Vad innebär det att krav för nära-nollenergibyggnader införs i svenska byggregler?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Seminarium inför remiss om skärpta krav på byggnaders energiprestanda 2020
 
Foto: iStock bildbyrå
Boverket tar nu andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna. Förslaget innebär skärpta energikrav i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning.

Boverket planerar att sända ut en remiss om ändringarna i BBR i slutet av februari, och i samband med det anordna ett seminarium den 8 mars. Syftet med seminariet är att underlätta för remissinstanserna att lägga sina remissvar. Boverket kommer att presentera innehållet i remissen, och det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Några remissynpunkter kommer inte att tas emot på seminariet.


Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm.

Tid: 13.15-16.00

Vi börjar med lunch klockan 12.00-13:00. Seminariet börjar klockan 13.15 och det bjuds även på fika under eftermiddagen.
Seminariet är gratis. Antalet platser är begränsat till 150, så det är först till kvarn som gäller!

Sista anmälningsdatum är den 1 mars.

Läs även om seminarium gällande ändring av föreskrifter för energideklarationer.
 
Du har fått detta e-postmeddelande eftersom vi tror att du är intresserad av dessa frågor. Adresskälla: Bisnode 12345