Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
De årliga kontrolluppgifterna blir månatliga
 
Ett nytt lagförslag innebär att arbetsgivare ska lämna arbetsgivardeklaration med individuppgifter en gång per månad mot tidigare årsvis.
De årliga kontrolluppgifterna slopas.
Arbetsgivaren gör löpande avstämningar varje månad med redovisning på individnivå. Det blir effektivare och minskar på sikt arbetsbördan för arbetsgivare. Det nya lagförslaget införs stegvis från 1 juli 2018 och ger arbetstagare ökad insyn i egna uppgifter. Syftet med denna ändring är att komma åt dem som utnyttjar systemet och ägnar sig åt osund konkurrens och skattefusk. Ersättningar för pensionsförsäkring är undantagna från ovanstående krav och kontrolluppgifter ska redovisas en gång per år även fortsättningsvis.
GDPR, den nya europeiska lagstiftningen  gäller från 25 maj 2018
 
EU:s nya direktiv GDPR, den nya dataskyddsförordningen, berör alla  verksamheter som samlar in personuppgifter, vilket innebär de flesta företag, organisationer och myndigheter. Ett inbyggt dataskydd finns och det gäller att sträva efter att hela tiden bli bättre på att efterleva kraven. Initialt gäller det att stämma av nuläget och hantera de största integritetsriskerna. Det är ej tillåtet att senare behandla eller lagra personuppgifter i strid med ändamålet. GDPR har till uppgift att skydda personuppgifter och hur de används. Det finns ett stort antal personer som känner obehag inför hur deras uppgifter hanteras. Att skapa en integritetspolicy som öppet beskriver vad man gör och varför med peronuppgifterna är lämpligt.
Lönespecifikationer kan innehålla känsliga personuppgifter om hälsa och sjuklön med mera. Dessa uppgifter bör vara sekretessbelagda och är direkt olämpliga att skicka via mail. En webbaserad tjänst där man loggar in kan rekommenderas. Har du frågor om GDPR så är du välkomman att kontakta oss för rådgivning.

 
Bo Svensson, VD
Sunda tankar
 
Det är väl ingen företagare eller entreprenör som missat Skatteverkets utspel om Utflyttningsskatt. Förslaget har inte skickats ut på remissrunda och nu medger Skatteverket att förslaget inte har analyserats med tanke på vad det skulle innebära för företag och förtagande. Ungefär som att det KAN vara en brist. Detta förslag blir inte lagfäst under 2018 men framåt vet vi ju inte. 
Det har tidigare framkommit att sparande i aktier utlöser exitskatten men att det finns undantag. Sparande på ISK-konto och i Kaptalförsäkring ska inte utlösa någon exitskatt. I dessa utgår en  mindre nominell skatt vilket innebär att pengarna redan är beskattade och inte ska beskattas en gång till av exitskatt. 
Så se över ert sparande, såväl privat som i företagen. Behöver ni hjälp med analys och eller det praktiska så kontakta oss gärna.