Kvalitet & Resultat nr 2 2018

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommunkompassen
 
Kommunkompassen har använts av SKL sedan 2002, som ett stöd till kommuner för att hitta viktiga förbättringsområden samt för att sprida innovationer och framgångsrikt arbetssätt. 

Utvärderingen genomförs utifrån ett kommunövergripande perspektiv och genomlyser arbetet med lokal demokrati, styrning och ledning, arbetsgivarrollen samt samhällsbyggnad. Verktyget revideras regelbundet för att svara upp mot nya utmaningar inom kommunsektorn.

 
Intresset är stort och vill din kommun bli utvärderad under 2018 så är det hög tid att anmäla sitt intresse. Det gäller även för de kommuner som har för avsikt att ansöka om att bli nominerade till Sveriges Kvalitetskommun 2019. För att delta i nomineringsprocessen krävs en Kommunkompassutvärdering som är högst 1,5 år gammal.

Mer information om Sveriges Kvalitetskommun finns här eller kontakta gunnar.gidenstam@skl.se eller leif.eldas@skl.se
Mashup i Helsingborg 3-4 maj
 
Helsingborg erhöll utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2017 på Kvalitetsmässan i november. Kommunen arrangerar nu två kvalitetsdagar den 3-4 maj 2018, där de visar upp mycket av det arbete som bidrog till utmärkelsen. Boka upp dagarna i almanackan.

Mer information och anmälan hittar du här 
Leda för resultat - Kommunledningen
 
SKL har sedan hösten 2016 arrangerat återkommande regionala seminarier, som vänder sig i första hand till politiker men även till tjänstemän i kommunens ledningsgrupp. Temat har varit mål och resultatstyrning samt resultatkultur. Seminarierna har varit mycket uppskattade och har snabbt blivit fulltecknade. Nu planeras ett åttonde och sista seminarium. Detta äger rum i Stockholm den 9 mars 2018. Inbjudan har skickats ut till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefer i alla kommuner.

Program och länk för anmälan finns hittar du här 

Frågor, kontakta gunnar.gidenstam@skl.se eller christine.feuk@skl.se
Controllerdagen 2018
 
Controllerdagen arrangeras återkommande av Uppsala Universitet. SKL finns med som medarrangör. Controllerdagen har fokus på fronten inom styrning och verksamhetsutveckling. Detta är ett viktigt forum där praktik och forskning möts för att tillsammans belysa de senaste idéerna inom styrningsområdet. Fokus ligger både på näringsliv och offentlig sektor. Controllerdagen 2018 arrangeras den 19 april på Norrlands nation fest & konferens i Uppsala.

Program kommer inom kort och mer information finner du här 
Välkommen till Ängelholm - Den agila kommunen
 
Den 3 maj bjuder Ängelholms kommun in till en spännande seminariedag om den stora förändringsresa som de gjort; från traditionell kommun med förvaltningar och stuprör, till en ny, flexibel utvecklings- och servicekommun. I maj avslutas också det tvååriga ESF-projektet Agila Ängelholm där samtliga 3000 kommunanställda fått kompetensutveckling i agilt arbetssätt. Ta del av viktiga erfarenheter och resultat.

Förutom medverkande från Ängelholm, finns representanter från ESF, SKL, Tillitsdelegationen samt utvärderare och forskare på plats. Konferensen äger rum på trivsamma Margretetorps gästgifvaregård, strax utanför Ängelholm.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här 
Inbjudan till nätverk kring medborgardialog om resultat
 
Under de senaste åren har diskussionen om fakta blivit allt mer central och falsk fakta eller förvrängd fakta används allt mer för att sprida ett politiskt budskap. Att engagera medborgarna, öka tilliten gentemot offentlig verksamhet och skapa former för delaktighet och dialog för det lokala samhället blir en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Medborgare är intresserade att delta i samhällsdebatten, men utifrån sina förutsättningar och behov.

Samtidigt ser förtroendevalda i kommuner och landsting ett allt större behov av att få kunskap om hur dialogen med medborgarnas kan utvecklas för att stärka ett demokratiskt hållbart samhälle och uppnå en effektiv och transparent verksamhet utifrån vad medborgarna uppfattar skapar värde. Offentlig verksamhet har här ett stort ansvar att tillgängliggöra och skapa transparens kring resultat för att återuppbygga tillit och värna vårt demokratiska system. Då räcker inte med att enbart publicera resultat och fakta utan det måste ske på ett sätt som blir begripligt och intressant för mottagaren.

 
SKL bjuder nu in till ett nätverksarbete där deltagande kommuner kommer att få arbeta med medborgardialog kring verksamhetsresultat. Till intresseanmälan ska en kort beskrivning bifogas (max en A4)med en motivering av varför kommunen vill ingå i nätverket och vilka utvecklingsbehov kommunen har inom detta område.
Senast den 28 februari 2018 vill vi ha er intresseanmälan som ni skickar in till Linda.Nordberg@skl.se
 
Antalet deltagande kommuner är begränsat till cirka 8-10 kommuner. Skulle antalet intresserade kommuner överstiga detta antal kommer en urvalsprocess att ske.
Åre kommun är nominerat till FN pris
 
Åre kommuns ”Integrationsarbete - När hjärtat får vara med” tilldelades utmärkelsen GötaPriset 2017 under Kvalitetsmässan i Göteborg. Kommunens framgångsrika integrationsarbete har bidragit till att 85 procent av Åres nyanlända de senaste åren har kommit ut i egenförsörjning. Nu är Åre kommun nominerat till United Nations Public Service Award, UNPSA, för sitt arbete.
 
Vill du veta mer så kontakta Martin Söderström, Tillväxtchef i Åre kommun martin.soderstrom@are.se 070-2679814
Hämta inspiration i Södertälje
 
Social- och omsorgskontoret i Södertälje har inrättat utmärkelser för årets innovation och årets utveckling i syfte att uppmärksamma medarbetare som har gjort något utöver det vanliga. De som sätter medborgaren först, respekterar individen och gör mer än förväntat. Sex medarbetare och arbetsgrupperhar har fått ta emot utmärkelser för årets innovation och årets utveckling.
 
Mer information hittar du här eller kontakta kvalitet- och uppdragschef Lena Karlsson Leksell, lena.karlsson-leksell@sodertalje.se  08-523 015 12