Offentliga rummet är uppdelade i sju temaspår med olika inriktning. Här hittar du vitt skilda ämnen, med det gemensamt att de är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från ledarskap till praktiska övningar.

A. Ledarskap och förändring

B. Spridning och samverkan

C. Smakprov på framtiden

D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

E. Det offentliga rummet

F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

G. Testa och utforska!


Här hittar du mer information om innehållet i de olika spåren.
 
 
Nätverka på nätverksdagen onsdag 23 maj
 
Nätverksdagen är till för för att ge möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor med andra. Varför uppfinna hjulet igen, om något annan redan har hittat lösningen?

Det finns massor av spännande nätverksträffar att välja på; allt från Medarbetardriven innovation till Artificiell Intelligens (AI), digitalseringsstrategi och Internet of Things (IoT). OBS! Vissa nätverksträffar är öppna för alla, andra är slutna och bara för inbjudna deltagare. Mer information på webben! 

Nätverksdagen på Offentliga Rummet onsdag 23 maj