Från en till två till många
 
Vi i Sverige är, med all rätt, stolta över att leva i ett jämställt land. Samtidigt finns det förbättringspotential även inom detta område, något som inte minst me too-rörelsen visade. Men att fokusera på jämställdhet mellan män och kvinnor kan faktiskt riskera att förstärka ett vi och dom. För att undvika det bör vi arbeta normkritiskt. Det innebär att synliggöra och kritisera rådande strukturer, ofta med syfte att förändra dem. Vi får dock akta oss så att normkritiken inte blir norm – en maktstruktur som kväver olikhet och variation. För att undvika det blir inkludering ett nyckelord, vilket du kan läsa mer om i detta månadsbrev.
 
Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell
 
   
Varför snickra själv när man kan snickra ihop?
 
Äldre män löper ökad risk för ohälsa och social isolering. Men konceptet Men's Shed, som har spritt sig från den Australiska landsbygden ut i världen, verkar vara positivt för såväl hälsan och det sociala nätverket som mansnormen.

Läs mer...
 
   
Foto: Magnus Nordén
Under EuroPridedagarna står även lärandet i centrum
 
I månadsskiftet juli-augusti är det dags att fira kärleken igen på EuroPride 2018 i Stockholm. Men det är inte bara firande, parad och festligheter. Under en vecka fylls Kulturhuset med personer som vill lära sig mer, uttrycka en åsikt, inspireras och debattera.

Läs mer...
 
   
Tankar om lärande i en uppkopplad värld
 
INTED-konferensen är en årlig mötesplats för forskare som på ett eller annat sätt studerar teknik och utbildning. I år deltog 700 deltagare från 80 länder. Det samlade intrycket från årets konferens är att vi har tekniken - nu måste vi utveckla pedagogiken.
Sylvia Martinez förespråkar att lärare inkluderar ’the maker movement’, makerrörelsen, i skolan.

Läs mer...
 
   
Tolerans kan vara fel väg att gå – så blir arbetsplatsen mer inkluderande
 
– Jag tror inte att någon människa vill bli ”tåld”. För då är det också en grupp som sitter på makten att tåla de andra, säger Frida Ohlsson Sandahl.

Läs mer...
 
   
Uppdragsutbildningar gynnar både akademi och samhälle
 
– Vi är både stöd mot kunden men också ett stöd internt, säger Camilla Johannesson, vd för Karlstads universitets Uppdrags AB.

Uppdragsutbildningar är en viktig del av universitetens verksamhet. Både för att samverka med näringslivet och det övriga samhället men också många gånger ur en ekonomisk aspekt. Uppdragsutbildningarna kan finansiera både kompetensutveckling och forskning inom akademin. Vid Karlstads universitet organiserar man all sin uppdragsutbildning i ett separat helägt dotterbolag, Karlstads universitets uppdrags AB.
 
– Kort sagt så sköter vi affärerna och lärarna fokuserar på att undervisa, säger Kerstin M. Haraldsson, kommunikatör på Uppdrags AB.

Läs mer...
 
   
Studieförbundet Vuxenskolan Malmö vill bli än mer inkluderande. Satsar på HBTQ-certifiering.

Läs mer...
Vinn 10 000 kronor med din uppsats om livslångt lärande. Här kan du läsa förra årets vinnande bidrag!

Läs mer...
Ny bok utmanar det fria skolvalet. "Vad vi vill är att sätta frågan på agendan", säger Andreas Fejes, en av redaktörerna.

Läs mer...
 
   
Räknas mobilitet i kilometer?
 
Ett sätt att samverka är genom så kallad mobilitet eller personrörlighet. Det innebär att personer från akademin arbetar inom en verksamhet kopplat till det forskningsområde som man är verksam inom. Det kan också handla om att personer från andra organisationer adjungeras eller affilieras till ett lärosäte för att ta del av den akademiska miljön. 

Läs mer på bloggen Collearn...
Pedagogiska möjligheter med VR
 
Under hösten var med jag med i en utvärdering av en kurs i programmet Gjutmagistern. Det är en spännande utbildning då man pratar om livslångt lärande och möjligheten att varva yrkesarbete med högskolestudier, men det är inte det jag tänkte ta upp här. Istället tänkte jag berätta på vilket sätt en virtuell lärmiljö kan bidra till en utbildning genom att erbjuda helt nya pedagogiska möjligheter.

Läs mer på bloggen Collearn...
 
   
Tips på konferenser:
 
Skills for Employability and Careers
On 6-8 June 2018, the 3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training  will be held in Winterthur.

Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities - Bridges or Gaps?
On 7-10 june 2018, the 10th ESREA network on Between Local and Global: Adult Learning and Global Communities conference will be held in Opatija. 

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA)
On 11-13 october 2018, Faro. "Older adults’ well-being: The contributions of education and learning".

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
18-19 oktober 2018 arrangerar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet en konferens om hur vi kan hantera ett allt mer komplext arbetsliv.

Ytterligare konferenser finns här.