Tack för alla gåvor 2017 - Göra skillnad 7 september - Utbildningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fastekampanjen 2018
 

När människor drabbas av katastrof och det som inte fick hända – ändå hände. När den brutala verkligheten gör att flykt undan katastrofen är enda utvägen – då grusas drömmar och hoppet känns långt borta. Men när varje människas egna resurser och egen kapacitet får vara i centrum, går det att orka vara aktiv i sitt eget liv. Då går det att resa sig starkare.
 
I årets fastekampanj vill vi visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft att komma tillbaka starkare till ett normalt liv.

Tänk på att även där drömmar och hopp om en bättre framtid kanske saknas – kan hoppet tändas på nytt. Allt det vi gör här hemma i årets fastekampanj kan bli positiv förändring för människor som lever i utsatthet ute i världen.

Tack för att du är med!
 
Läs mer på webben
Läs mer på intranätet
 
 
 
 
Tack för alla gåvor!
 

Alla församlingar och pastorat får idag ett e-postbrev med ett personligt tack för bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete under 2017. Totalsumman för kollekter, anslag och insamlingsaktiviteter finns med i e-postbrevet. Fråga gärna den som administrerar församlingens e-postadress efter detta brev och hjälp till så att brevet når till alla berörda i församlingen.


 
 
Brev till kyrkoråden från internationella chefen
 
 
 
Idag skickas en hälsning till nya ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd, från vår internationella chef Erik Lysén. Där berättar han om vårt gemensamma uppdrag att verka för mission och diakoni tillsammans med systerkyrkor och partner ute i världen. Han lyfter också behovet av kollekter och anslag för att vi ska kunna hålla våra löften till dem som kämpar för utsatta människors rättigheter. Hälsningen kommer som ett mejl med ett brev och en filmad hälsning. Filmen riktar sig även till att alla församlingens anställda, förtroendevalda och ideella engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete.

Om ni har möjlighet, gör gärna ett ärende till kyrkorådet/församlingsrådet där ni som är internationellt engagerade lyfter Erik Lyséns brev och driver frågorna om internationell grupp, anslag och församlingskollekter till Svenska kyrkans internationella arbete. Filmen kan passa bra att titta på i samband med ett sådant ärende i kyrkorådet/församlingsrådet.

Filmen, brevet och ett förslag på mall för ärende till kyrkorådet
 
En inspirationsdag om insamling och engagemang för det internationella arbetet!
 

GÖRA SKILLNAD - en inspirationsdag om insamling och engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete!

När?
Fredagen den 7 september mellan 8.30 – 16.15
Var? Missionskyrkan i Uppsala
För vem? För dig som är ombud, samordnare, eller anställd och som brinner för de internationella frågorna!

Vill du möta kollegor, förtroendevalda och engagerade och tillsammans dela inspiration och erfarenheter inom Svenska kyrkans internationella arbete? Då är du välkommen till Uppsala den 7 september 2018!

Du får ta del av en blandning av inspirerande föreläsningar och korta seminarier. Du får också möta Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, som ger sin bild av de utmaningar och glädjeämnen som vi står inför. Vid tre tillfällen kommer du även att kunna välja mellan olika arbetsområden inom vår kyrkas internationella arbete.
Något ur innehållet:
  • Hur arbetar det internationella arbetet med katastrofinsatser?
  • Betydelsen av olika aspekter på genderfrågor i det internationella arbetet.
  • Hur kan man arbeta med kollekter- och församlingsanslag i sin församling?
  • Hur gör vi församlingens jul- och fastekampanj?
  • Hur kan vi jobba med digitalt givande och projektgivande?
Dina erfarenheter från det sammanhang du står i är naturligtvis ett viktigt bidrag till programmet. Dagen avslutas med möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter.

Kostnad? Sändande församling/Du betalar resa och eventuellt boende. Vi står för lunch och fika
Anmälan: Anmäl dig på länken nedan. Det finns 300 platser så först till kvarn…

Varmt välkommen!
Urban Jormeus,
Chef Sektionen för Insamling och Engagemang

Anmälan Insamlardag 7 september 2018
 
 
Kollektmaterial för rikskollekter
 

I samband med årets rikskollekter till Svenska kyrkans internationella arbete kommer mer material att erbjudas församlingarna. Materialet går bra att använda även vid församlingskollekter och insamlingsaktiviteter:
  • Kollektvädjan av internationella chefen
  • Kollektaffisch/bild/annons att använda lokalt i församlingsblad och annonsering
  • Kollektfilm på ca 2 minuter med levande bilder och berättelser från aktuellt projekt via Svenska kyrkans internationella arbete
  • Artikel/reportage om en person som fått stöd via det aktuella projektet
  • Bön  
 
Första kollektmaterialet erbjuds inför rikskollekten den 2 april och lyfter vårt arbete mot könsstympning i Tanzania.

Kollektmaterialet finns tillgängligt ca en månad innan varje rikskollekt

Om ni har frågor, förslag eller önskemål kring kollekter till Svenska kyrkans internationella arbete, kontakta susanna.olivin@svenskakyrkan.se
 
 
Volontärutbildning
 

I februari genomfördes årets första utbildning av volonrtärer. Nya intresserade gick grundutbildningen och de aktiva ageravolontärerna fick vidareutbildning i framför allt Fastekampanjsmaterialet. Glädjande är att intresset för helgen var det största någonsin. Hela 30 personer gick grundutbildningen och totalt medverkade 42 deltagare. Många valde också att fortsätta sitt engagemang som aktiva volontärer vilket ger en väldigt bra skjuts in i 2018. Jämfört med samma tid föregående år har vi nästan 50 % fler registrerade aktiva volontärer i år.
 
