I Trafikverksskolans kursutbud finns ett antal utbildningar som vänder sig till dig som är ingenjör och/eller projektör. Under våren erbjuder vi följande kurser inom strömförsörjning och elteknik.
Kraft, växelvärme & belysning
 
Ska du arbeta inom förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar och ska du lära dig mer om kraft, växelvärme &beslysning? I så fall är detta kursen för dig.

Kursen ger deltagarna en övergripande kunskap och förståelse för Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar vad gäller hjälpkraftnätet med tillhörande järnvägspecifika lågspänningsanläggningar som t.ex. växelvärme, UPS och reservkraft.

Efter genomgången utbildning ska deltagarna:
 • fått en god förståelse för Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar gällande 50 Hz systemet
 • fått en god förståelse för såväl högspännings- som lågspänningssystemet förstå principerna för uppbyggnaden av kraftförsörjningssystemets delar och hur det stödjer traktionssystemen.
Kursen genomförs i Ängelholm 7-8 maj.

Klicka för att läsa mer och anmäla (OBS endast två platser lediga)
Kurskod: BEIÖBLSPA
Den 29 april kommer kursen "Vägmärkeskontroll, ATK-objekt" att genomföras för första gången i Järnvägsskolans regi. Denna kurs har funnits i Utbildningscenters kursutbud och kommer inledningsvis att genomföras enligt samma upplägg som tidigare. Föreläsare är Stefan Lindh, regional projektledare för Nord och Mitt på Trafikverket samt Rune Stranne, Rikspolisstyrelsen.

För att en person ska få genomföra vägmärkeskontroll på ATK-objekt ställs kravet från Trafikverket att
man ska gått kursen Vägmärkeskontroll, ATK-objekt. En förutsättning för att få delta är att man genomgått "Arbete på väg, nivå 2". De nya kunskaperna ska dessutom följas upp med en överlämning på aktuella ATK-sträckor tillsammans med regional projektledare.

Kursen är på 1 dag och kostar 5 900:- per deltagare. I det priset ingår kursdokumentation, lån av nödvändig utrustning under kurstillfället som t.ex. handdator, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Eventuell logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris.

Första kurstillfället är fullbokat och vi är nu intresserade av ert utbildningsbehov för att klara av verksamheten under sommar- och semesterperiod. Vi frågar oss om det finns behov av att genomföra ytterligare ett kurstillfälle under maj/juni eller om vi ska planera in nästa tillfälle under hösten? Vi hade uppskattat er hjälp att svara på den frågan.

Mejla till: krestina.johannesson@trafikverket.se
Ange antal personer i behov av utbildning innan sommaren samt vilken region de tillhör.

Klicka är för att läsa mer eller göra intresseanmälan till kommande kurstillfällen.
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg
Kontaktledningsteknik
 
För dig som ska projektera kontaktledningsanläggningar erbjuder Trafikverksskolan kursen "Kontaktledningsprojektering för ingenjörer"
 
Efter kursen ska deltagarna, med hjälp av handlingar som beskriver spårsystemet, kunna upprätta bygghandlingar för kontaktledningsanläggningen

Kursen genomförs i Ängelholm 14-18 maj.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖKTLP
Kraftförsörjning & ledningsnät
 
För dig som har elteknisk bakgrund och som ska arbeta med förvaltning och projektering av järnvägstekniska elanläggningar genomför Trafikverksskolan kursen "Kraftförsörjningsanläggningar & ledningsnät".

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät. 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna: 
 • utföra enklare elektriska beräkningar på Trafikverkets ledningsnät. 
 • känna till hur fordonen påverkar ledningsnätetha övergripande kunskaper om vilka väsentliga parametrar som påverka kapaciteten i Trafikverkets ledningsnät.
 • ha kunskap och förståelse för problematiken kring jordningssystem samt EMC.
 • vara informerad om utrustningar i Trafikverkets omformarstationer 
 • ha övergripande kunskaper om statiska omriktare och roterande omformare.
Kursen genomförs 28-31 maj i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖKF
Ny växeltyp - 60E samt växeldrivet Easyswitch
 
Under 2014 kommer en ny spårväxelmodell med beteckning 60E och en ny omläggningsanordning, Easyswitch att introduceras inom Trafikverket. Därför har Trafikverket tillsammans med ansvarig leverantör Vossloh för avsikt att anordna ett spårväxelseminarium. Syfte är att informera om och visa den nya spårväxelmodellen inklusive det nya drivet.

Denna intresseanmälan är en planeringshjälp för att identifiera olika målgrupper och för att kunna bedöma behovet av antalet seminarier. Seminarierna är tänkta att genomföras enligt följande:

Tidpunkt:   Vecka 20, 21 i maj 2014
Längd:       1-2 dagar
Arrangör:   Trafikverket (Järnvägsskolan, Materialservice och Anläggningsutveckling) samt             
                    materialleverantören Vossloh
Plats :         Vossloh, Örebro

Seminarieavgift kommer att tas ut.

Vi kommer att visa och föreläsa om:
 • En komplett spårväxel 60E
 • Växeldriv Easyswitch
 • Korsning med rörlig spets, EKR
 • Snöskydd
 • Växelvärme
 • Under sliper pads, USP
 • Lossning av prefabväxel med spårgående kran
 
Verkar det intressant? Gör en intresseanmälan och du kommer att få erbjudande om seminariet via e-post.
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg
Järnvägsskolan planerar att genomföra kursen "Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt" den 7 -11 april på Järnvägsskolan i Ängelholm. Det finns i dagsläget platser kvar. Kostnad för kursen är 14 200:-/deltagare. I priset ingår kursdokumentation samt för- och eftermiddagskaffe. Logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris.

Kursen vänder sig till dig som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt. För att få gå kursen krävs att du tidigare genomgått "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde"
(Kurskod: BASÄSKYDD) samt att du är godkänd vid läkarundersökning enligt BV FS 2000:4.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod BASÄTSM
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg