Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, aktuella kurser och konferenser, erbjudande om rabatt på AffärsConcepts utbildningar samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Nedan finner du några av våra pågående FoU-projekt. Samtliga FoU-projekt finns här.
 
Moderniserad redovisning av projektresultat
 
Syftet med detta projekt är att ta fram olika redovisningsformat och upplägg för ett nav för hur projektresultat från samtliga tre fonder kan redovisas.

Status: Upphandling genomförs i februari-mars.

Efterlysning: Vi söker efter fler som är intresserade av att delta i styrgrupp eller referensgrupp för projektet. Kontakta gärna Saija Thacker, saija.thacker@skl.se, om du är intresserad eller har frågor.
 
Kompetensförsörjning
 
Syftet med projektet är att med avstamp från våra tidigare utvecklingsprojekt om kompetensförsörjning arrangera en workshop på ämnet. Upplägget ska varva teori med praktik där fokus är att ringa in helheten.

Status: Upphandling pågår.

Efterlysning: Är du intresserad av att vara med i en workshop och dela med dig hur er organisation arbetat med kompetensförsörjning samt höra hur andra gjort? Anmäl ditt intresse till saija.thacker@skl.se.
 
Digitaliserad fastighetsautomation
 
Syftet med projektet är att tydliggöra hur man kan arbeta med digital fastighetsautomation och så kallade smarta byggnader. Hur hänger informationsstruktur, digitala plattformar och informationssäkerhet ihop? Vilka är de konkreta nyttorna och hur hanteras säkerhetsrisker?

Status: Uppdraget har tilldelats Sweco och projektet har startat upp. Inledningsvis innebär arbetet att ytterligare specificera projektet inför beredning i det första styrgruppsmötet.      

Efterlysning: Vi söker efter dig som är intresserad av att delta i styrgruppen för projektet. Första styrgruppsmöte planeras avhållas i april. Kontakta gärna Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, om du har frågor om projektet. 
 
Digitala lås
 
Syftet med projektet är att ge en övergripande bild kring de strategiska frågor som finns kring digitala lås.

Status: Upphandling pågår. Förväntad projektstart i februari-mars.     

Efterlysning: Vi söker efter dig som är intresserad av att delta i styrgruppen för projektet. Första styrgruppsmöte planeras avhållas i april. Kontakta gärna Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, om du har frågor om projektet.
 
 
Kurser och konferenser
 
KTH-kurs – Fastighetsföretagande i offentlig sektor
 
Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samarbete mellan SKL och KTH i Stockholm.

Kursen genomförs 21 – 23 maj och 27 – 29 augusti med hemuppgift mellan utbildningstillfällena.
Planering och utformning av särskild boendeformer
 
Måndagen den 19 mars 2018 hålls en konferens på temat Planering och utformning av särskilda boendeformer. Konferensen kommer att innehålla både framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och program för särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning (LSS och SoL), teknikkrav och brandskydd m.m.

Konferensen äger rum på SKL, Hornsgatan 20 Stockholm. Konferensen kommer att webbsändas.
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur
Temadagar 6 mars och 17 april
 
 
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) arrangerar tillsammans med SKL två temadagar under våren. Temadagarna hålls i SKL:s lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm samt sänds live via webben.• 6 mars 2018 – Varför bygger vi fel ibland – när vi vet bättre? Kunskap och kvalitet i vårdbyggandet.
• 17 april 2018 – Framtidens vårdcentral – ett närsjukvårdscentrum? Att bygga för framtidens vård utanför sjukhusen.

Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår.

Anmäl deltagare till cva.arch@chalmers.se. OBS! Endast ett fåtal platser kvar.

Chalmers CVA:s hemsida finner du mer information om temadagarna.

Seminarium om antologin Skolans nya rum den 8 mars
 
Skolhusgruppen bjuder in till ett seminarium om antologin Skolans nya rum den 8 mars kl. 13-16. Platsen är Cedervall arkitekter, Maria Skolgata 83 i Stockholm.

Föreläsare:
• Lars Lindstaf - Att använda mark för förskola och grundskola som resurs i samhällsplaneringen
• Emilia Hallin, Karin Manberger och Mikaela Lingvall - Skolan mitt i byn, allaktivitetshuset i Lindängeskolan
• Thorbjörn Laike - Skolans ljus, dagsljusets och belysningens inverkan på upplevelse och beteende

Kostnaden är 300 kronor för Skolhusgruppens medlemmar och 400 kronor för icke medlemmar.
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Förslag till ny lag om bostads-anpassningsbidrag
 
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska ersätta den nuvarande. Bland annat föreslås att det är personen med funktions-nedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt.
Regeringens pressmeddelande
Säkerhet i skolan
 
Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
Läs mer här
Utvärdering av Energimyndighetens nätverk BeBo och BELOK
 
En utvärdering av Energimyndighetens nätverk BeBo (beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus ) och BELOK (beställargrupp lokaler) visar att arbetet i nätverken lett till faktiska energieffektiviseringar och att intresset för nätverken är stort bland medlemmarna. Flera fastighetsorganisationer inom landsting, regioner och kommuner är medlemmar i nätverken.
Energimyndighetens hemsida
 
Stöd för klimatsmart upphandling måste förbättras
 
Upphandlingsmyndighetens stöd för klimatsmarta offentliga inköp möter inte kommunernas, landstingens och regionernas förväntningar, visar en ny studie.

Så behöver upphandlingsstödet förbättras
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se