Lärarkurs
 
Ska du utför olika typer av läraruppdrag? Då kan kursen "Grundläggande lärarkurs" vara något för dig.

Under kursen lär du dig att planera, förbereda och genomföra teoretisk och praktisk undervisning.
Under både teoretiska och  praktiska övningar får deltagarna vid flera tillfällen träna på att agera lärare. Diskussioner och personlig återkoppling ingår som en naturlig del i kursen.

Nästa kurstillfälle äger rum den 3-6 april i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BALÄR
Ibruktagandeledare
 
Kursen "Ibruktagandeledare" vänder sig till dig som ska planera arbeten i spåret som kräver ibruktagandebesiktning. Målet med kursen är att deltagarana ska få:
  • grundläggande teoretiska kunskaper i säkerhetsbesiktning
  • kunskaper i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för banöverbyggnad
  • behörighet som ibruktagandeledare.
Under våren genomörs kursen mellan den 9 och 13 april i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUKL
Hybridlinjeblockering - repetition
 
För dig som är signaltekniker och har behov av att repetera tidigare erhållen utbildning kring hybridlinjeblockering typ S201, erbjuder Trafikverksskolan kursen "Hybridlinjeblockering typ S201 - repetition".

Utbildningen varvas med övningar i en hybridlinjeblockering för dubbelspår och med stationsanslutningar och mellanblocksignaler.

Kursen genomför den 10-11 april i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSS201R
Heta arbeten
 
För dig som utför eller bevakar så kallade  "heta arbeten". Det vill säga svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning, rondellslipning och andra arbeten som medför ökad brandrisk, erbjuder Trafikverksskolan kursen "Heta arbeten".
 
Efter genomförd kurs får deltagarna certifikat av Brandskyddsföreningen, certifikatet är giltigt i 5 år.

Kursen genomförs den 11 april På Trafikverkskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAHETARB
Kapning & slipning av rälsmaterial
 
För bantekniker med behov av att kunna kapa och slipa räler erbjuds kursen "Kapning och slipning av räler".

Kursen pågår 17 april till den 9 maj på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Deltagarna rekommenderas gått kursen "Banteknik för underhållspersonal". Förkunskapskrav är att man har gått behörighetsutbildning för "Heta arbeten".

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BBSPSK
Trafiksäkerhet på järnvägen
 
Kursen "Skydds- & säkerhetsledning för arbete inom spårområde" vänder sig till dig som ska ansvara för aktiviteter/arbete i spårområde eller arbeta som tågvarnare. Bokningsbara platser finns på följande kurstillfällen, 17-20 april i Örebro och 21-24 maj i Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BASÄSKYDD


Repetitionsutbildningar
Håller din behörighet på att gå ut? Senast den 31 maj ska du genomgått en repetitionsutbildning motsvarande din behörighet. I dagsläget erbjuder Trafikverketskskolan kurstillfällen för följande utbildningar:

Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare
Kurskod: BASÄREP2A


Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd
Kurskod: BASÄREP3


Kontakta kursplanerare Gunnar Areskog för fler kurser och eller datum.


 
Allmän järnvägsteknik för tekniker
 
"Allmän järnvägsteknik för tekniker" genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm flera gånger per år. Nästa inplanerade tillfälle är den 7-9 maj.

Detta är en av de första kurserna man bör gå om man ska arbeta som järnvägstekniker. Kursen ger deltagaren förståelse för all den teknik som ingår i järnvägsanläggningen. Att förstå helheten och hur de olika teknikgrenarna samverkar underlättar det kommande arbetet.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATEK