Samverkan med idéburen sektor. Stöd, bidrag och nätverk.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej,

Samverkansnytt är ett nytt nyhetsbrev med information som kan vara intressant för idéburna organisationer i Landskrona. Syftet med nyhetsbrevet är att uppmuntra och stödja idéburna organisationer att utveckla sina verksamheter i staden.

Genom nyhetsbrevet kommer vi bland annat att informera om olika medel, stöd eller bidrag från Region Skåne, övriga myndigheter, Arvsfonden, SKL med flera som finns tillgängliga för idéburna organisationer. Vi kommer också berätta om olika utbildningar gällande till exempel ungdomsledare, bemötande och samverkan samt skicka ut inbjudningar till olika projekt där idéburna organisationer kan medverka i. Det kan vara inbjudningar till mässor, nätverksträffar, dialog om samhällsutveckling eller demokrati med mera.

Hör gärna av dig till oss med idéer om intressant innehåll till nyhetsbrevet.

Ansvarig för nyhetsbrevet är:

Sebastian Sanchez Riveros
Utvecklare, Fritids-och kulturförvaltningen
sebastian.sanchezriveros@landskrona.se
 
HELA Landskrona 2018
 
Efter succén förra året är HELA Landskrona igång. I år ska HELA äga rum den 22-29 september. Mässa, aktiviteter, öppet hus, föreläsningar och mycket mer står på programmet.

Läs mer om HELA och gilla facebook sidan

Anmäl din organisation till HELA Mässan 
Anmäl din organisation till HELA Veckan 
 
Landskrona Röstar
 
Söndagen den 9 september är det val och det är viktigt att vi går och röstar. Landskrona Röstar är en samverkansplattform där Landskrona stad och flera idéburna organisationer medverkar för att öka valdeltagandet i staden. Projektets demokratiambassadörer kommer att vara på plats under flera evenmang under sommaren och informera var, hur och varför du ska rösta.

Föreläsningar, debatter, politiska samtal, workshops och mycket mer kommer att ordnas av Landskrona Röstar.

Följ Landskrona Röstar på facebook.
 
Extratjänster inom idéburen sektor: Arbetskraft som gör skillnad

En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar i er organisation. Ni får en extraresurs som erbjuds en vanlig anställning samtidigt som ni får ekonomisk ersättning. Med en extratjänst hjälper ni den arbetssökande att komma in i arbestlivet.

En extratjänst är en möjlighet för er organisation att utvecklas utan att det ska kosta mycket mer.

Kom till ett informationsmöte den 30 maj kl.17.00 på Puls arena, Varggatan 15, Landskrona. Representanter från Arbetsförmedlingen och Landskrona stad kommer att vara på plats för att svara på era frågor.

Anmälningsförmulär
 
Stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation

Delegationen mot segregation bjuder in idéburna organisationer och stiftelser att anmäla sitt intresse för samverkan och kunskapsutbyte. Delegationen vill arbeta för att öka de långsiktiga effekterna av insatserna mot social och ekonomisk segregation.

Intresseanmälan är en förutsättning för att senare söka statsbidrag. Intresseanmälan är öppen till och med den 15 maj 2018.

Till intresanmälan
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
 
MUCF delar ut bidrag året runt för olika ändamål. Myndighetens fokus ligger på ungas delaktighet och civilsamhällets organisationers roll i samhällsutveckling. Det finns också mycket bra material på hemsidan som kan vara ett stöd för idéburna organisationer.

MUCF bidrag
MUCF Publikationer

 
 
Det öppna Skåne 2030 och idéburen sektor

Utveckling Skåne, som är en del av Region Skåne, delar ut bidrag för olika ändamål. Bidraget som delas ut från Region Skåne finns inom ramen av den regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030.

Idéburen sektor är en nyckelaktör i utvecklingsarbetet och det är därför en del medel är reserverade till samverkan med idéburen sektor.

Utveckling Skåne bidrag
 
Rekordmånga sökte sommarlovsstödet 2018

Landskrona stads Fritids-och kulturförvaltning får under tre år statsbidrag för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter. I år fanns 1,3 miljoner kronor att söka där ansökningarna från idéburna organisationer som är förankrade i staden prioriterades. Det kom in ansökningar för 2,6 miljoner kronor vilket betyder att intressen för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Landskrona är mycket stor.

Inom kort kommer Fritids- och kulturförvaltningen att skicka information om bidrag för gratis aktiviteter under övriga lov som är inte sommarlov. Hålla utkik efter utlysningen på Landskrona stads hemsida

 
 
Söker ni frivilliga/volontärer?

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organsationer att hitta varandra. De erbjuder en tjänst där idéburna organisationer kan annosera frivilliga uppdrag genom hemsidan. De stödjer och utbildar också ideella organisationer i frågor om ideellt engagemang.

Läs mer på Volontärbyråns hemsida
Bidrag, stipendier och stöd till idéburen sektor

Studieförbund, kulturarrangemang:
Emeli Zeilon 0418-47 31 21

Puls arena, bidrag fritidsföreningar, lotteritillstånd
Tomi Laamanen 0418-47 33 42

Samverkan med idéburen sektor och integration:
Sebastian Sanchez Riveros 0418-47 35 94

Bidrag, pensionärs- och funktionsrättsföreningar
Jane Månsson 0418-47 03 46

Bidrag, invandrarföreningar, vård- och stödföreningar
Marie Notsten 0418-47 05 43