Film om GDPR, personuppgiftsbiträdesavtal, ett gemensamt kansli för samverkan och många fler nyheter...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Play movie
En kort film om nya dataskyddsförordningen.
GDPR på en minut
 
SKL:s olika informationsinsatser till medlemmarna inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter att fyllas på. Ett av tillskotten är en kort film som övergripande förklarar de förändringar som den nya förordningen medför.

SKL har också tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal samt checklista för bedömning av personbiträdesavtal. Avtal och mall bör användas som ett exempel på hur avtalet kan se ut och avtalet kommer att behöva anpassas av den som vill använda mallen.

Under informationsinsatserna finns nu även en mall för registerförteckning samt hjälp och vägledning för hur den ska fyllas i. Under slutet av februari publiceras en webbsändning om registerförteckningen samt information om vad som gäller för bildhantering och även inom detta område kommer det mallar och checklistor inom kort.

SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen
 
 
Gemensamt kansli för samverkan inom SKL-koncernen
 
Play movie
Inom ramen för det stärkta samarbetet inom SKL-koncernen, finns nu ett gemensamt samverkanskansli på plats. Kansliet leds från digitaliseringsarbetet och bemannas med personer från både SKL, Inera och SKL Kommentus. 

Till samverkanskansliets uppgifter hör att stödja, lotsa, hantera och förbereda inkomna förslag på initiativ, för fortsatt gemensam beredning med huvudansvar hos någon av organisationerna, hos någon medlem eller hos en marknadsaktör. En särskild funktionsbrevlåda finns för den som vill beskriva ett behov, en idé eller förslag till lösning (samverkanskansliets funktionsbrevlåda, förslag@skl.se). I och med att det är många som inkommer med förslag har vi tagit fram kriterier för att kunna prioritera.
 
Samverkanskansliet ansvarar också för att underhålla och kommunicera en översikt över pågående initiativ och de stöd och tjänster som redan erbjuds medlemmarna. En sådan översikt kommer att vara tillgänglig via webben senare i vår.

Läs mer om samarbetet
 
 
Nominera till Guldlänken!
 
Play movie
Utmärkelsen Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Förra året gick utmärkelsen till Trelleborgs kommun för deras nya arbetssätt med försörjningsstöd. Nu är det dags att nominera till årets pris!

I år premierar Guldlänken nytänk som har påvisbar effekt för medborgare och/eller verksamheten. Nomineringen är öppen fram till den 25 mars och priset delas ut på Offentliga Rummet i Göteborg, den 24 maj. 

Läs mer om Guldlänken och nominera!
 
 
Stöd när du ska göra inköp av välfärdsteknik
 
Play movie
Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik.
Beställargrupp välfärdsteknologi har nyligen publicerat en vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik. Ta hjälp av detta stöd när du ska köpa välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn

Gruppens uppdrag är att påskynda digitalisering av kommunal vård, omsorg och socialtjänst med fokus på välfärdsteknik och individcentrerade e-hälsolösningar.

Ladda ner vägledningen
 
 
270 kommuner är delägare
 
Redan i april 2017 anmälde de första kommunerna att de tagit beslut om delägarskap. Sedan dess registreras fortlöpande nya delägare i Inera och antalet är nu uppe i 270 kommuner. 

Den 5 april hålls ordinarie ägarråd för Inera, där det även går att delta digitalt. Bolagsstämman äger rum den 16 maj.

Läs mer om delägarskapet
Nu kan du anmäla dig!
 
Nu är det möjligt att anmäla sig till Offentliga Rummet 2018! Konferensen äger rum i Göteborg 23-25 maj. Offentliga Rummet är en mötesplats för alla som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. På konferensen 2017 deltog omkring 750 personer.

Anmälan senast 28 februari ger rabatt på anmälningsavgiften.

Till anmälan
 
 
Jättekul att ni delar med er av er kunskap!
 
Play movie
Göran Persson, Mölndal stad, berättar om varför han använder Dela Digitalt.
Dela Digitalt har lysande användarstatistik! Idag har sajten mer än 5840 användare från drygt 480 organisationer. Mer än 450 delade aktivitetskort (varav 270 har bilagor) och delade dokument har laddats ner 50.000 gånger! 

Behovet av att dela kunskap verkar vara enormt. Och vi hoppas på ännu mer aktivitet 2018!

