Nytt år!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till en ny termin full av rörelse!
 
Under fyra dagar i början av januari hade gymnastikens alla landslag det största gemensamma landslagslägret
gymnastiken någonsin har haft. Deltog gjorde totalt 250 gymnaster från landsladagen i truppgymnastik, artistisk gymnastik, trampolin/DMT och rytmisk gymnastik.
Anna Iwarsson, styrelseordförande för Gymnastikförbundet, var på plats på Bosön denna helg. I sitt öppningstal pratade Anna om att Gymnastikförbundet är en stark och växande organisation, idag med 258 720 medlemmar. Hon sa även att 2018 blir ett spännande år, dels eftersom det är ett mästerskapsår och dels för att vi nu jobbar på ett  nytt sätt inom landslaget. Avslutningsvis berättade Anna att Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslutet att göra Bosön till ett ledande elitidrottscentrum, vilket ger Svensk Gymnastik stora utvecklingsmöjligheter att se fram emot. Vidare till hela artikeln http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2018/landslagslagerpaboson/
Proaktivt arbete kring    ätstörning och energibrist
 
Gymnastikförbundet har under 2017 arbetat aktivt med att ta fram en rekommendation kring ätstörning och energibrist. Det som tagits fram är en informationsbroschyr framtagen av leg. psykolog  Klara Edlund i samarbete med Svensk Orientering. Broschyren har omarbetats för Gymnastikförbundet för att öka kunskapen om ätstörningar inom svensk gymnastik. Omarbetningen har genomförts tillsammans med leg. psykolog Klara Edlund och granskats av Gymnastikförbundets medicinska expertteam; leg läkare Mia Jodal, fil. dr., leg. dietist Anna Melin och leg. fysioterapeut Anna-Karin Wikström samt landslagschef Jonas Juhl och projektledare för medicinskt stöd Åsa Ekdahl.
Gymnastikförbundet har under landslagslägret i januari 2018 scannat alla landslagsaktiva för energibrist och eventuella ätstörningar i samarbete med det medicinska expertteamet och Uppsala Universitet. En sammanställning av den insatsen kommer att delges landslagsledningen under våren, för utvärdering och beslut av eventuella vidare insatser. Ett mycket viktigt steg, där vi som förbund är först ut att aktivt arbeta med frågan bland
våra aktiva, ledare och föreningar med stöd av forskningsperspektiv och support från Uppsala Universitet.
Under våren bjuder även Stockholmsidrotten, i samarbete med Gymnastikförbundet, 
in till en föreläsning i ämnet Ätstörning inom idrotten. Föreläsare är Klara Edlund, leg. psykolog och psykoterapeut Gymnastikförbundets expertteam. Vi hoppas att det blir en välbesökt föreläsning. Ämnet berör oss alla på olika sätt och vi behöver ha handlingsberedskap inom idrotten att upptäcka, stötta och hjälpa dem som råkat illa ut.
Läs gärna hela artikeln http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/proaktivtarbetekringatstorningochenergibrist/
Idrottslyftet 2018
 
Sista dag för återrapportering av Idrottslyftet 2017 är den 28 februari. En förutsättning för att beviljas bidrag inom Idrottslyftet 2018 är att alla tidigare projekt är redovisade.
Här kan du läsa mer om Gymnastikförbundets kriterier 2018 http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/ekonomi/idrottslyftet-foreningsstod-kriterier-2018.pdf
I december tecknade Gymnastikförbundet ett avtal med projektet AIM Control (Athletes Injury iMpact Control) genom Linköpings universitet och avdelningen för Fysioterapi 
 
