Bekräfta din prenumeration på Fastighet & kretslopp  annars måste vi stryka dig ur registret
 
För att kunna följa Dataskyddsförordningen (DSF) som träder i kraft 25 maj i år måste vi få en bekräftelse från dig på att du vill fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Enligt förordningen är din mejladress att betrakta som en personuppgift och vi kommer att behandla den som en sådan. Det innebär att vi bara kommer att använda din mejladress för nyhets- och informationsutskick, för närvarande under namnet ”Fastighet & kretslopp”, som rör Kretslopp och vattens verksamhet. Har du frågor om din prenumeration kan du mejla info@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Här bekräftar du din prenumeration

Väljer du att inte bekräfta din prenumeration kommer du att tas bort ur vårt register och du kommer inte att få några fler nyhetsbrev.
Nu kommer farligt avfall-bilen
 
Nu finns farligt avfall-bilens körschema för våren på goteborg.se. Där kan du och dina hyresgäster se på en karta var och när bilen dyker upp. Schemat följer också med tidningen Kretslopp som vi delar ut till alla hushåll i Göteborg.
Gå till FA-bilens körschema.
Få bättre ekonomi och gör något åt miljön
 
Sätt förväntningarna på sortering från början med matavfallshållare i lägenheten och träffa dina hyresgäster personligen. Då ökar utsorteringen av matavfall. Det är några av insikterna som projektet Matavfallspiloterna gett under djupintervjuer med hyresgäster under hösten.
Läs mer om Matavfallspiloterna här.
Ny entrepenör hämtar avfall i nordost
 
Nordisk Återvinning Service AB, NÅS, tar över avfallshämtningen i nordöstra Göteborg från och med 2 april. Det innebär att flerfamiljshus och verksamheter kan komma att få ny hämtdag. NÅS kommer att ha vita sopbilar och kan komma att under en övergångsperiod köra under längre tid på dagarna, vilket vi ber om överseende med.
Läs mer om ändringen här.
Vi testar ny kvartersnära tjänst: fixotek
 
Vi testar en ny kvartersnära tjänst – fixotek och miniåtervinningscentraler – som gör det enklare att leva hållbart i Göteborg. Vi startar fyra kvartersnära mötesplatser för boende i Hammarkullen, Majorna, Bergsjön respektive Rannebergen. Vi kallar dem fixotek, och där ska det ska vara lättare att laga, låna, byta och göra nytt av gammalt: helt enkelt att konsumera hållbart. I Hammarkullen och Majorna har vi dessutom miniåtervinningscentraler.
Läs mer om fixotek och mini-ÅVC:er här.
 
Följ Kretslopp och vatten på Facebook
 
Nu kan du få ännu mer information från oss genom att följa oss på Facebook. Gå till www.facebook.com/kretsloppochvatten.
Vårens och sommarens ändrade hämtdagar
 
När helgdagar infaller på våra vanliga hämtdagar blir vi tvungna att hämta någon dag tidigare eller senare. Här kan du se de kommande ändrade hämtdgarna.
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi meddelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var felsorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Få koll på dina avfallsmängder
 
Som fastighetsägare eller förvaltare kan du få ett utskick varje månad med din fastighets restavfalls- och matavfallsmängder. Beställ statistiken genom att mejla vår kundsamordnare Johan Jernkrok