Lektionstips, lärarhandledning och aktuell forskning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Natur & Kultur - Vi hjälper dig med programmeringen!
 

Temabrev programmering
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
Annons: Loops: Allt du behöver för att komma igång med programmering
 

Februari 2018

Många lärare känner sig snudd på skräckslagna inför att programmering nu förs in i läroplanen. Andra är mer entusiastiska och pekar på att vi lever i en värld som i mångt drivs av programvaror. Elever som får möta och öva på programmering i skolan får mer kunskaper och med dem större möjligheterna att påverka.

Det här brevet handlar om programmering. Om hur det påverkar dig som lärare, om kårens kompetensbehov, hur andra lärare jobbar med programmering, vad forskningen visar, om debatten i ämnet. Men det rymmer också mängder med matnyttigt material såsom lärarhandledning och praktiska lektionstips.

God läsning önskar Skolportens redaktion!
 
Vilken är den vanligaste frågan Skolverket får om programmering i skolan?
 
Den om lärarnas behov av kompetensutveckling, konstaterar Christian Magnusson på Skolverket.
Skolporten
Nu ska programmering in på schemat
 
Nu ska programmering införas som ett tydligt inslag, framför allt i matematik och teknik, redan från första klass.
Computer Sweden
Skolan är inte likvärdig när det kommer till digitalisering. Bland annat införs programmering i matematik och teknik.
Skolvärlden
Programmering är en del av elevers digitala kompetens.
Skolverket
Eleverna ska få bättre kunskap om datorer och digitalisering redan från de tidigaste årskurserna.
Origo
Kostnadsfria lektioner i programmering
 
Annons
Välkommen in på digitalalektioner.se

Visste du att du kan introducera programmering i klassrummet både med och utan dator? På IIS Digitala lektioner finns färdiga lektioner som gör det enkelt för dig som lärare att möta förändringarna i läroplanen och ge dina elever rätt digital kompetens. Fritt att bearbeta och gratis!
Välkommen in på digitalalektioner.se
Fortbildning i fokus
 
Behovet  av fortbildning är skriande och många lärare är bekymrade inför programmeringens intåg i klassrummet nästa år. 
Skolvärlden
Nästa höst gör programmering entré i den svenska skolan. Men osäkerheten ute bland mattelärare är stor.
Computer Sweden
Sju av tio högstadielärare i matematik saknar utbildning i programmering.
Skolvärlden
I ett nytt och unikt program ska lärare från fem olika skolhuvudmän lära sig om programmering. Det hela följs av forskare.
Ifous
I Uppsala kickstartar man den snart obligatoriska programmeringen i matematiken genom ett samarbete mellan universitet och skola.
Skolvärlden
Lärarna Martin Tesell och Martin Frisén på Navets skola är ansvariga för digitaliseringen av skolan.
Sveriges Television
I Lund får alla lärare som vill fortbildning i programmering på stadens tekniska högskola.
Origo
Den här rapporten visar att IKT i undervisning kan vara effektiv och att läraren spelar en betydelsefull roll i sammanhanget. (pdf)
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Skolbibliotek, 21-22 mars i Göteborg
Läs mer och boka plats!
Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!
Läs mer och boka plats!
Kodning i praktiken - så jobbar de
 
Elever fick större förståelse för geometri och blev bättre på problemlösning genom att lära sig felsöka i sin kod.
Skolporten
För Linda Larsson på Karlbergs­skolan i Köping har programmering redan blivit en naturlig del av undervisningen.
Origo
Lars Häggström är matematiklärare som undervisar i programmering på Enbacksskolan i Tensta.
Pedagog Stockholm
Karolina Cronberg, rektor på Högenskolan, vill införa programmering i alla klasser och på fritids.
Chef & Ledarskap
På grundskolan har programmering införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik. Sollentuna är ett exempel på hur man kan göra.
Skolverket
På Grimstaskolan lär sig eleverna i årskurs 3 hur koordinatsystemet fungerar med hjälp av Blue bots.
Pedagog Stockholm
I Sollentuna använder samtliga femteklassare i de kommunala skolorna programmering i undervisningen.
Skolvärlden
En ny vinkel på matte och teknik. I Örebro samarbetar IT-gymnasiet med grundskolan om programmering och kodning.
Svenskt Näringsliv
Thomas Stenmark, fritidspedagog på Bräckeskolan i Göteborg, hittar tekniken i kulbanor, kartongbygge och programmering.
Fritidspedagogik
New York City educator Jessica Silva is teaching computer science by having students unplug their devices at first and then use interactive games to learn about algorithms that can be used to code.
EdSurge
Ifous Programmering i ämnesundervisningen
 
