Enkät om innovationsklimatet i kommunen. Och hur gör de i Trelleborg?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hur innovativ* är kommunen?
 
Idéslussen arbetar tillsammans med 56 kommuner, Vinnova och SKL för att utveckla ett strukturerat arbetssätt som ska främja innovation i kommuner. 

SKL har tagit fram en enkel enkät för att "ta tempen” på innovationsförmågan i organisationen. Frågorna är riktade till dig som är medarbetare, chef och politiker. Vi tackar på förhand för ditt svar och ditt engagemang.

Du har väl fått enkäten?
Den består av tio snabba frågor. Du är helt anonym, behöver inga förkunskaper och det tar bara några minuter att svara. Du kan svara till och med den 28 februari och får självklart veta resultatet i kommande Aktuellt i Idéslussen.
* Ordet innovation är latin och betyder förnyelse.
Hur gör de egentligen i Trelleborg?
 
Onsdag den 21 februari kommer Eleonor Schlyter och Anna Blagojevic från Trelleborgs kommun för att berätta om sitt arbetssätt med försörjningsstöd.

Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till maximalt ett dygn. Trelleborg har också
förändrat sitt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

År 2015 var Trelleborg ankomsthamn för cirka 4 500 ensamkommande barn. Vi får ta del av erfarenheter och arbetssätt för att ge ungdomarna ett liv
med egen försörjning.
Är du en idéambassadör?
 
Kommunens medarbetare och verksamheter finns spridda över en stor geografisk yta. Idécoacherna behöver vänner ute i organisationen som kan hjälpa till att överbrygga avstånd och gränser.

En sådan vän kallar vi idéambassadör. De har kunskap om hur saker funkar i verksamheten, har goda relationer till medarbetarna och en positiv syn på utveckling.  
 
Vill du träffa oss?
 
Vill du veta vad Idéslussen kan erbjuda eller vill du ha en mindre workshop för att få igång utvecklingsarbetet?

Idéslussen kommer till APT, ledningsgrupper, frukostmöten, lunchworkshops eller vad som passar dig bäst. Skicka ett mail så fixar vi.  :)
Projektet ”Idésluss Sundsvallsregionen” ägs av Sundsvalls kommun och genomförs i samarbete med ovan finansiärer och samarbetspartners under 2017-2020. Övergripande mål är att bidra till en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att ta tillvara på idéer och kunskap från medarbetare och därmed öka kommunens innovationsförmåga. Idéslussen utvecklar, testar och utvärderar idéer kreativt och systematiskt, för att ge mer nytta och värde för dem vi är till för, nu och i framtiden.
 

Aktuellt i idéslussen vänder sig till dig som är intresserad av förnyelse och medarbetardriven innovation. Registrera dig som prenumerant för att hålla dig uppdaterad och sprid gärna i dina sociala nätverk.