Nästa Agerahelg är den 18-20 maj i Uppsala. Tipsa gärna intresserade i din närhet. I maj kommer vi fokusera mycket på sommarens festivalturné. Läs mer eller anmäl deltagare.
 
Foto Emil Olsenmyr
 
Springer för barnen
 
 
Håkan Jonsson har sprungit några av världens tuffaste maratonlopp på sju kontinenter. Han säger att han springer för livet, inte sitt eget utan för att fler barn i bland annat kåkstäderna i Sydafrika ska kunna växa upp och få ett bra liv.

Tillsammans med sin son Andreas samlar Håkan in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Under våren finns det möjlighet att boka in Håkan för en föreläsning. Hör honom berätta om sina lopp, livet i Kayhelitsha och hur det genom sina drivkrafter går att göra skillnad.

Föreläsningarna är kostnadsfria.
För att boka Håkan går det bra att kontakta honom på mejl: maratonsydpolen@gmail.com eller telefon: 0706-924960.  Är du nyfiken på att läsa mer om Håkan Jonssons arbete kan du läsa mer på hans blogg.
 
 
Hög tid för anmälan till utbytesprogram
 

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans utbytesprogram där individer mellan 18-30 år har möjligheten att åka på ett tre månader långt utbyte, mellan september och november. I programmet får deltagarna möjlighet att dela tro och liv med systerkyrkorna i Tanzania, Filippinerna, Costa Rica eller Brasilien. Det här är en perfekt möjlighet för den unga engagerade som är intresserad av internationella frågor att få en livsberikande upplevelse.
 
Sista anmälningsdag är den 15 mars. Tipsa gärna intresserade i din närhet.

Läs mer om programmet och ansökan
 
Världens kurs
 

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor. Du kan använda Världens kurs som studiecirkel, kort-kurs eller plocklåda. Materialet har tagits fram tillsammans med Sensus.

Från och med 2018 har Svenska kyrkan huvudansvaret för Världens kurs. Materialet har några år på nacken och har delvis blivit inaktuellt. Därför har en översyn påbörjats. De mest använda häftena finns för nerladdning på denna sida.

Studiematerialet Världens kurs
 
 
 
Samordnarutbildning 20-21 mars
 
 
Mellan den 20-21 mars träffas ett 50-tal samordnare för en grundutbildning om Svenska kyrkans internationella arbete. Har du inte fått plats på vårens grundutbildning så kommer ett nytt tillfälle nästa vår! Till hösten kommer vi att erbjuda en fördjupningsutbildning för de som gått grundutbildningen. Vi återkommer senare med datum och anmälningslänk för denna.
Helena Alm Norberg, handläggare folkbildning och engagemang. Foto Gustaf Hellsin/Ikon
 
Arbetskonferens 19-20 maj
 

Till årets arbetskonferens, som äger rum 19-20 maj på kyrkokansliet i Uppsala, inbjuds tre representanter från varje stiftsråd. Stiftshandläggarna inbjuds också att delta.

 Innehållet på årets arbetskonferens blir en blandning av information, inspiration och delande. Några axplock: Hur ser våra ekumeniska samarbeten ut? Senaste nytt om vad som är på gång.

 Är du intresserad att delta så kontakta din stiftsrådsordförande eller din stiftshandläggare för mer information och anmälan. Sista anmälningsdag är den 9 april. Välkomna till en spännande arbetskonferens.

 
Verktygslåda för Fairtrade i församlingen
 

Svenska kyrkan vill uppmuntra och underlätta för församlingar att engagera sig i Fairtrade i sin egen verksamhet. Därför har vi skapat en verktygslåda för Fairtrade. I Verktygslådan finns inspiration och tips för dig som vill lära dig mer om rättvis handel och Fairtrade och för dig som informerar om Fairtrade. Här finns också material som passar att använda i församlingens olika verksamheter.

Här kan du också läsa om hur din församling kan bli diplomerad som Kyrka för Fairtrade.

Här finns vertygslådan
Kyrka för Fairtrade
 
 
Earth Hour – släck ljuset och samlas kring hoppet
24 mars kl 20.30-21.30
 

Earth Hour är ett tillfälle när folk över hela världen släcker ner ljusen under en timme för att påminna varandra om att vi drastiskt behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. I församlingar, runt om i landet, har under årens lopp olika initiativ vuxit fram under Earth Hour, så även i år!
 
På Svenska kyrkans intranät hittar du tips och inspiration på vad man kan göra
 
Passa gärna på att lägga ut bilder och filmklipp på sociala medier från de samlingar ni gör;
#släcktikyrkan
#earthhour


 
 
Vårt internationella arbete i sociala medier
 
 
Följ gärna Svenska kyrkans internationella arbete på sociala medier. Här är några exempel från de senaste veckorna.
 
Facebook @svenskakyrkaninternationellt
Det går att resa sig starkare
Nu startar fastekampanjen
Stöd vårt arbete mot könsstympning

Under Fastekampanjen uppmärksammar vi lokala insamlingar och initiativ. Dela gärna goda exempel!

Twitter @svkinte
Peter ang gruvkonferens direkt från sydafrika
Menskoppen gör skillnad för flickor och kvinnor
Svenska kyrkans utsända rapporterar direkt från Jerusalem


Följ oss även på

Instagram - internationellt_arbete
 
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Svenska kyrkans internationella arbete? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:
 
e-post: givarservice@svenskakyrkan.se
telefon 018-16 96 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Mer om vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Kommunikationsavdelningen, kyrkokansliet.
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
 
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
 
Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: April 2018