Det nytecknade avtalet innebär att vi under åren 2018-2020 (fram till OS) kommer att ha alla våra landslagsaktiva och discipliner med representation Sverige kopplade till skaderegistrering veckovis via app i mobiltelefon.
Åsa Ekdahl, ansvarig projektledare för utvecklingen av det medicinska stödet inom Gymnastikförbundet, berättar:
"I appen kommer gymnasterna att kunna registrera både känningar/ överbelastningar och skadetrauman varje vecka och därigenom få total kontroll på sin egen fysiska status. De kommer att kunna dela med sig av sitt skadepanorama till sina respektive landslagstränare och/eller fysio. Detta för att snabbare kunna få adekvat hjälp och i möjlig mån avstyra svårare skador som följd av att inte ha lyssnat på kroppen och bromsat i tid, vilket ofta är fallet, uppger Åsa. I appen finns också frågor kring träningsmängd, återhämtning och känslostämning inlagt för att komplettera och ge en helhetsbild, fortsätter Åsa".
Bakom AIM Control står två mycket meriterade fysioterapeuter som har sin bakgrund inom handbollens elitverksamhet. Jennie Classon, ordförande i Handbollförbundets medicinska kommitté och Kajsa Johansson, medicine doktor och lektor på Linköpings Universitet inom medicinska fakulteten, avdelning för fysioterapi. Appen har testats fram under tre års tid i samverkan med Handbollförbundet. Verktyget har reliabilitetstestats samt validerats genom Linköpings Universitet och nu utvecklats vidare genom vårt gemensamma arbete.
http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2017/gymnastikforbundetsatsarpaskaderegistreringimobilen/
Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott
 
RF har tillsammans med BRIS tagit fram Barnens spelregler, ett initiativ för tryggare barn- och ungdomsidrott. Det är en bok med sju regler som fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt. Under varje spelregel förklaras regelns innebörd, och hur personen som behöver stöd kan gå till väga.
Barnens spelregler är ett mycket bra komplement till Svensk Gymnastiks uppförandekod. Till de sju reglerna finns också filmer med välkända idrottsprofiler. Läs gärna den fullständiga versionen av Barnens spelregler.

 
Du har väl inte missat vår nya webbshop?
 
I december lanserades vår nya webbshop, shop.gymnastik.se.
Ni som licenserad Bamsegympaförening kan nu göra era beställningar av tröjor. Klicka på logga in och skapa sedan ett nytt konto. Maila därefter era kontaktuppgifter till: Gymnastikbutiken@gymnastik.se som ger er rätt behörighet för beställningar.
Välkommen!

 
Förbundsmöte 2018
 
Förbundsmötet 2018 går av stapeln 21-22 april i Malmö. Save the date! Ta chansen att påverka!


 
SM-veckan 2018
 
I sommar samlar vi gymnastikens SM-tävlingar i Helsingborgs Arena; artistisk gymnastik, hopprep, rytmisk gymnastik, trampolin och truppgymnastik. SM-veckan arrangeras den 2-8 juli av värdstäderna Helsingborg och Landskrona. Arrangemanget är en idrottslig folkfest som kan följas både på plats, i media och via sändningar på SVT.
Löpande uppdateringar om SM-veckan

 
Gymnaestrada i Dornbirn, Österrike, den 7-13 juli 2019
 
Gymnaestradan är ett av världens största idrottsarrangemang. Cirka 25 000 gymnaster från runt 50-talet länder beräknas delta. En Gymnaestrada innehåller inga tävlingar, men massor av fantastiska gymnastikuppvisningar med olika inriktningar från många delar av världen. Under en vecka genomförs över 1 000 uppvisningar i en mångfald som saknar motsvarighet.
http://www.gymnastik.se/traning/Evenemang/Internationellaevenemang/Gymnaestrada2019/
Nytt utbildningssystem hösten 2018
 
Gymnastikförbundet arbetar med att se över och utveckla vårt utbildningssystem. Det är ett stort projekt som kommer pågå under flera år, och de första kurserna kommer lanseras hösten 2018. Projektet innebär att vi reviderar vårt utbildningssystem och digitaliserar våra kursmaterial. Vi ser över strukturen och innehållet i alla kurser och tar bort några kurser och lägger till några. Vi väver in kunskaper kopplade till våra nyckelfaktorer i våra kurser och går igenom och kvalitetssäkrar allt innehåll. Våra kursmaterial blir digitala i stor utsträckning och fler moment i våra nya kurser kommer göras som egenstudier. På webben kommer vi löpande informera om hur projektet går. Där finns även information om bakgrunden till projektet, vad som har genomfört hittills och tankarna kring det nya systemet.
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Nyttutbildningssystem/