Tips från vår Support
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nova Software | Utskick 2018


 
BLI MER SCHEMAEFFEKTIV
Snart är det dags att påbörja nytt läsår.
Återanvänd innevarande läsårsschema och spar tid genom att t.ex. redigera i befintlig grunddata.
Läs mer här


SNART DAGS FÖR NATIONELLA PROV
Ta hjälp av sökverktyg i Skola24 Schema för att söka upp lämpliga skrivsalar och personal som kan vakta under proven.
Läs mer här
ELEVERNAS TIMPLAN
Du vet väl om att du kan använda Tabell - Tjänstefördelning i Skola24 Schema för att lägga in lärarnas tjänsteunderlag? Skola24 Schema hjälper dig som schemaläggare att hålla reda på att eleven får rätt tid i respektive kurs/ämne.
Rapport - Tidssammanställning (tjänstefördelning och/eller lektioner) för klasser eller elever visar om utlagd lektionstid stämmer med planerad tid. Det går utmärkt att redan i mars månad lägga in tjänstefördelningen, även om inte alla lärartjänster är tillsatta än. När läraren finns på plats är det bara att lägga till rätt lärarsignatur på tjänstefördelningsraden.

 
NOVA WEBINAR | 3 APRIL | KL 11.00 
Nova Softwares arbete med personuppgiftsbiträdesavtal.

Ingrid, Jimmy och Magnus diskuterar centrala begrepp samt hur vi tänkt med vårt avtalsupplägg.
Anmäl dig här
KURSER I SKOLA24 SCHEMA
I kurser med eget arbete ägnas halva tiden åt arbete med eget schema. Du har då möjlighet att få handledning och konkreta tips av våra kursledare samtidigt som du bygger upp ditt eget schema.

Kursens mål:
Fördjupade grundkunskaper i schemaläggning
Hur ett schema kan återanvändas för att optimera och förenkla schemaläggarens arbete.

Kurstillfällen:
19- 20 april i Luleå
17-18 maj i Malmö
22-23 maj i Falköping
22-23 maj i Stockholm

Boka här
Vill du kunna automatlägga hela eller delar av schemat utan att riskera schemalösningar som inte fungerar i praktiken?


Kursens mål:
Snabbare schemaläggning
Säkrare schemaläggning
Mer korrekt schema
Utgår mer från deltagarnas egna frågor än i grundkurserna.

Kurstillfällen:

15-16 mars i Stockholm
15-16 mars i Malmö
17-18 april i Luleå

Boka här

FILMER
Ofta är det många inblandade i arbetet kring tjänstefördelning, schemaläggning och administration.
Filmen är en sammanfattning av den internutbildning vi genomfört inom Nova Software runt GDPR.