Vi presenterar seminarieprogrammet!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Många spännande seminarier att se fram emot på årets Offentliga Rummet!
 
Nu börjar seminarieprogrammet ta form och vi har sju spännande temaspår för de 49 seminarierna. Ett av temaspåren är Ledarskap och förändring, som vi här ger ett axplock ur. Spåret handlar om vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer och visar på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning samt se till att rätt kompetens finns i organisationen.

Välkommen med din anmälan!

Hälsningar
Projektgruppen för Offentliga Rummet 
Foto: Västra Götalandsregionen
 
 
Bra service till medborgarna börjar med omvärldsbevakning
 
Systematisk omvärldsbevakning och trendspaning hjälper oss att fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden. En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Christina Ceder, Göteborgs stad reder ut begreppen och visar metoder under seminariepasset A4 torsdagen 24 maj 14:55-15:40.

Seminariet Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst (A4)
 
 
Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet
Ta del av forskningen om digital innovation!
 
Under två seminarier kan du ta del av forskning från Swedish Center for Digital Innovation, bedriven vid bland annat Göteborgs universitet, Umeå universitet samt vid Handelshögskolan. Johan Magnusson, som håller i seminarierna, är docent vid Göteborgs universitet. Båda seminarierna går torsdagen 25 maj: 9:45-10:30 och 11:00-11:45.

Seminariet Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering? (A5)

Seminariet 
Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor? (A6)
 
Ledningens ansvar för informationssäkerhet
 
Ingen har undgått diskussionerna om informationssäkerhet de senaste månaderna. Det är tydligt att informationssäkerhet är en fråga för ledningen, och för offentliga organisationer finns LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). Nu finns också ett stöd för att införa LIS, framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. På Offentliga Rummet ger MSB konkreta tips på hur stödet kan användas. Margareta Palmqvist, Enhetschef MSB, talar 25 maj 12:45-13:30.

Seminariet Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) (A7)
 
 
Temaspåren på Offentliga Rummet 2018
 
Seminarierna på Offentliga rummet är uppdelade i sju temaspår med olika inriktning. Här hittar du vitt skilda ämnen, med det gemensamt att de är viktiga för den offentliga verksamhetsutvecklingen i ett digitalt samhälle - allt från ledarskap till praktiska övningar.

A. Ledarskap och förändring

B. Spridning och samverkan

C. Smakprov på framtiden

D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

E. Det offentliga rummet

F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

G. Testa och utforska!


Här hittar du mer information om innehållet i de olika spåren.
 
 
Bråttom att nominera till Guldlänken!
 
Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet med påvisade effekter. Bidraget ska även ha en potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser. Nominera till Guldlänken senast 15 mars.

Vinnaren presenteras och får ta emot priset den 24 maj på Offentliga Rummet.