Artikel om Dela Digitalt

Logga in på Dela Digitalt
 
 
Automatisering del i allt fler kommunjobb
 
Helautomatisk hantering som bearbetar ansökningar om ekonomiskt bistånd, datorer som skannar röntgenbilder och hittar tumörer och cellförändringar. Detta är framtiden enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Läs artikeln
ALL DIGITAL Week - passa på att anordna en aktivitet
 
Den 19-25 mars arrangeras ALL DIGITAL Week, som är det nya namnet på Get Online Week. Det är en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Varför inte passa på att anordna en aktiviteter lokalt på temat? Det är gratis att anmäla sig!

Läs mer! 
Krönika
Recept för innovation – involvera i förändringsarbetet och utgå från användarens behov och perspektiv
 
 
När jag i olika sammanhang pratar om betydelsen av digitalisering, brukar jag utgå från beskrivningen av välfärdens framtida utmaning: allt fler äldre och yngre ställer allt högre krav på välfärdstjänster, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Det innebär både otillräckligt skatteunderlag och svårigheter att rekrytera medarbetare.

Jo, såna prognoser kan få vem som helst att deppa ihop. Men jag kan ändå inte låta bli att se möjligheterna – hur vi genom att utveckla och förändra verksamheter och arbetssätt blir mer effektiva, mer intressanta som arbetsgivare, och bättre kan möta invånarnas behov.

Historiskt har samhällsutvecklingen tagit riktigt stora kliv tack vare teknikens utveckling, som vid industrialiseringen eller inom jordbruket. Nu är det digitaliseringen som ska hjälpa oss att ta språnget och klara de utmaningar som står vid dörren.

I en alldeles färsk rekryteringsrapport, visar SKL hur användningen av ny teknik kan ge en årlig effektivisering som minskar rekryteringsbehoven med ungefär 70 000 personer. Det betyder inte att tjänster ska bort, men genom att använda teknikens möjligheter kan vi klara utmaningarna av att vi står inför stora rekryteringsutmaningar. Genom att automatisera administrativa uppgifter kan medarbetarna fokusera än mer på värdeskapande arbetsuppgifter till nytta för invånaren/patienten/brukaren/eleven. Digitaliseringen skapar också nya arbetsuppgifter som kräver nya kompetenser och ger nya yrken.

Inom SKL tittar vi på hur vi bäst ska kunna stötta kommuner, landsting och regioner i olika aspekter av automatisering. Utifrån forskning och kartläggningar kan vi se att automatisering kan underlätta inom till exempel olika typer av ärendehantering, i hälso- och sjukvården, i äldreomsorgen, socialtjänsten och skolan.

Här måste vi tänka nytt! Det räcker inte att enbart se över hur automatisering kan underlätta i befintliga processer, vi behöver också se om vi kan jobba på helt andra sätt. Men ett första steg är förstås att undersöka hur det ser ut idag. I vilka steg kan vi ta tekniken till hjälp för att göra det bättre för dem vi är till för och på köpet få till en bättre arbetsmiljö och mer intressant jobb för medarbetarna?

Och: En erfarenhet som jag vill dela med mig av, och som många andra också vittnar om, är betydelsen av att använda nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Utgå från användarens behov och upplevelser men lyft också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Involvera både invånare och medarbetarna i förändringsarbetet! Det är en förutsättning för att lyckas. För det är ju medarbetarna som är bäst på det de gör och många gånger är det hos dem de riktigt smarta idéerna till förändring finns. För inspiration kika på vårt metodverktyg innovationsguiden!
 
Jenny Birkestad
Chef för avdelningen för digitalisering, SKL
 
 
 
Konferenser och utbildningar
 
E-hälsodagen den 21 februari. Fokus på Vision e-hälsa 2025. Konferensen webbsänds. Mer information och anmäland hos E-hälsomyndigheten.

GDPR för socialtjänsten den 13 mars. Under denna utbildningen går vi igenom vad som specifikt behövs göras inom socialtjänsten för att leva upp till GDPR.
Anmäl dig här!

ALL DIGITAL Week den 19-25 mars. En europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet.
Läs mer och anmäl dig!

Introduktion i nyttorealisering den 11-12 april. Utbildning anordnad av Ekonomistyrningsverket.
Läs mer

Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor den 26 april. Under en endagarskurs går vi igenom vad vi behöver göra för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd i kommuner, landsting och regioner. Detta är en repris av kursen som kördes i slutet på förra året, dock kommer den vara uppdaterad med det senaste som hänt inom GDPR. Anmäl dig här!

Offentliga Rummet den 23 maj - 25 maj. Arrangeras i år i Göteborg och innehåller 49 seminariepass, fyra gemensamma pass och flera kända talare. Årets moderator är Beata Wickbom.
Läs mer om programmet och anmäl dig!