Annons
Läs mer här!
Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen behandlas i Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen som pågår från höstterminen 2017 till sommaren 2020. Läs mer här!
Programmering i slöjd och bild
 
Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.
Skolporten
Är det egentligen någon skillnad på en virkesbeskrivning och programmeringskod?
Lärarnas tidning
Programmering och ny digital teknik hör inte bara hemma i matematik- och teknikämnet.
Skolvärlden
Programmering i förskolan
 
Programmering på förskolan är inte bara robotar. ”Använd det du har omkring dig”, manar Katrin Jäverbring, förskollärare och utbildare i digital kompetens.
Lärarnas tidning
Amanda Edin, som precis börjat läsa på förskollärarutbildningen, beskriver hur hon har jobbat med programmering i förskolan.
Upplands Väsby
Some programs teach children as young as age 2 about coding.
The New York Times
Finding the right app or website can help kids of all skill levels discover the fun of coding, whether it’s drag-and-drop commands or writing lines of code.
Mindshift
Coding lessons are reaching students earlier, sometimes as early as preschool.
slj.com
 
Lärarhandledning
 
På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om programmering.
Skolverket
Ladda ner Lärarhack – en handledning för grundskolepedagoger, uppdelad på ämnena teknik, matematik, musik, bild och språk.(pdf)
Internetstiftelsen i Sverige
Här hittar du lärarhandledningar och stödmaterial för pedagoger.
Webbstjärnan
En kurs för lärare och pedagoger som vill introducera hur kod fungerar för en grupp elever. Filmmaterial.
Internetstiftelsen Sverige
Lektionstips
 
Alla program i Programmera mera – lektionstips.
Utbildningsradion
Lärarfortbildning (webb-tv).
Utbildningsradion
Serie om programmering (webb-tv).
Utbildningsradion Play
Du kan använda materialet antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet när du undervisar.
Internetstiftelsen i Sverige
Tekniken har ett språk. Det kallas kod. När du lär dig koda lär du dig också att lösa problem och samarbeta på kreativa sätt.
Apple
Koda i skolan är ett material som underlättar undervisningen i programmering. 
Kodcentrum
Lektioner i programmeringsverktyget Scratch.
Internetstiftelsen
Med verktyget Scratch förvandlas komplicerade koder till tecknade serier, och det passar perfekt för elever i alla åldrar.
Origo
Mikael Tylmad vägleder dig arbetet med Javascript.
Internetstiftelsen Sverige
From robot hamsters to beatboxing, there are plenty of activities to help students develop thinking skills associated with programming. No computers needed.
The Guardian
Digital tools and teaching strategies.
MindShift
Exercise your digital logic and inspire the next Bill Gates or Mark Zuckerberg with our computer science lesson ideas.
The Guardian
Annons: Se hela konferenskalendariet från Skolporten
Kritik, perspektiv och debatt
 
Undervisning i programmering är en av de tydligaste trenderna i Europas skolsystem, liksom i många andra delar av världen.
Skolverket
Vi snackar med Kodcentrum om regeringsbeslutet att programmering ska läras ut i skolan. (podcast)
IDG
Early start would encourage women to become programmers and reduce gender stereotyping, argues Stephanie Shirley.
The Guardian
Mattecentrums generalsekreterare Karolina Lisslö är rädd att programmeringens intåg innebär att eleverna lär sig mindre matte.
Skolvärlden
Jag orkar inte lära mig om programmering också.
Pedagog Stockholm
Vad säger forskningen?
 
Ännu har det inte forskats mycket kring om programmering förbättrar skolan. För forskaren Linda Mannila är det självklart att det ska in i läroplanen.
Computer Sweden
Programmering i skolans undervisning handlar inte enbart om att eleverna ska lära sig att koda. Att utveckla ett datalogiskt tänkande anses i regel vara minst lika viktigt, visar en ny översikt.
Skolverket
Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola.
Skolverket
Internationellt
 
I Storbritannien är programmering ett eget skolämne. På Bradley Stoke Community School i Bristol ger täta kontakter med universitet tillgång till eftertraktade lärare i ämnet.
Skolporten
I Finland är man sedan länge redan igång med programmeringen i skolan. Vad kan Sverige lära av sin nordiska granne? 
Skolvärlden
Det finns många naturliga beröringspunkter mellan programmering och matematisk problem­lösning. Det anser Siv Hartikainen som fortbildar lärare i matematik i Finland.
Origo
Forskare tittar närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan.
Skolverket
Latest craze for Chinese parents: preschool coding classes.
bloomberg.com