Utbildningstillfällen, Nordbygg 2018 och intervju med Marcus Sjösten på WILO
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det finns fortfarande plats på våra utbildningar
 
Under våren kommer 3 nya utbildningstillfällen. Utbildningen gäller dels administrationsverktyget VVSIN och dels en generell genomgång av ETIM.

Utbildningarna är en introduktion till administrationsverktyget: hur man gör en ansökan, administrerar sina RSK-nummer med bilder och dokument och hur man arbetar vidare med sina artiklar i RSK-databasen. På eftermiddagen kommer vi att ha en genomgång av ETIM och hur man arbetar med det.

Första utbildningstillfället är den 27 februari, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.
Andra utbildningstillfället är den 22 mars, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.
Tredje utbildningstillfället är 24 april, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.
Nordbygg 2018
 
I år är det äntligen dags för Nordbygg igen. Vi står, som vanligt, i monter A06:02 tillsammans med VVS-fabrikanternas råd. Kom gärna in och prata med oss om ert sortiment, eller om ni har frågor kring RSK-databasen. Vi finns på plats under hela mässan. Under mässan kommer, av förståeliga skäl, ansökningarna att ta längre tid än vanligt.

Det går också bra att passa på att boka en halvtimme med oss på mässan så kan vi gemensamt gå igenom ert sortiment och förklara cirklarna man ser när man loggat in i administrationsverktyget. Tiderna bokar man genom att ringa eller skicka mail till Kajsa Lindström: kajsa.lindstrom(at)vvsinfo.se. För att se vilka tider som finns och för att boka klicka här.
Intervju Marcus Sjösten, WILO Nordic AB
 
Hej, vi har sett att ni har jobbat mycket med att koppla tillbehör, komplettera produktdata och ETIM-klassa ert sortiment.
Ja det stämmer, vi har satt ribban högt. Vi vill ha ”grönt” i alla cirklarna (som man ser när man loggat in i administrationsverktyget). Vi har kommit en bra bit på väg, arbetet är tidskrävande med jag är övertygad om att all investerad tid lönar sig på sikt, ordning och reda i databasen underlättar för både oss och våra kunder.

Hur kommer det sig att ni började arbeta så mycket med artikelinformationen?
Jag föreställer mig att många grossister och installatörer gärna vill ha väsentlig och ofta efterfrågad information tillgänglig under en portal, dvs att  bara behöva gå till ett ställe för att få fatt i produktdata och tillhörande dokumentation. Och då är RSK-databasen ett självklart val att ha uppdaterad information på. Sen är det klart att de kan hitta mer information på leverantörens hemsida men RSK-databasen är ett utmärkt komplement. Det ger också starka synergier att man kan hänvisa till RSK-databasen, både vad gäller produktdata, men också kopplade dokument och bilder. Framför allt produktbilder och kopplade dokument, såsom monteringsanvisningar och EG-försäkran.

Internt så har vi också nytta av att all information finns i RSK-databasen. I synnerhet alla kopplade dokument och numera också kopplade tillbehör. Eftersom just tillbehörskopplingen är en relativt ny funktion så kommer vi framöver passa på att informera våra kunder om detta i samband med kundbesök och kundkontakter generellt.

Ja, ni har lagt ner ett stort arbete på att koppla tillbehör. Vilken nytta har det för er?
Det var faktiskt något jag mer eller mindre snubblade över i administrationsverktyget. När det gäller pumpar, och säkert för flera andra produktgrupper, så är valet av rätt tillbehör inte helt självklart alla gånger. Så vi tänkte att det skulle vara en stor hjälp för dem som söker i RSK-databasen. Det gick väldigt lätt att göra kopplingen i verktyget och jag tror att det underlättar för många att kopplingen mellan pump och tillbehör finns.

Ni har också ETIM-klassat nästan hela ert sortiment, kommer ni att gå vidare med berikning också?
En hel del produkter är redan försedda med egenskaper, vi är inte riktigt i mål men det är bara en tidsfråga innan vi har en total berikningsgrad. ETIM inom VVS har inte funnits i Sverige under så lång tid, detsamma gäller för Tyskland. Eftersom ETIM är internationellt så är det viktigt att klassningen av produkter och dess egenskaper är samstämmiga och arbetas fram centralt. Med andra ord, det är viktigt att det blir rätt och att det ser likadant ut för alla länders som använder systemet. Jag anser också att ETIM-data kompletterar benämningarna i RSK-databasen som inte alltid känns helt exakta för t.ex. pumpar.