Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
För lite. För långsamt. För få.
 

Transporter och konsumtion. 
Visst är det summan av vår konsumtion som ställer till det. Och hit hör då naturligtvis att prylarna och maten ska skickas vida omkring för att tillfredställa vår konsumtion. Men vad får det för effekter? Och varför ska det vara så svårt att göra något åt detta? Nedan får du ta del av några idéer och fakta. 

Flyga eller inte flyga? Det är frågan. Eller är det?

Den stora flugan att prata om nu är flyget, den evigt heliga kon för alla oss i de rikare länderna. För du visste väl att majoriteten av världens befolkning aldrig satt sin fot i ett flygplan?

Kolla in här:


http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012218?programid=3345

Betänk också följande.

Om inga åtgärder vidtas kommer den globala flygsektorn och sjöfarten att stå för 40 procent av alla koldioxidutsläpp år 2050, enligt Europeiska miljöbyrån, EEA.

De största utmaningarna ligger i att såväl flygbranschen som sjöfarten har en etablerad teknik, infrastruktur och arbetsmetoder, som är svåra att ändra på och som leder till inlåsningseffekter. Stora investeringar i till exempel utbyggnader av flygplatsernas infrastruktur och hamninfrastruktur gör det svårt att gå över till renare transportalternativ, till exempel tåg.

Såväl flygplan som fartyg har lång livslängd, vilket fördröjer övergången till renare teknik. Alternativa bränslen är i sin linda ännu och det är kostsamt att producera dem.

Ska man sen se till politiken som bedrivs, där såväl flyget som sjöfarten drar nytta av betydande skattebefrielser och andra subventioner för fossila bränslen, så får vi vänta väldigt länge på eventuell övergång till fossilfritt.

EEA anser att regeringar har en mycket viktig roll för att stödja forskning, vara drivande för att ta fram nya standarder och subventionera ny teknik, och myndigheter kan vara drivande för att stödja initiativ för hållbart resande och livsstilsförändringar.

Och det mesta hänger samman med vår otroliga konsumtion och ökningen av den år från år. 

Läs rapporten:


Aviation and shipping — impacts on Europe's environment

 

Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon. nästa vecka...


Kolla in våra nya uppdaterade kurser www.miljoutbildning.se, med flera filmer och nya övningar ex.vis En hållbar livsstil. Och vägen dit. Välkommen!
Behöver du hjälp med att prata om klimatet?

FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram en handbok med tips för att kommunicera klimatfrågor.

Handboken ger många praktiska tips och exempel på fallstudier och den vänder sig till IPCC-forskare men kan användas av forskare i allmänhet eller verksamma inom klimatområdet, som behöver vägledning för hur man kommunicerar om klimatfrågan.

Tips kommer här ur handboken:

-Koncentrera dig på det handfasta och konkreta sånt som relaterar till människors vardag, inte om exempelvis globala genomsnittstemperaturmål och koncentrationer av atmosfärisk koldioxid.

-Vad är viktigt för just din målgrupp/publik?

-Berätta bara om vad vetenskapen säkert känner till om klimatförändringar. Det är viktigt att hålla sig till det som är vetenskapligt bekräftat.

-Utgå från en historia. Vi förstår världen bättre genom berättelser och berätta om verkliga människor.

-Den visuella kommunikationen är viktig. Använd bilder och annat visuellt material så genomtänkt som möjligt.

Kolla själv:


http://miljo-online.se/external_files/Climate-Outreach-IPCC-Communications-Handbook.pdf
 
Plasten får en standard?
 
Snart en standard för plast? Låt oss hoppas på det!

I sin nya handlingsplan för att minska miljöpåverkan av plast vill EU-kommissionen bland annat peka på behovet av nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast. Ett steg på vägen mot en mer cirkulär ekonomi.
Ett kretsloppstänkande.

Med handlingsplanen vill kommissionen visa hur plast kan användas i en cirkulär ekonomi, bland annat genom att minimera mängden outnyttjat avfall och minska plastläckaget.

Standardiseringen har en viktig roll i arbetet med att genomföra handlingsplanen och på såväl internationell som nationell nivå har flera arbetsgrupper nu kommit igång. En av de viktigaste frågorna handlar om att utarbeta nya harmoniserade kvalitetsstandarder för återvunnen plast.

