Det senaste på yttrandefrihetsområdet – lagförslag om hemlig dataavläsning och JO-anmälan mot UD
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Journalistförbundet logo
Yttrandefrihetsgruppen
28 mars 2018
 
SJF:s Yttrandfrihetsgrupp logga
Nytt nyhetsbrev från Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Stephen Lindholm, LO Mediehus, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Ulrika Hyllert, SR, ledamot i förbundsstyrelsen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen

Mer information om Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundet JO-anmäler UD
 
Att Utrikesdepartementet (UD) har haft stora problem med hanteringen av allmänna handlingar har knappast undgått någon journalist. UD har beslutat att departemetets e-postloggar ska gallras efter bara 14 dagar, något som Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tycker det finns anledning att ifrågasätta. Därför begärdes Margot Wallströms e-postlogg ut. Nu tre månader senare har regeringen fortfarande inte fattat beslut i ärendet. Journalistförbundet har därför anmält UD till JO.
 
Hemlig dataavläsning – polisen vill in i datorn
 
I höstas föreslog en utredning att en ny lag ska införas som möjliggör hemlig dataavläsning. Förslaget innebär att polisen får möjlighet att gå in i mistänktas datorer. Journalistförbundet är kritiskt till de nya reglerna bland annat eftersom förslaget innebär ett hot mot källskyddet.

Utredningen föreslår att uppgifter i informationssystem som "stadigvarande" använda i journalistisk verksamhet inte ska kunna bli föremål för hemlig dataavläsning. Journalistförbundet anser däremot att informationssystem som används av journalister i deras yrkesmässiga verksamhet helt bör undantas från ingrepp i form av hemlig dataavläsning.

Journalistförbundets remissvar hittar du här
 
Kritik mot förslaget "Ändrade mediegrundlagar"
 
Mediegrundlagskommitténs slutbetänkade Ändrade mediegrundlagar kom hösten 2016. Ett av förslagen som fått kritik är det om en ansvarsbegränsningsregel för material på nätet. Journalistförbundet och andra kritiker menar att det finns risk att den nya bestämmelsen öppnar upp för personer som vill sprida till exempel olaga hot och hets mot folkgrupp på nätet.

Ett annat förslag som mött kritik är det om att förbjuda rättsdatabaser som Lexbase. Journalistförbundet har kritiserat förslaget eftersom det innebär en stor begränsning av yttrandefriheten.

Journalistförbundet lyfte denna problematik redan i sitt remissvar på utredningen.

Ta del av Journalistförbundets remissvar
 
Se film om offentlighet, öppenhet och insyn
 
Play movie
Hur fungerar den svenska offentlighetsprincipen i dag? Hur kan vi skydda våra källor?

Yttrandefrihetsgruppen har gjort en film som belyser de utmaningar som finns idag när det gäller rätten till insyn och möjligheten att skydda källor i en digital miljö.

Medverkande: Nils Funcke, Negra Efendic, Jack Werner och Sus Andersson. 

Se filmen
 
På gång på yttrandefrihetsområdet
 
Hårdare straff när någon hotas i sin yrkesroll
Blåljusutredningen presenterades i januari i år. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas en så kallad straffskärpningsbestämmelse som innebär att det ska utdömas ett strängare straff än normalt när någon utsätts för hot eller våld i sin yrkesroll. Den nya bestämmelsen kommer även att omfatta hot mot journalister. Förslagetn innebär dock inget särskilt straffrättsligt skydd för journalister utifrån att yrkesgruppen har ett viktigt demokratiskt uppdrag, vilket Journalistförbundet har krävt.

En ny enkät om källskydd
Teknikutvecklingen går som bekant fort och möjligheten att skydda källor digitalt förändras lika fort. Yttrandefrihetsgruppen har därför initierat ett arbete med att ta fram nya guider för digitalt källskydd, till exempel en guide om krypteringsappar. Som ett första steg kommer gruppen att skicka ut en ny enkät om digitalt källskydd för att kartlägga hur det ser ut med kunskapen om dessa frågor på redaktionerna. Liknande undersökningar genomfördes av Yttrandefrihetsgruppen 2009 och 2012.

Yttrandefrihetsgruppen vill lyfta fram journalistikens roll för demokratin
God journalistik är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Yttrandefrihetsgruppen har därför inlett ett arbete för att synliggöra den samhällsviktiga journalistiken. Den som tvingar fram förändringar - små som stora - och leder vårt demokratiska samhälle framåt. Har du exempel som du vill lyfta fram? Maila oss! (Kontaktuppgifter nedan.)
 
Vill du ha mer information?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet eller innehållet i det? Eller vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Tveka inte att kontakta oss!
Stephen Lindholm, LO Mediehus, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, stephen.lindholm@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se