Kvalitetsstandard för återvunnen plast är en av huvudnycklarna för att åstadkomma en helhetslösning för plasten.

Många produkttillverkare drar sig för att använda återvunnen plast eftersom de är osäkra på kvaliteten.

En punkt som också finns med på dagordningen är de omdebatterade mikroplasterna. Även här får standardiseringen en nyckelroll.

Kika här:


http://kvalitetsmagasinet.se/?s=plast
https://echa.europa.eu/sv/-/echa-to-consider-restrictions-on-the-use-of-oxo-plastics-and-microplasti-1

KIKA  lite om microplaster här:

https://www.youtube.com/watch?v=kS3kxoqO_mM
https://www.youtube.com/watch?v=FDHnYm8TpqM


Dags att påminna:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/plastpasen-den-svenska-forbannelsen

https://www.youtube.com/watch?v=-SdGsb87RLw
 
Plast och dricksvatten
 

EU-kommissionen föreslår i EU:s dricksvattendirektiv att se till att kranvatten är drickbart i alla medlemsländer.
I dag beräknas runt 23 miljoner personer i EU inte ha tillgång till rent kranvatten.

Kommissionen vill även sätta upp sammanlagt 18 olika bakterier och kemikalier på listan över ämnen som används för att bedöma om dricksvatten är säkert inom EU.

Syftet med förslaget är även att minska antalet plastflaskor som i dag användas för vatten som köps i affärer. Man räknar med att kunna minska användningen av plastflaskor med 17 procent vilket skulle bespara invånarna motsvarande sex miljarder kronor per år.

Kommissionen uppmanar även restauranger att erbjuda gäster gratis kranvatten och medlemsländerna att sätta upp drickskranar på offentliga platser.

Kolla mer:


http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
 
Återvunnet - nej knappast.
 
 
Det konstateras en oroväckande låg användning av återvunna sekundära, material som används vid nytillverkning inom EU.

Siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat, visar att sekundära material endast stod för 11,4 procent av all materialanvändning 2014.

Statistiken, som användas som underlag för EU:s nya ramverk för cirkulär ekonomi, är en av tio indikatorer, som ska användas för att följa utvecklingen.

Idag är EU till stor del beroende av import av kritiska råmaterial, samtidigt som unionen är en stor exportör av återvinningsbart avfall som järn, stål, koppar, aluminium, plast, kartong och papper, bland annat till Asien.

På Zero Waste Europe säger man att det är oroande att EU har ett så slösaktigt system, där vi importerar råvaror, som efter att ha använts och blivit avfall, hamnar på deponier, bränns upp eller, utan kontroll, exporteras utanför Europa.

För det är ju enorma ekonomiska värden som går förlorade på grund av att vi inte på ett resurseffektivt sätt tar till vara våra utslitna material och produkter.

En ny forskningsrapport där bland andra Återvinningsindustrierna medverkat visar att Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år.

Återvinningsindustrierna menar att vi behöver bättre produktdesign och bättre återvinnings-system, det är såväl en stor industriell möjlighet, som en utmaning för både näringslivet och politiken.

Kolla in en gammal goding:


https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

Glädjande nog

Men det finns saker som händer som vi kan vara väldigt glada över.

Kolla in detta bara:


http://supermiljobloggen.se/nyheter/
2018/01/tio-fantastiska-miljjonyheter-2017
 


 
 
 
Testa!
HUR BRA LIVSSTIL HAR DU? VÅGA KOLLA!


I vår kurs hittar du flera övningar och värderingsövningar om din hållbara livsstil. 

Hör av dej för mer info! 

 
 
 
Har du inte sett den - kolla nu!

 
I Youtubefilmen Friendly Guide to Climate Change gör de en kort, lättsam och pedagogisk sammanfattning av klimatfrågan. Språket är engelska. 
 
 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit.
Kurs om en hållbarare livsstil. Och vägen dit.Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.


I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.


Vår kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Dricksvatten...? 

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras i stort sett alla våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!

Grundkurser

EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1

EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Environmental training on the internet Livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Fortsättningskurser

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan.

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga.

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning